Nämä 5 trendiä näkyvät työpaikoilla pian

Pandemia-aikana on havahduttu entistä enemmän elämän rajallisuuteen, minkä vuoksi työntekijät eivät enää halua jäädä epätyydyttävään työpaikkaan.
Hannu Rosenqvist
Hannu Rosenqvist 
Senior Advisor

Myös etä- ja hybridityö ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia etsiä työtä kauempaa kotoa ja tehdä sitä joustavammin omasta kodista käsin. Työntekijöistä onkin tullut valikoivampia työpaikkansa suhteen. Työnantajilla tulee olemaan täysi työ pitää kiinni hyvistä työntekijöistä.

Seuraavassa esittelemme viisi trendiä, jotka ovat olleet nousussa työelämässä. Viimeistään nyt onkin hyvä aika tarkastella omaa henkilöstöpolitiikkaa, henkilöriskien hallintakeinoja sekä sitouttamis- ja palkitsemiskeinojen valikoimaa.

1. Kynnys vaihtaa työpaikkaa ennätysmatalalla

Heinäkuussa 2021 Yhdysvalloissa irtisanoutui ennätykselliset 4,9 miljoonaa työntekijää, mikä vastaa lähes 3 %:a maan työvoimasta. Myös Suomessa koetaan ennätyksellistä työntekijäpulaa esimerkiksi ravintola-alalla, puhumattakaan tietyistä asiantuntija-aloista, joilla työvoimapulasta on kärsitty jo vuosia.  Moni asiantuntija onkin ennustanut, että tulossa ovat poikkeukselliset työntekijän markkinat.

Enää ei kannata tuudittautua siihen, että lähtijöiden tilalle löytyisi yhtä hyvä osaaja, vaan pitää kiinni avainpelureista.

2. Etätyöelämä ei kiinnitä työyhteisöön

Etä- ja hybridimalleilla työskenneltäessä työntekijä ei välttämättä kiinnity osaksi työyhteisöä samalla tavoin kuin lähityössä. Paras tapa ratkaista haastetta ei kuitenkaan ole työntekijöiden pakottaminen lähityöhön toimistolle. Uusi sukupolvi arvostaa entistä joustavampia työnteon tapoja ja mahdollisuutta määritellä itse työaikansa ja -paikkansa.

Sen sijaan henkilöstösuunnitelmassa kannattaa huomioida se, miten sosiaalisia kontakteja saataisiin ylläpidettyä etätyössä. Yksi hyvä keino on suunnitella sisäisiä tapahtumia ja vain toimistolla tarjolla olevia henkilöstöetuja, joiden avulla henkilöstöä voidaan houkutella toimistolle. Jos toimisto on ympäristöltään houkutteleva, inspiroiva ja ergonominen voi jo se itsessään houkutella lähityöhön.

Perehdytys- eli onborading-prosessissa on hyvä pitää mielessä sosiaalinen aspekti. Muuten side työyhteisöön saattaa jäädä hyvin löyhäksi, mikä tekee työpaikan vaihtamisesta aiempaa helpompaa ja kivuttomampaa. 

3. Eläketurvan riittävyys yhä epäselvempi

Toimeentulo iän karttuessa on monelle aiempaa epäselvempi asia. Haasteena on muun muassa eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys pitkällä aikavälillä (pdf). Myös elinajan odote kasvaa jatkuvasti, mikä asettaa vielä lisää haasteita nykyiselle eläketurvajärjestelmälle.

Luottamus eläkejärjestelmää kohtaan ei ole samalla tasolla kuin aiemmin, mikä saattaa tehdä henkilöstöetuna tarjottavista lisäeläkeratkaisuista varsin houkuttelevia.

4. Verotus ei ainakaan laske

Jos halutaan edelleen turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut sekä ylläpitää olemassa olevaa eläkejärjestelmää, ei verotus tule ainakaan laskemaan lähitulevaisuudessa.

Suomessa nouseva palkka merkitsee aina suurempaa prosentuaalista palkanosaa veroihin. Tämä ei aina ole työntekijälle motivoivaa, ja saattaa tuoda työnantajalle kohtuuttomia palkankorotuspaineita. Siksi palkan ulkopuoliseen palkitsemiseen liittyvä keinovalikoima nouseekin työnantajan näkökulmasta aiempaa merkittävämmäksi.

Tällaisia etuja voivat olla lisähenkilöstöedut kuten ylimääräiset monipuoliset vakuutukset tai niiden mahdollistama tavallista laajempi työterveyshuolto, lounas- ja virike-edut, työsuhdepolkupyörä, kouluttautumismahdollisuudet, lastenhoitoapu ja monet muut tarjolla olevat edut. Useimpien henkilöstöetujen kohdalla työnantajalla on käytössään verovähennyksiä, jolloin kustannus voi olla jopa oletettua pienempi.

5. Ikääntyvät halutaan pitää töissä

Tilastojen mukaan yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on ollut kasvussa 2000-luvun aikana. Suuntaus on hyvä erityisesti väestöllisen huoltosuhteen näkökulmasta. Elinajan odotteen kasvaessa kaikkien halutaan jatkavan töissä mahdollisimman pitkään.

Myös työnantajien näkökulmasta tämä on hyvä suunta, sillä työvoiman riittävyys tulee olemaan todellinen haaste. Arjessa se tarkoittaa kuitenkin usein myös panostusta ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen sekä mahdollisia kannusteita työssä jatkamiseen mahdollisimman pitkään.

Ikääntyvät työntekijät eivät välttämättä arvosta biljardipöytää ja limsakaappia, vaan kaipaavat henkilöstöetuja, jotka auttavat jaksamaan arjessa, kuten erinomaisia työterveyspalveluita tai kattavaa vakuutusturvaa.

Miten taklata trendejä omassa yrityksessä?

Tarjoamme avuksi henkilöstöriskianalyysia, jossa käydään läpi kaikki organisaation henkilöstöön liittyvät riskit sekä niiden turvaamisen tilanne organisaatiossa. Analyysin tuloksena toimitamme kirjallisen raportin, josta käyvät ilmi organisaation nykytila sekä merkittävimmät kehityskohteet. Analyysin avulla pystyt varautumaan henkilöriskeihin paremmin ja varmistamaan, että saat säilytettyä parhaat osaajat jatkossakin.

Ollaan yhteydessä!

Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.