Näin vältät allianssihankkeiden vakuutusansat – asiantuntijan vinkit

Allianssimalli on yleistynyt Suomessa viime vuosina, ja sitä on sovellettu erityisesti julkisissa hankkeissa. Vakuuttamisen näkökulmasta allianssin tarpeet ovat paljon perinteisiä julkisyhteisöiden vakuutusratkaisuita monimutkaisempia. Myös vakuutusyhtiöille allianssin vakuuttaminen on vielä suhteellisen uutta.

Tapani Toppi
Tapani Toppi 
vakuutusmeklari

Allianssimallissa aikataulu, kustannukset ja laatu sovitaan yhdessä, ja päätökset tehdään kollektiivisesti. Tavoitteena on lisätä hankkeen kannattavuutta, tehokkuutta ja laatua. Vaikka allianssimalli on innovatiivinen ja tehokas tapa toteuttaa hankkeita, ei se ole vakuuttamisen näkökulmasta riskitön. 

Käsittelemme tässä artikkelissa allianssimallin vakuuttamisen suurimpia haasteita ja riskejä sekä annamme vinkkejä allianssin osapuolille vakuuttamiseen. Jos olet harkinnut projektin toteuttamista allianssimallilla tai suunnittelet mukanaoloa yritysosapuolena – jatka lukemista!

Keskinäiset vahingot allianssiprojektien yleinen haaste

Keskinäisillä vahingoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa allianssin osapuoli aiheuttaa vahinkoa toiselle allianssin osapuolelle. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi suunnitteluvirhe, joka johtaa rakennusvirheeseen, tai rakennusvirhe, joka aiheuttaa viivästymistä tai lisäkustannuksia. 

Allianssisopimuksessa on yleensä sovittu, että tavanomaisista keskinäisistä vahingoista ei haeta vahingonkorvauksia, vaan niistä vastataan yhdessä. Tämä tarkoittaa, että allianssin osapuolilla ei ole lakisääteistä vahingonkorvausvastuuta toisiaan kohtaan, jolloin perinteinen konsulttivastuuvakuutus ei todennäköisesti toimi vahinkotilanteessa.

Allianssin osapuolten onkin mietittävä, onko tarpeen etsiä vakuutusratkaisuita, joilla itsensä ja muut allianssin osapuolet voisi kuitenkin suojata keskinäisiltä allianssin aikana syntyviltä vahingoilta vai edetäänkö allianssissa ilman keskinäisiin vahinkoihin liittyviä vakuutuksia. 

Yksi vaihtoehto on harkita erikseen räätälöityä vakuutusta, joka korvaa keskinäisiä vahinkoja. Tällainen ratkaisu saattaa kuitenkin olla kallis tai vaikeasti saatavilla. Lähtökohtaisesti keskinäisten vahinkojen vakuuttaminen myös sotii hieman allianssin perusajatusta vastaan.

Viivästyskeskeytysvakuutus – allianssin pelastusrengas

Toinen haastava vakuutuslaji allianssiprojekteissa on viivästyskeskeytysvakuutus, joka korvaa taloudellisia menetyksiä hankkeen viivästyessä omaisuus- tai kuljetusvahingon vuoksi. Haastavaksi viivästyskeskeytysvakuutuksen tekee se, että se koskee usein ensisijassa tilaajaa ja vakuutustarve tulee esille liian myöhään.

Viivästykset ovat paitsi kalliita myös työläitä. Tilaajapuolella ne aiheuttavat lisäkustannusten lisäksi päänvaivaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, sillä käytännössä viivästys saattaa tarkoittaa esimerkiksi kokonaisen koulun tai terveydenhoitoyksikön toiminnan sijoittamista väistötiloihin. Tämä taas tuo pelkän tilakustannuksen lisäksi välillisiä kuluja, kuten kuljetuksiin, viestintään ja yleiseen organisointiin liittyviä kuluja.

Viivästyskeskeytysvakuutuksen pointti, pihvi ja ydin on se, että kyseinen vakuutuslaji on sidottu omaisuusvakuutukseen ja mahdolliseen kuljetusvakuutukseen. Jos allianssin lukuun hankitut vakuutukset olisi siis esimerkiksi tehty rakennusliikkeen nimiin, niin a) vakuutusta ei välttämättä nähdä tarpeelliseksi hankkia ja/tai b) tilaajalle aiheutuvat viivästyskeskeytysvahingot neuvotellaan vakuutuksen sopimusosapuolten eli rakennusliikkeen ja vakuutusyhtiön välillä…(!) 

Ristiriitatilanteet erityisen haastavia

Myös ristiriitatilanteet aiheuttavat merkittäviä riskejä tilaajaosapuolelle. Jos allianssiprojektin osapuolten välille syntyy riitatilanne, jota ei ole mahdollista selvittää, päädytään yleensä allianssin purkamiseen. 

Tämä tarkoittaa, että kaikkien muiden kuin tilaajan itse ottamat vakuutukset eivät ole enää ajantasaisia tai jopa ollenkaan voimassa. Paitsi että keskeneräiselle projektille on lähtökohtaisesti haastavaa saada uusia vakuutuksia, törmätään myös hankintalain asettamiin rajoituksiin. Hankintalain mukainen vakuutusten analysointikilpailutus ja hankinta kun vaatii yleensä juuri sitä, mitä näissä projekteissa ei liikaa ole – nimittäin aikaa.

Vakuutusturvan suunnittelu ja hankinta kannattaakin yleensä ajatella tilaajaosapuolen tehtävänä, ja pitää kiinni siitä, että se tulee myös tehtyä.

Ylläpidossa oma hommansa

Vakuutuksenottajana toimivalle taholle lankeavat kaikki vakuutusten ylläpitoon liittyvät tehtävät, myös silloin kun kaikki menee hyvin. Hankkeissa tilanteet, aikataulut, toteutustavat, suunnitelmat ja y-tunnukset voivat muuttua, osoitteet vaihtuvat ja osapuolet voivat irtautua, mikä tarkoittaa jatkuvaa vakuutusturvan ylläpitoa. 

Projektin kehitys- ja toteutusvaiheet sisältävät myös usein hyvin eri tyyppisiä vahinkoja, mikä pitäisi huomioida vakuutuksissa. Ylläpidon työmäärä saattaa tulla todellisena yllätyksenä, sillä allianssimallissa se vaatii usein jatkuvaa seurantaa ja raportointia. 

Tähän loputtomalta tuntuvaan vakuutussäätöön on onneksi olemassa vakuutusmeklarien kaltaisia osaajia, joille hallinnointihomman voi halutessaan ulkoistaa. 😉

Vakuuta allianssi yhdessä – ja erityisesti ajoissa

Allianssin vakuuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä. Koska toimitaan yhdessä, on allianssin osapuolten punnittava eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja, ja etsittävä paras mahdollinen ratkaisu yhteistyössä.

Vakuutushankintaa ei missään nimessä kannata jättää viime hetkeen - päinvastoin vakuutuksia pitäisi miettiä jo heti koko hankkeen suunnitteluvaiheessa – usein jopa projektin toteutustavan valinnan yhteydessä. 

On hyvä muistaa, että suurimman riskin allianssiprojekteissa kantaa aina tilaajaosapuoli. Siksi sen on oltava aktiivinen ja vastuullinen vakuutusasioissa. Jos allianssiin liittyy muita urakoita tai alliansseja on useampia, vakuutukselliset haasteet kertautuvat lähes eksponentiaalisesti. 

Autamme mielellämme allianssien ja kaikkien muidenkin hankkeiden vakuuttamisen kanssa. Olethan yhteydessä meihin alla olevalla lomakkeella, jos kaipaat vakuutusasiantuntijaa projektisi tueksi.

Lataa vakuutus­meklariopas

Mistä tunnistaa hyvän vakuutusmeklarin? Millaisia sopimusmalleja meklareilla on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen oppaastamme!
Lataa opas

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.