Minimoi projektisi riskit - vakuuta oikein

Vastaatko suurista ja tärkeistä projekteista organisaatiossasi? Silloin varmasti tiedät, että vaikka projektit ovat innostavia ja täynnä uusia mahdollisuuksia, niihin liittyy myös merkittäviä taloudellisia riskejä. Käymme tässä artikkelissa läpi, miten näitä riskejä voi taklata hyvin suunnitellun vakuutusturvan avulla.

Tapani Toppi
Tapani Toppi 
vakuutusmeklari

Mitä jos projektisi kohtaa tulipalon, tulvan, lakon tai muun odottamattoman esteen? Mitä jos aiheutat vahinkoa kolmannelle osapuolelle, joka vaatii sinulta korvauksia? Mitä jos projektisi ei valmistu ajoissa tai joudut keskeyttämään sen kokonaan? 

Valitettavasti nämä ovat kaikki asiakkaidemme kohdalla realisoituneita riskejä. Siksi tiedämme, että projektivakuutukset ovat todellakin investointi, joka kannattaa laittaa kuntoon. 

Projektivakuuttaminen ei kuitenkaan ole lainkaan yksinkertainen juttu. Projekteissa on lähes aina useita osapuolia ja paljon liikkuvia osia. On projektin tilaaja, urakoitsija, alihankkija, suunnittelija, konsultti, rahoittaja, viranomaisia… ja niin edelleen. Miten siis rakentaa vakuutuskokonaisuus, joka palvelee kaikkia osapuolia ja myös päivittyy tilanteen mukaan?

Vakuutusten lisäksi myös riskienhallinta avainasemassa

Projektin vakuuttaminen perustuu aina riskien arviointiin, mutta on hyvä huomioida, että kaikkia riskejä ei koskaan pystytä rahoittamaan vakuutuksilla. Siksi riskien toteutumiseen on hyvä varautua myös muilla keinoin. 

Projektien kohdalla riskit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: suunnittelun, rakentamisen ja käytön riskeihin. Riskienhallinnan tulisi olla aina ajan tasalla ja riskien arviointi- ja hallintakeinojen selkeitä sekä konkreettisia. 

Riskienhallinnan tilannetta on hyvä raportoida säännöllisesti projektin aikana sekä arvioida:

  • Onko keskeiset riskit tunnistettu?
  • Onko hallintakeinot kirjattu?
  • Eteneekö hallintakeinojen toteutus?
  • Kohdentuvatko resurssit järkevästi?

Projektivakuutuksen hankinta käytännössä

Projektivakuutusta tulee pohtia jo projektin valmisteluvaiheessa, jotta tiedetään, kuka ylipäätään hankkii projektivakuutukset ja mitä vakuutuslajeja niihin sisällytetään. Varsinainen projektivakuutusten hankinta tehdään vasta, kun projektin yksityiskohdat ovat riittävän yksityiskohtaisesti selvillä. 

On hyvä varmistaa, että sinulla on tarjousta pyytäessäsi hyvä ja kattava kuvaus projektista, jonka voit välittää vakuutusyhtiölle. Kuvauksen tulisi sisältää vakuutusyhtiön näkökulmasta olennaiset asiat, eli mitä ollaan tekemässä, minne ollaan tekemässä ja miten ollaan tekemässä. Lisäksi olisi hyvä tietää ainakin projektin aikataulu ja projektiin liittyvät kriittiset kuljetukset.

Projektivakuutuksista on mahdollista pyytää tarjousta joko vakuutusyhtiön lajikohtaisilla vakioehdoilla tai erityisillä projektivakuutusehdoilla. Tarjouspyynnössä riskien valinta, turvatasot, vakuutusmäärät sekä omavastuut mitoitetaan isommissa hankkeissa usein projektin tilaajan näkökulmasta.

Kaikki projektin keskeiset riskit tulisi pyrkiä vakuuttamaan yhdellä tai mahdollisimman yhdenmukaisella vakuutusratkaisulla, joka kattaa hankkeen kaikki vaiheet ja osapuolet. Tästä poikkeuksia ovat muutamat erityiset vakuutuslajit, esimerkiksi räjäytys- ja louhintatyöhön liittyvä vakuutus. Vakuuttamisessa on toki huomioitava myös hankkeen toteutusmalli (esim. allianssi, elinkaari, ppp-hanke).

Projektivakuutukset hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti. Yleisesti kustannusvarauksena käytetään noin 1,5–3 % projektisummasta, riippuen siitä millaiset vakuutukset kohteelle tarvitaan.

Projektivakuutuksen tärkeimmät vakuutuslajit

Rakennus- ja asennustyövakuutus

Rakennus- ja asennustyövakuutus korvaa rakennettavalle kohteelle, kuten rakennusmateriaaleille, koneille, laitteille sekä mahdollisesti myös työkaluille ja muulle projektin omaisuudelle aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Rakennus- ja asennustyövakuutuksesta käytetään kansainvälisessä vakuuttamisessa CAR/EAR-termiä, joka tulee sanoista Construction All Risk/Erection All Risk.

Vastuuvakuutukset

Vastuuvakuutukset kattavat kolmannelle osapuolelle aiheutettuja vahinkoja. Tällaisia ovat myös projektin eri osapuolten toisilleen aiheuttamat vahingot.

Projektissa järjestyksessä ensimmäinen vastuuvakuutus on yleisesti konsultinvastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot. Korvausvelvollisuus perustuu osapuolten väliseen sopimukseen, joka puolestaan voi pohjautua esimerkiksi konsultoinnin yleisiin sopimusehtoihin (KSE) tai vahingonkorvauslakiin. Pahimmassa tapauksessa virheellinen suunnittelutyö voi aiheuttaa vahinkoja paitsi projektin muille osapuolille sekä tilaajalle myös ulkopuolisille.

Jos kyseessä on allianssiprojekti konsultin normaalisti käyttämä konsultinvastuuvakuutus ei pääsääntöisesti korvaa allianssin suunnitteluvahinkoja. Tämän taustalla on yleensä allianssisopimukseen sisältö.

Toinen keskeisin projekteihin liittyvä vastuuvakuutus on toiminnanvastuuvakuutus, josta kansainvälisesti käytetään termiä TPL eli Third Party Liability. Toiminnanvastuuvakuutus kattaa ulkopuoliselle taholle toiminnalla aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja. Korvausvelvollisuus perustuu sopimukseen tai yleiseen vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Kuljetusvakuutus

Kuljetusvakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle kuljetuksen aikana aiheutuneen omaisuusvahingon. Kuljetusvakuutuksia on eri tasoisia ja vahingonvaara määritetään kuljetuslausekkeissa.

Tietyissä projekteissa tilaajan kannattaa kantaa kuljetusriskiä itse, kun taas toisissa tapauksissa riski voidaan pyrkiä siirtämään esimerkiksi laitetoimittajalle. Kuljetusvakuutus sekä siihen liittyvät välivarastot, off-site-varastot, esivalmistusalueet ja muut erityistilanteet pitää aina katsoa tapauskohtaisesti.

Kansainvälisessä vakuuttamisessa kuljetusvakuutuksesta käytetään termiä Marine Cargo, joka nimestään huolimatta kattaa myös muita, kuin meriteitse tapahtuvia kuljetuksia. 

Viivästymiskeskeytysvakuutus

Viivästymiskeskeytysvakuutus auttaa yleensä tilaajaa selviytymään viivästyksen taloudellisista seurauksista, jos projekti viivästyy korvattavan omaisuus- tai kuljetusvahingon seurauksena. Viivästyskeskeytys, kansainväliseltä nimeltään DSU  eli Delay In Star-Up on tästä syystä aina sidottava projektin CAE/EAR- ja/tai Marine Cargo -vakuutuksiin.

Mikäli tilaaja urakkasopimuksissa sopii, että urakoitsija vakuuttaa kohteen CAR/EAR:n ja/tai laitetoimittaja vakuuttaa kuljetusriskin, niin tilaaja ei voi enää vakuuttaa omaa viivästysriskiään. Ellei sitten kohteelle tehdä joko päällekkäistä tai toissijaista vakuutusturvaa – usein nämä ovat ratkaisut ovat hyvin monimutkaisia järjestää ja ylläpitää. Toki ylimääräisestä vakuuttamisesta aiheutuu myös lisäkustannuksia. 

Muut vakuutukset

Jos projektiin liittyy muita erityisiä vakuutettavia riskejä, niille voidaan hankkia tapauskohtaiset vakuutukset. Nämä tilanteet tulee aina katsoa erikseen, ja yleensä niihin voidaan vaikuttaa esisuunnitteluvaiheessa tai sopimusneuvotteluissa. Tämä on yksi syistä, miksi tilaajan kannattaisi käyttää apuna asiansa osaavaa vakuutusmeklaria.

Ylläpidon työmäärä yllättää

Mikään projekti ei ole riskitön, eikä mikään vakuutus kata kaikkia vahinkoja tai kustannuksia. Hyvä vakuutusturva taklaa kuitenkin monia haastavia tilanteita.

Vakuuttamisen työmäärä on valmisteluvaiheessa usein niin laaja, että se saattaa yllättää kokeneenkin projektiosaajan. Asioita, joita voit halutessasi ulkoistaa osaavalle meklarille, ovat kuitenkin mm.

  • raportointi
  • vakuutusturvien ylläpito ja päivitys
  • juoksevat päivittäiset vakuutusasiat, kuten todistukset, dokumentit ja erilaiset asiakirjat
  • sinun ja organisaatiosi henkilöstön neuvonta ja koulutus vakuutus- ja vahinkoasioissa
  • vahinkojen ilmoittaminen sekä vahinkoneuvottelut
  • viestintä vakuutusyhtiön kanssa.

Kun otat avuksi osaavan meklarin, hän on tukenasi kaikissa projektin vaiheissa suunnittelusta projektin päättymiseen asti.

Olethan yhteydessä meihin alla olevalla lomakkeella, jos haluat kuulla lisää projektivakuuttamisesta tai olet kiinnostunut vakuutusmeklaripalveluista. 

Lataa vakuutus­meklariopas

Mistä tunnistaa hyvän vakuutusmeklarin? Millaisia sopimusmalleja meklareilla on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen oppaastamme!
Lataa opas

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.