Skip to main content Skip to main navigation

Luottovakuutus

Luottovakuutus tuo turvaa luottotappioiden varalta. Se on työkalu, joka auttaa suojaamaan myyntisaataviasi. Vakuutuksella suojaat tulostasi ja kassavirtaasi yllättävien luottotappioiden ja asiakkaiden konkurssien varalta.

Luottovakuutus kattaa tyypillisesti sekä asiakkaiden maksukyvyttömyydestä että maksuhaluttomuudesta johtuvat luottotappiot. Luottovakuutuksella voidaan kattaa sekä kotimaan että ulkomaan saatavia. Ulkomaankaupassa vakuutus suojaa myös poliittisten riskien varalta.

Luottovakuutus täydentää luotonvalvonnan prosessejasi

Luottovakuutus kannustaa hyvän luotonhallinnan käytäntöihin. Vakuutus antaa varmuutta kasvattaa myyntiä luottokelpoisille asiakkaillesi.

Nopeat korvaukset varmistavat, ettei luottotappio vaaranna yrityksesi kassavirtaa. Luottovakuuttajat tarjoavat nykyisin myös kansainvälistä perintäpalvelua, ja luottovakuutus voi korvata osan näistä kuluista.

Monet rahoittajat suhtautuvat myönteisesti siihen, että olet suojautunut luottovakuutuksella. Lähes kaikkien toimialojen yritykset, jotka käyvät kauppaa luotolla toisten yritysten kanssa, voivat käyttää luottovakuutusta.

Luottovakuutukset yleistyvät pk-yrityksissä

Isoille kansainvälisille yrityksille luottovakuutukset ovat arkipäivää. Esimerkiksi suomalaiset metsäteollisuusyritykset, ovat käyttäneet luottovakuutusta jo vuosikymmeniä. Luottovakuutuksesta on kuitenkin tulossa osa myös pk-yritysten luottoriskien hallintaa.

Vakuutusyhtiöiden tarjoamat tietopalvelut ja perintä helpottavat luotonhallinnan prosesseja ja työtaakkaa. Tänä päivänä yritysten väliset riippuvuudet ja alihankintasuhteet ovat laajoja ja tiukkoja.

Omien asiakkaiden tunteminen ei enää riitä, vaan ennakoidakseen ongelmat, pitäisi tuntea myös heidän asiakkaansa ja tavarantoimittajansa. Kaikkiin yllätyksiin ei pysty varautumaan.

Luottovakuutus toimii erityisen hyvin, kun...

  • haluat turvata myyntisaataviasi luottotappioilta ja haet tukea luotonvalvonnallesi
  • tarvitset tietoa asiakkaidesi luottokelpoisuudesta sekä ammattitaitoisen perintäyhtiön apua saataviesi kotiuttamisessa
  • yrityksesi myy säännöllisesti uusille asiakkaille/uusille markkinoille ja tarvitset apua asiakkaidesi taloudellisen tilan analysointiin
  • haluat kehittää yrityksesi kassavirtaa ja siirtää luottoriskin pois omilta harteiltasi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä