Keskeytys­vakuutus

Keskeytysvakuutus korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Tällainen keskeytys voi johtua esimerkiksi tulipalosta, vesivahingosta tai rikkoutumisesta, jotka estävät jatkamasta normaalia toimintaa. Autamme tunnistamaan toimintasi riskit ja hankkimaan oikeanlaista keskeytysturvaa parhaaseen mahdolliseen hintaan.

keskeytysvakuutus tuo turvaa liiketoimintaan

Mitä keskeytysvakuutus korvaa?

Keskeytysvakuutus korvaa tulonmenetyksiä, jos liiketoiminta joudutaan keskeyttämään odottamattoman tapahtuman, kuten tulipalon, rikkoutumisen tai muun vahingon seurauksena. Se auttaa yritystä säilyttämään taloudellisen vakauden ja toimintakykynsä.

Keskeytysvakuutuksen avulla voit keskittyä nopeaan ja tehokkaaseen toipumiseen, koska taloudellinen tuki on turvattu. Tämä mahdollistaa nopeamman paluun normaaliin toimintaan.

Myös sijoittajat ja rahoittajat arvostavat yrityksiä, jotka ovat suojautuneet mahdollisilta riskeiltä. Keskeytysvakuutus voi parantaa yrityksen houkuttelevuutta sijoituskohteena ja helpottaa rahoituksen saantia.

Keskeytysvakuutus voi kattaa esimerkiksi:

  • Kiinteitä kuluja:  vuokrat, palkat ja muut säännölliset maksut, jotka jatkuvat, vaikka liiketoiminta olisi keskeytynyt
  • Liikevaihdon menetyksiä: menetetyt tulot, jotka yritys olisi normaalisti saanut, jos liiketoiminta olisi jatkunut keskeytyksettä

On tärkeää huomata, että keskeytysvakuutuksen kattavuus ja ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin ja vakuutussopimuksen mukaan. Vakuutusmeklari auttaa sinua määrittelemään mikä on relevanttia sinun organisaatiosi näkökulmasta ja hankkii kattavan vakuutusturvan parhaaseen mahdolliseen hintaan. 

Ota yhteyttä 

Milloin ei kannata ottaa keskeytysvakuutusta?

Vaikka keskeytysvakuutus on monille yksi tärkeimmistä yritysvakuutuksista, se ei ole aina välttämätön.

Jos yritys pystyy esimerkiksi jatkamaan toimintaa toisessa toimipisteessään, voivat häiriön kustannukset olla siedettävän pieniä ja riski kannattaa kantaa itse.

Vakuutusmeklari auttaa kokemuksensa ja toimialatuntemuksensa perusteella arvioimaan, kuinka suuria häiriöitä mahdolliset keskeytykset voisivat aiheuttaa. Hän auttaa määrittelemään millaiselle keskeytysvakuutusturvalle sinun organisaatiollasi on tarve.

Ota yhteyttä 

Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärän määrittäminen

Keskeytysvakuutuksella pyritään kattamaan yrityksen tulosta sekä kiinteitä kuluja, eli ne kulut, jotka jatkuvat liiketoiminnan keskeytyksestä huolimatta (esimerkiksi palkat).

Korvauksia laskettaessa huomioidaan kuitenkin kiinteissä kuluissa saavutettavat mahdolliset säästöt, kuten henkilöstökulujen vähentyminen lomautusten myötä tai vähentynyt energiankulutus.

Keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärän perusteena käytetään yleisimmin seuraavaa kolmea tapaa:

1. Keskeytysvakuutuskate

Keskeytysvakuutuskate voidaan määrittää yrityksen tuloslaskelmasta käsin.

Budjetoidusta liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut, jotka yleensä lakkaavat keskeytystilanteessa. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi materiaaliostot ja ulkopuoliset palvelut, kuten alihankkijoiden kulut, siivous, kuljetus ja vuokratyövoima.

Keskeytysvakuutuskatteen voisi siis laskea laskukaavalla:
liikevaihto – (materiaalit + palvelut)

2. Ylimääräiset kulut

Jos keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä perustuu ylimääräisiin kuluihin, arvioidaan, kuinka paljon ylimääräisiä kuluja aiheutuu keskeytystilanteessa. Esimerkiksi palovahingon kohdalla toiminnot pitäisi siirtää väistötiloihin, jolloin syntyy kustannuksia tilojen varustamisesta ja lisääntyneistä vuokrakuluista. Teollisuusyrityksessä ylimääräisiä kuluja voisi syntyä, jos rikkoutuneen koneen tuotanto teetetään alihankintana.

3. Enimmäiskorvausmäärä

Kolmas vaihtoehto on sopia vakuutusyhtiön kanssa kiinteä enimmäiskorvausmäärä. Tämä voi koostua esimerkiksi keskeytyskatteen, henkilöstökulujen ja ylimääräisten kulujen summista.

Meklari auttaa selvittämään, mikä on järkevin tapa määritellä keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä sinun organisaatiosi kohdalla.

Keskeytysvahinkotilanteessa kannattaa aina ottaa yhteyttä omaan meklariin ja kysyä tarkempia toimintaohjeita. Meklari auttaa tarvittaessa myös korvausneuvotteluissa vakuutusyhtiön kanssa.

Sattuiko vahinko?

Keskeytysvahinkotilanteissa vakuutusmeklari on arvokas tuki. Meklarin tavoitteena on luonnollisesti saada asiakkaalleen maksimimäärä korvauksia. Keskeytysvahinkojen osalta ei kuitenkaan yleensä voida määrittää absoluuttisen tarkkaa vahingon määrää, toisin kuin omaisuusvahingoissa. Siksi keskeytyskorvaukset ovat yleensä pitkällisten neuvottelujen ja kompromissien tuloksia.
Lue vahinkopalveluistamme 

Yleisimmät keskeytysvakuutukset

Yleisimmät keskeytysvakuutukset ovat yrityksen omaisuusvakuutukseen liitettyjä ilmiöpohjaisia vakuutuksia. Näihin kuuluvat tyypillisesti palo-, luonnonilmiö-, vuoto- ja rikosturva. Useimmissa vakuutusyhtiöissä tämä tunnetaan nimellä yrityskeskeytysvakuutus, jota voidaan laajentaa rikkokeskeytysvakuutuksella. Vakuutus voi olla myös ns. AR-vakuutus (all risks).

Tämän lisäksi vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia tiettyihin yksityiskohtaisempiin tarpeisiin suunniteltuja keskeytysvakuutuksia.

Esimerkkejä erilaisista keskeytysvakuutuksista ovat mm.

Epidemiakeskeytys

Epoidemiakeskeytys korvaa vakuutettua liiketoiminnan keskeytysvahinkoa, kun terveydensuojeluviranomainen on tartunta- tai eläintautilakiin perustuvalla kirjallisella määräyksellä rajoittanut vakuutettua liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä sijaintipaikassa.

Henkilökeskeytysvakuutus

Henkilökeskeytysvakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunutta vahinkoa, kun keskeytyminen on suoranainen seuraus vakuutetun henkilön tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta vakuutuksen laajuuden mukaisesti. Henkilökeskeytysvakuutuksia otetaan yleensä erityisesti organisaation avainhenkilöille.

Vuokratuottokeskeytys

Vuokratuottokeskeytys korvaa keskeytyksestä aiheutuvia vuokratuottojen menetyksiä. Vakuutus on tärkeä erityisesti kiinteistöyhtiöille sekä muille yrityksille, joiden toimintaan kuuluu rakennusten tai toimitilojen omistaminen ja vuokraaminen ulkopuolisille. Esimerkiksi palovahinko voi estää toimitilojen käytön ja keskeyttää vuokranmaksun kiinteistön tai toimitilan omistajille.

Riippuvuuskeskeytys

Riippuvuuskeskeytysvakuutus korvaa tilanteissa, joissa olet riippuvainen yhteistyökumppanista. Nimetty suorassa liikesuhteessa oleva asiakas tai tavarantoimittaja sekä samassa konsernissa oleva asiakas tai tavarantoimittaja ovat riippuvuussuhteessa. Lisäksi nimettömät suorassa liikesuhteessa olevat asiakkaat tai tavarantoimittajat muodostavat oman luokkansa. Myös riippuvuus julkisen laitoksen tai toisen laitoksen tuottamista käyttöhyödykkeistä, kuten lämmöstä, sähköstä ja vedestä, on tämän vakutuuksen yhteydessä merkittävä tekijä.

Myöhästymiskeskeytys

Myöhästymiskeskeytys korvaa taloudellisen vahingon, joka syntyy yksittäisen nimetyn rakennus- tai koneinvestoinnin vahingosta johtuvan käyttöönoton viivästymisen seurauksena. Rakennustyövakuutukseen voi liittää kiirehtimiskustannuksia, joilla katetaan korvattavaan vahinkoon liittyviä, vahingoittuneen työkohteen kuntoon saattamisesta aiheutuneita ylityö-, tilapäisasennus- ja hankintojen kiirehtimiskustannuksia.

Tapahtumakeskeytys

Tapahtumakeskeytys korvaa yksittäisen tilaisuuden tai tapahtumakokonaisuuden peruuntumisesta seuraavan taloudellisen tappion. Tapahtumakeskeytys on aina yksilöllisesti räätälöity vakuutus. Peruuntuminen voi johtua esimerkiksi tapahtumapaikan rakennuksen, koneen tai laitteen vahingosta, nimetyn esiintyjän työkyvyttömyydestä, tai tapahtuman järjestämisen estymisestä sähkön tai lämmön saannin estymisen vuoksi. Myös esimerkiksi pommiuhkaus voi aiheuttaa peruuntumisen.

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.