Skip to main content Skip to main navigation
Meistä

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meillä kolmea asiaa: ekologista, sosiaalista sekä taloudellista vastuuta. Kannamme vastuun kaikista ympäristövaikutuksistamme ja se on luonnollinen osa liiketoimintaamme. Yhtenä rahoitusmarkkinoiden johtavista toimijoista meillä on mahdollisuus edistää vastuullisuutta kaikilla osa-alueilla.

Vastuullisuusperiaatteemme

Huomioimme vastuullisuusperiaatteeissamme sekä toimintamme suorat että epäsuorat vaikutukset. Haluamme auttaa työntekijöitämme työskentelemään vastuullisesti. Tavoitteemme on integroida vastuullisuus tuotteisiimme ja tarjontaamme. Meidän on myös täytettävä sidosryhmiämme sitovat vaatimukset, lait, asetukset ja muut määräykset.

Lue lisää

Vastuullisuusraportti

Olemme julkaisseet vastuullisuusraportin vuosittain vuodesta 2018 lähtien. Raportissa kerromme toimenpiteistä, joita olemme kuluvan vuoden aikana tehneet vahvistaaksemme vastuullisuuttamme.

Lue lisää

Ilmastokompensointi

Olemme kompensoineet kaikkien työntekijöidemme sekä työssä että vapaa-ajalla kertyneet ilmastopäästöt vuodesta 2018 lähtien.

Lue lisää
yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Haluamme kantaa osamme yhteiskunnallisesta vastuusta tukemalla heikommassa asemassa olevia. Ruotsin emoyhtiömme on tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä mm. Save the Children -järjestön kanssa.

yhteiskuntavastuu
Ota yhteyttä