Skip to main content Skip to main navigation
Palvelut

Henkilöstöedut

Henkilöstöedut voivat olla yrityksellesi tärkeä kilpailuvaltti, jolla houkuttelet uusia osaajia. Hyvät henkilöstöedut myös parantavat työhyvinvointia ja motivoivat. Ammattilaisemme auttavat mielellään suunnittelemaan juuri sinun yrityksellesi sopivan kokonaisuuden, lakisääteiset velvollisuudet huomioiden.

Henkilöstöetujen due diligence

Yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen yhteydessä autamme työnantajaa kartoittamaan kaikki henkilöstöetuuksiin liittyvät vakuutukset ja sovittamaan ne yhteen. Kartoittaminen auttaa yrityksiä pitämään kiinni nykyisten ratkaisuiden hyödyistä ja löytämään aukkoja tai puutteita vakuutusmäärissä ja -turvassa sekä saavuttamaan kustannustehokkuutta.

Henkilöstöhallinnon konsultointi

Autamme sinua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, lakisääteiset velvollisuudet ja ajankohtaiset toimintatavat huomioiden. Konsultoimme mm.

  • työsopimus- kuin työehtosopimusasioissa
  • luontaiseduissa ja niiden verokohtelua koskevissa kysymyksissä
  • henkilöstöetuuksien hakemisessa henkilöstölle
  • sosiaalivakuutusasioissa
  • luontaisetujen hallinnoinnissa.

Palvelemme ja tuemme henkilöstöhallintoa myös erilaisissa projekteissa kuten työsuhde-, työlaki- ja työsopimusasioissa. Meiltä saat neuvoja myös siihen, miten kerrot etuuksista henkilökunnallesi. Tehokkaalla ja hyvin suunnitellulla viestinnällä voit lisätä henkilöstösi sitoutumista, parantaa suhtautumista muutoksiin, säilyttää arvokasta osaamista sekä parantaa suorituskykyä.

Henkilöstöetuohjelman suunnittelu

Henkilöstöetuja suunnitellessa pitää huomioida useampi asia. Henkilöstöetujen on oltava työntekijöille houkuttelevia sekä yritykselle kustannustehokkaita. Strategisena yhteistyökumppanina autamme yritystäsi löytämään parhaat tavat käyttää henkilöstön vakuutuksia keskeisenä henkilöstöetuna.

Työterveyshuolto

Työntekijällä on oikeus työterveyshuoltoon, riippumatta työn luonteesta tai työsuhteen kestosta. Työterveyshuolto on työnantajan järjestämä ja kustantama palvelu, jonka tarkoituksena on tukea työntekijöiden työkykyä koko työuran ajan.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on lakisääteinen, mutta yhä useampi työnantaja tarjoaa työntekijöilleen myös sairaanhoitoa. Autamme yrityksiä solmimaan ja hallinnoimaan työterveyshuoltopalvelusopimuksia, niin että lain vaatimat työnantajan velvollisuudet täyttyvät.

Kansainvälinen poolaus

Kansainvälinen poolaus on metodi, jolla hallinnoidaan henkilöstöetuuksiin liittyviä riskejä maailmanlaajuisesti. Kansainvälisten yritysten eri henkilöetuusvakuutukset yhdistetään ja niistä muodostetaan kansainvälinen pooli. Poolauksen tavoite on parantaa kustannustehokkuutta ja riskienhallintaa. Autamme yritystäsi käyttämään poolausta hallinnollisena työkaluna ja tietolähteenä päätöksenteossa.

Lakisääteiset henkilöstöedut

Työnantajana huolehdit, että lakisääteiset velvollisuutesi täyttyvät. Sinun tulee selvittää, mitä lakisääteisiä vakuutuksia liiketoiminnallesi ja henkilöstöllesi on ainakin otettava. Työnantajana vastuullasi on myös palkkaan ja muihin ilmoituksiin liittyvien tietojen toimittaminen viranomaisille sekä erilaisten työnantajamaksujen maksaminen ajallaan.

Ulkomaankomennukselle lähetetyt työntekijät

Autamme yrityksiä ulkomaan työkomennusasioissa. Ulkomaille lähetetyistä työntekijöistä käytetään usein määritelmää ”Expatriaatti”. Neuvomme mitä kaikkea ulkomaankomennuksissa tulisi ottaa huomioon mm. expatriaatin ulkomaan vakuutusturvan sekä työskentelyyn liittyvien lupien, hakemusten ja viisumien suhteen.

Vakuutusten hallinnointi

Vakuutusten ja henkilöstöetuuksien hallinnointi vaatii aikaa. Me toimimme yrityksenne yhteistyökumppanina eläke- ja etuusasioissa ja näin tehostamme yrityksen hallinnollista työtä. Autamme jokapäiväisessä vakuutuksien hallinnoinnissa, laskujen hoidossa, vahinkoilmoituksien tekemisessä sekä eläke- ja muiden korvauksien hakemisessa.

Ota yhteyttä