Skip to main content Skip to main navigation
Palvelut

Yritysvakuutukset

Hyvin suunnitellut yritysvakuutukset varmistavat, että voit keskittyä liiketoimintaasi huolehtimatta koko ajan nurkan takana vaanivista vaaroista. Yritysvakuutustemme asiantuntijat auttavat mielellään - oli yrityksesi sitten pieni tai suuri. Me hoidamme yrityksen vakuutukset kuntoon - keskity sinä vaikkapa liiketoiminnan kehittämiseen

Yrityksen riskikartoitus

Riskikartoitus antaa kokonaiskuvan nykyisestä vakuutusturvastasi sekä toimintaasi liittyvistä riskeistä. Riskikartoituksemme jälkeen:

 • sinulla on kokonaiskuva siitä, miten hyvin nykyiset vakuutuksesi kattavat liiketoimintaasi liittyvät riskit
 • tiedät mitkä riskit voit vakuuttaa ja miten
 • tunnet nykyisten vakuutustesi hinta-laatusuhteen.

Kun vakuutusturvasi on hoidossamme, sinulla ei ole päällekkäisiä vakuutuksia tai aukkoja vakuutusturvassa. Varmistamme, että sinulla on hyvä ja kattava vakuutusturva kustannustehokkaaseen hintaan. Asiantuntijoillamme on kattava kokemus myös mm. kuntayhtymien, kaupunkien sekä sairaanhoitopiirien avustamisesta.

Vakuutussuunnitelma ja -politiikka

Vakuutussuunnitelman laatiminen alkaa riski- ja vakuutuskartoituksella. Asiantuntijamme käy läpi yrityksesi toimialaan liittyvät riskit sekä sen mikä on mahdollista vakuuttaa ja miten. Tämän perusteella hän laatii kattavan vakuutussuunnitelman yritystoiminnallesi.

Hyvin laadittu vakuutussuunnitelma varmistaa, että yritykselläsi on kattava vakuutusturva. Tällöin vahinkoriskit jäävät vakuutusyhtiön huoleksi.

Vakuutusten hallinnointi ja kilpailutus

Onko vakuutusten kilpailuttaminen ajankohtaista organisaatiossasi? Autamme vakuutusten kilpailutuksessa ennakoivasta valmistelutyöstä vakuutusten voimaan saattamiseen saakka. Teemme tarjouspyynnöt sekä niihin tarvittavat liitemateriaalit puolestasi.

Kun olemme käyneet tarjousneuvottelut sekä saaneet kaikki tarjoukset, teemme huolellisen vertailun ja arvioinnin perusteella sinulle päätösehdotuksen. Lopuksi saatamme puolestasi valitut vakuutukset voimaan. Julkinen hankintalaki sekä julkiset kilpailutukset kuuluvat erityisosaamisalueisiimme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä!

Riskienhallinta

Käymme läpi kaikki yrityksesi riskit, jotka ovat katettavissa vakuutuksin. Tarvittaessa voimme arvioida yrityksesi riskinhallinnan tasoa laajemmin ja hakea kriittiset riskit kattavasti eri osa-alueilta: taloudelliset, strategiset ja operatiiviset riskitekijät. Tuloksena on kokonaisvaltainen riskiprofiili.

Vakuutusmeklari edustaa aina asiakastaan, ei vakuutusyhtiötä. Valitse parempi riskienhallinta – palvelujemme avulla voit varmistua yrityksesi jatkuvuudesta ja kannattavuudesta.

Vakuutusten hallinnointi ja laadunvarmistus

Organisaatioiden ja markkinoiden tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Siksi myös vakuutusturvan ylläpito vaatii jatkuvaa seurantaa.

Toteutamme ajankohtaiset muutostarpeet, vastaanotamme ja tarkastamme vakuutusyhtiöltä saamasi vakuutusdokumentit ja tallennamme ne IT-järjestelmäämme. Kerromme, miten yrityksesi tai yhteisösi vakuutuksia on syytä uudistaa seuraavalle vakuutuskaudelle ja milloin uusien vakuutuksien osalta on syytä järjestää erilliskilpailutus.

Saat meiltä tunnukset IT-järjestelmäämme, jossa voit tarkastella kaikkia yritystesi vakuutus- ja vahinkotietoja.

Vahingonkorvausvaatimusten käsittely

Neuvomme vahinkoasioissa ja autamme korvauspäätösten oikaisuvaatimusten sekä valitusten teossa. Neuvottelemme vakuutusyhtiöiden kanssa vahingonkorvauksista. Seuraamme jatkuvasti vahinkokehitystä, jolloin sinä voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan.

Voit myös ilmoittaa vahingon kauttamme. Otamme vastaan ilmoituksesi, pyydämme tarvittavat lisätiedot ja valvomme, että saat oikean korvauksen.

Ilmoita vahingosta

Luottovakuutukset

Luottovakuutus on proaktiivinen työkalu, joka auttaa suojaamaan myyntisaataviasi. Luottovakuutus suojaa tulostasi ja kassavirtaasi yllättävien luottotappioiden ja asiakkaiden konkurssien aiheuttamilta menetyksiltä. Vakuutus kattaa tyypillisesti asiakkaiden maksukyvyttömyydestä tai -haluttomuudesta johtuvat menetykset. Vakuutuksella voidaan kattaa sekä kotimaan saatavia että vientisaatavia. Ulkomaankaupassa se suojaa myös poliittisten riskien varalta.

Luottovakuutus tarjoaa

 • kustannustehokkaan suojan asiakkaittesi yllättävien maksuhäiriöiden varalta.
 • pääsyn ajantasaiseen yksityiskohtaiseen informaatioon asiakkaittesi taloudellisesta tilasta sekä yleistä markkinatietoa eri maista.
 • ennakkovaroituksen, mikäli asiakkaasi on vaikeuksissa.

Luottovakuutus täydentää yrityksesi luotonvalvonnan prosesseja sekä kannustaa hyvän luotonhallinnan käytäntöihin. Se antaa sinulle varmuutta kasvattaa myyntiä luottokelpoisille asiakkaillesi.

Nopeat korvaukset varmistavat, ettei luottotappio pääse vaarantamaan yrityksesi kassavirtaa vahinkotilanteessa. Luottovakuuttajat tarjoavat nykyisin myös kansainvälistä perintäpalvelua ja vakuutus voi korvata osan näistä kuluista. Monet rahoittajat suhtautuvat positiivisesti, jos myyntisaatavasi on suojattu luottovakuutuksella.

Jos asiakkaasi ei maksa, niin luottovakuutus varmistaa, ettei yrityksesi kassavirta vaarannu. Vakuutuskorvaus on tietysti olennainen osa luottovakuuttamista, mutta se ei ole ainoastaan riskin siirtämistä vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Monet isot kansainväliset yritykset käyttävät jo tänä päivänä luottovakuutusta, mutta siitä on tulemassa tärkeä osa myös PK-yritysten luottoriskien hallintaa. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat tietopalvelut ja perintä helpottavat merkittävästi yritysten luotonhallinnan prosesseja ja työtaakkaa. Tänä päivänä yritysten väliset riippuvuudet ja alihankintasuhteet ovat niin laajoja ja tiukkoja, että omien asiakkaiden tunteminen ei enää riitä, vaan pitäisi tuntea myös heidän asiakkaansa ja tavarantoimittajansa, jotta voisi ennakoida mahdolliset ongelmat. Kaikkiin yllätyksiin ei pysty yksinkertaisesti varautumaan.

Suomalaiset teollisuusyritykset, erityisesti metsäteollisuusyritykset, ovat käyttäneet luottovakuutusta jo vuosikymmeniä. Tänä päivänä myös palvelualan yritykset ostavat luottovakuutuksia. Lähes kaikkien toimialojen yritykset, jotka käyvät kauppaa luotolla toisten yritysten kanssa, voivat käyttää luottovakuutusta.

 • Yrityksesi on kärsinyt luottotappioita
 • Yrityksesi asiakas on ajautunut maksukyvyttömäksi
 • Avainasiakkaasi konkurssi vaarantaa yrityksesi tulevaisuuden
 • Yrityksesi myy säännöllisesti uusille asiakkaille/uusille markkinoille
 • Tarvitset apua asiakkaidesi taloudellisen tilan analysointiin
 • Haluat kehittää yrityksesi kassavirtaa

Takausvakuutus

Asiakkaasi saattavat pyytää yritykseltäsi vakuuksia tai takauksia varmistaakseen, että täytät sopimuksenne mukaiset velvoitteet. Tyypillisiä takausten käyttäjiä ovat rakennusliikkeet ja investointitavaroiden valmistajat. Yksi varteenotettava vaihtoehto pankkitakauksille on takausvakuutus. Me autamme järjestämään takauslimiittejä kotimaisilta tai kansainvälisiltä markkinoilta. Voimme myös hoitaa takauslimiitin kilpailuttamisen markkinoilla parhaiden ehtojen varmistamiseksi.

Ensimmäinen edellytys on, että edunsaaja ei vaadi sopimustekstissä vakuudeksi pankkitakausta. Jo neuvotteluissa kannattaa varmistaa, että vakuudeksi käy myös takausvakuutus. Jos yritys ottaa pankin takauslimiitin lisäksi tai tilalle vakuutusyhtiön takauslimiitin, niin pankin limiittiä vapautuu muihin (parempiin) tarkoituksiin, esimerkiksi kasvuinvestointien rahoitukseen. Takausvakuutuksella voidaan myös joissakin tapauksissa korvatta rembursseja. Tänä päivänä vakuutusyhtiöiden hinnoittelu on erittäin kilpailukykyistä. Yleensä vakuuttajat eivät myöskään vaadi vastavakuuksia, vaan ne voi säästää muihin tarpeisiin.

Takausvakuuttajat toimivat yleensä samalla tavalla kuin pankit eli myöntävät asiakkaalleen takauslimiitin, josta yksittäisiä takauksia voidaan kirjoittaa nopeasti ja joustavasti. Limiitin myöntäminen perustuu yrityksen taloudellisen aseman ja tulevaisuuden näkymien analysointiin. Myös takaustarpeilla on vaikutusta hinnoitteluun.

 • Työ- ja takuuaikaiset takaukset
 • RS-takaukset (rakennusaikainen, rakennusvaiheen jälkeinen)
 • Toimitustakaukset
 • Ennakkomaksun takaukset
 • Maksuntakaukset
 • Tullitakaukset
 • Erilaiset lupatakaukset (ympäristöluvan/maankäytön vakuudeksi annettavat takaukset)