Skip to main content Skip to main navigation

Visio ja arvot

Play

Visio tulevaisuudesta

Selkeän strategian ja tavoitteiden lisäksi yrittäjähenkisyys on meille tärkeää. Arvostamme myös johtajiemme ja työntekijöidemme kykyä ylläpitää kulttuuria, jossa voimme kehittyä ja menestyä.

Peloton asenne ja vastuullisuus asiakkaita kohtaan on tuonut meidät tähän pisteeseen. Työntekijämme ovat määrittäneet arvomme, joiden pohjalta yrityksessä tehdään päivittäistä työtä. Nuo arvot ovat rohkeus, vastuuntuntoisuus, avuliaisuus ja kunnianhimoisuus.

Haluamme mullistaa alaa yhdessä jatkuvasti kasvavan, monipuolisen, osaavan, persoonallisen ja osallistuvan henkilöstömme kanssa. 

Ota yhteyttä