Vastuullinen vahinko­vakuuttaminen 2023

Arvioimme vahinkovakuuttamiseen liittyvässä vastuullisuus­analyysissa sitä, miten vahinkovakuutus­yhtiöt huomioivat vastuullisuus­näkökulmat vahinkojen hoidossa, omissa hankinnoissaan, ilmaston­muutokseen sopeutumisessa ja varain­hoidossa. Arvioimme myös, miten yhtiöt lisäävät asiakkaidensa ja työntekijöidensä tietoisuutta vahinko­vakuuttamisen piiriin kuuluvien vahinkojen ilmasto­vaikutuksista sekä niiden vaikutuksesta kestävään kehitykseen yleisesti. Luokittelemme yhtiöt kullakin osa-alueella liikennevalo­mallin mukaan; punainen, keltainen tai vihreä luokitus. Lisäksi arvioimme vakuutus­tuotteista erikseen yritys­vakuutuksen, liikenne­vakuutuksen ja kuljetus­vakuutuksen.

Analyysin laajuus

Vahinkovakuutuksiin liittyvässä raportissa analysoimme kuusi Suomessa toimivaa vahinkovakuutusyhtiötä:

  • Fennia
  • If
  • Lähitapiola
  • Pohjantähti
  • Pohjola Vakuutus
  • Turva

Mitä arvioimme?

Arvioimamme vakuutuskategoriat ovat asiakkaidemme yleisimmin hankkimat vakuutukset eli kuljetusvakuutukset, liikennevakuutukset ja yritysvakuutukset, joista jälkimmäisen pääpaino on omaisuusvakuutuksissa. Pääpaino on tuotteissa, ei itse yhtiöissä, jotta vertailu olisi merkityksellistä ja reilua. Vakuutussopimuksia solmiville asiakkaillemme on tärkeää pystyä vertailemaan yhtiöitä, jotka tarjoavat niitä vakuutuksia, joita asiakkaat hankkivat. Siksi olemme laatineet suhteelliset luokitukset näistä kolmesta osa-alueesta sekä arvioineet kaikkia yhtiöitä sen perusteella, miten ne hallinnoivat vakuutusmaksujaan, tekevät yhteistyötä sekä jakavat tietoa.

Miten analyysi on tehty?

Analyysissa arvioidaan, miten vahinkovakuutusyhtiöt ottavat vastuullisuuden huomioon vahinkojen hoidossa, hankinnoissa, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varainhoidossa sekä sitä, miten yhtiöt lisäävät asiakkaidensa ja työntekijöidensä tietoisuutta vahinkovakuutusten piiriin kuuluvien vahinkojen ilmastovaikutuksista ja vaikutuksesta kestävään kehitykseen yleisesti.

Analyysi perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietoihin sekä dataan, jonka olemme keränneet tietoja suoraan asianomaisilta yhtiöiltä itse kehittämillämme kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeissa kysytään yksityiskohtaisia kysymyksiä yhtiöiden vastuullisuustyöhön liittyen. Lomakkeista saatujen vastausten perusteella on usein esitetty lisäkysymyksiä. Jos yhtiö on kieltäytynyt vastaamasta kyselyyn, olemme käyttäneet julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä, kuten yhtiön verkkosivustoa.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vastuullisuustyön arviointi on kullakin osa-alueella suhteellista, mikä tarkoittaa, että yhtiöiden vastuullisuustyötä verrataan toisten yhtiöiden vastuullisuustyöhön. Arviomme mukaan vihreän luokituksen saanut yhtiö tekee aktiivisemmin työtä vastuullisuusasioiden parissa kuin keltaisen tai punaisen luokituksen saanut yhtiö.

Miksi valita vakuutusyhtiö, jolla on vihreä luokitus yhdellä tai useammalla alueella?

Kun valitset vihreän luokituksen saaneen vakuutusyhtiön, voit olla varma, että yhtiö työskentelee aktiivisesti hallitakseen ja minimoidakseen organisaatiosi kohtaamia vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Pystyt edistämään kestävämpää tulevaisuutta vakuutusmaksujesi kautta, kun valitset yhtiön, joka huomioi vastuullisuuden varainhoidossaan. Vakuutusalalla on tärkeä rooli sekä tulevien että jo kohtaamiemme ilmastonmuutosten käsittelyssä sekä siirtymisessä kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Kun valitset yrityksen, joka jakaa aktiivisesti tietoa alan yhteisissä hankkeissa, tuet koko alan kehitystä.

Katso koko raportti (pdf)