Projekti­vakuutus

Projektivakuutusta on hyvä alkaa pohtimaan jo projektin valmistelu­vaiheessa ennen sopimusten allekirjoittamista, kun on selvillä mitä sopimus­mallia halutaan soveltaa, kuka tai ketkä  hankkivat vakuutukset ja mitä vakuutuksia sopimuksissa vaaditaan. Jo tässä vaiheessa kannattaa ottaa vakuutus­ammattilainen mukaan suunnitteluun, jotta asiat menevät alusta asti oikein ja oikeat vakuutukset ovat paikallaan projektin eri vaiheissa.

projektivakuutus on hyvä ratkaisu suuriin ja monimutkaisiin projekteihin

Tyypillisiin projekteihin vakioratkaisut

Mitä tyypillisempi projektisi on, sitä todennäköisemmin sen vakuuttamisessa toimivat vakuuttamisen vakioratkaisut. Suomalaisessa investointihankkeessa urakat voidaan usein kilpailuttaa yleisten sopimusehtojen mukaan. Tällaisia ovat mm. KSE suunnittelutyössä ja YSE rakentamisessa

Tilaajatahon tehtävä on varmistaa, että vakuutuskokonaisuus on riittävä ja mahdollisimman aukoton. Suosittelemme kiinnittämään huomioita erityisesti

 • sopimusriskeihin
 • sopimuksessa viitattuun sopimusmallipohjaan
 • sovellettavaan lainsäädäntöön
 • päätösvaltaiseen tuomioistuimeen ja sen sijaintiin,
 • vahingonkorvausvaatimuksiin
 • vastuuvakuutuksen vakuutusmääriin ja sisältöön.

Unohtamatta tietenkään tilaajavastuulakia, riittäviä viivästyssakkoja ja niin edelleen, sillä näissä esiintyy paljon vaihtelua. Jos projektissa on teknisiä vaikeuksia tai projekti viivästyy merkittävästi on näillä seikoilla suuri taloudellinen merkitys.

Milloin tarvitsen projektivakuutusta? 

Kun projekti ei ole tyypillinen, vaan projektin toteutustapaan liittyy erityskysymyksiä tai tilaajalla on erityisiä vakuutettavia riskejä, tarvitaan projektivakuutusta.

Ammattilaisen ottamista vakuutusratkaisun rakentamisen avuksi kannattaa harkita erityisesti jos

 •  projekti on investointina tai urakkasummalta suuri
 • projekti koostuu useasta eri kokonaisuudesta/tilauksesta tai kyseessä on haastava jaettu urakka
 • tilaajalla on erityinen viivästyskeskeytysriski
 • tilaajahankintojen osuus on suuri tai projektin pääasiallinen osuus on tuotantoon/toimintaan liittyvä investointi
 • projektin toteutusmuoto on esimerkiksi allianssi, PPP tai elinkaari
 • osapuolet tulevat erilaisilta markkina-alueilta, joissa vakuutustavat vaihtelevat.

Tarpeisiin rakennettua turvaa, eikä mitään turhaa

Huolellisen suunnittelun avulla projektivakuutukseen saadaan mukaan kaikki tarvittavat laajennukset ja toisaalta vakuutuksen sisällöstä voidaan karsia pois kaikki tarpeeton.

Projektivakuutukseen kuuluu seuraavia vakuutuslajeja:

 • konsultin vastuuvakuutus (suunnittelun riskit)
 • rakennus- ja asennustyövakuutus tai CAR/EAR (omaisuusriskit)
 • toiminnan vastuuvakuutus tai TPL (vastuuriskit)
 • kuljetusvakuutus tai Marine Cargo (kuljetusriskit)
 • viivästyskeskeytysvakuutus tai DSU (myöhästymisriskit)

Neljä viimeksi mainittua vakuutuslajia on mahdollista hankkia erillisen projektivakuutustuotteen avulla. Tällöin projektivakuutuksesta tulee selkeä kokonaisuus, jota on helppo hallita. Myös vahinkojen käsittely on suoraviivaisempaa.

Toinen vaihtoehto on käyttää yksittäisistä vakuutuksista koostuvaa mallia. Tämäkin vaihtoehto on toimiva - mikäli se tehdään huolella.

Näin suunnittelemme projektivakuutuksen

Olemme tukenasi projektin eri vaiheissa aina projektin suunnittelusta sen päättymiseen asti.
 1. Projektin riskienhallinta

  Projektin vakuuttaminen perustuu aina riskien arviointiin ja siksi projektin vakuuttaminen tulisi aina aloittaa sopimusten ja riskien läpikäynnillä. On hyvä huomioida, että kaikkia riskejä ei pystytä rahoittamaan vakuutuksilla. Siksi riskeihin on hyvä varautua myös muilla keinoin. Projektien kohdalla riskit voi jakaa neljään kategoriaan: sopimusriskeihin sekä suunnittelun, rakentamisen ja käytön riskeihin. On hyvä huomioida myös laitetoimittajilla oleva tuotevastuu, joka hämärtyy merkittävästi, jos laitteisto koostuu useiden valmistajien tuotteista rakennettavasta tuotekokonaisuudesta.

 2. Projektin vakuutustarpeen tarkentaminen

  Varmistamme, että käytössä on hyvä ja kattava kuvaus projektista, joka sisältää vakuutusyhtiön näkökulmasta olennaiset asiat. Käytännössä siis sen mitä ja miten ollaan tekemässä ja minne sekä millaisella aikataululla. Tämän jälkeen tarkistamme lainsäädännön vaikutukset niin sopimusten kuin vakuutusten sisällön osalta, määrittelemme mitä vakuutuksia lähdemme hakemaan ja mistä, sekä millaisia vakuutusehtoja projektin vakuuttamisessa olisi hyvä käyttää.

 3. Projektivakuutuksen hankinta

  Hankimme mahdollisuuksien mukaan useampia vertailukelpoisia vakuutustarjouksia. Toisinaan tilanne voi kuitenkin olla se, että vakuutus on mahdollista saada vain yhdestä vakuutusyhtiöstä. Etsimme kuitenkin aina parhaan mahdollisen vakuutusratkaisun ja esittelemme sen sinulle. Kun vakuutusvalinta on tehty, hoidamme puolestasi vakuutukset voimaan vakuutusyhtiön kanssa.

 4. Projektivakuutuksen hallinnointi

  Koska projektit harvoin etenevät alusta loppuun täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan, liittyy niihin melko paljon hallinnointityötä, jonka voit tarvittaessa ulkoistaa meille. Vakuutustarpeet saattavat projektin edetessä muuttua ja vakuutuksia pitää päivittää. Tämän lisäksi hallinnointiin liittyy mm. vakuutusyhtiöille raportointia, vahinkoasioiden hoitamista sekä riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. On myös tärkeää, että nämä kaikki hoidetaan oikeassa aikataulussa.

Ulkomaanprojektit vaativat erityis­osaamista

Ulkomaisissa projekteissa sopimusmallikirjo on huomattavasti kotimaista laajempi ja myös vaadittujen vakuutusten sisältö vaihtelee paljon. Siksi sopimusriskienhallinta sekä paikallisen lainsäädännön asettamien vaatimusten selvittäminen ovat ulkomaanprojekteissa avainasemassa.

Osapuolet myös tulevat usein hyvin erilaisilta markkina-alueilta, joilla vakuutustavat ja -tuotteet, lainsäädäntö sekä toiminnalliset käytännöt vaihtelevat merkittävästi.

Näistä syistä kansainvälisiin projekteihin kannattaa ottaa kansainvälisen vakuuttamisen ammattilainen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varmistamme että oikeat paikallista lainsäädäntöä noudattavat vakuutukset ovat paikallaan projektin eri vaiheissa ja paikalliseen tilaajavastuuseen liittyvät seikat on huomioitu.

Ollaan yhteydessä!

Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.