Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Organisaatio

Tarjoamme ammattitaitoista vakuutusmeklaripalvelua suomalaisille organisaatioille, Suomessa ja ulkomailla toimiville julkisen sektorin yksiköille ja yrityksille, samoin kuin Suomessa toimiville kansainvälisille yrityksille. Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisen vakuutusmeklariverkoston kanssa, mikä tarjoaa asiakkaillemme pääsyn globaalille markkinoille.

Hallinto

Söderberg & Partners Finland on suomalaisten meklariyritysten konsortio, johon kuuluvat Benefit Advisors, Suunta Meklarit, ITM Brokers, Finnrisk, Meklaritalo, MSR Finser, Söderberg & Partners International Insurance, Rewenda, Semita sekä Finpremium.

Johto

Sari Harjunniemi, CEO, Söderberg & Partners Oy

Markku Rantanen, hallituksen puheenjohtaja, Söderberg & Partners Finland Oy

Söderberg & Partners -konserni

Suomen organisaatiomme on osa globaalia Söderberg & Partners -konsernia, joka kuuluu pohjoismaiden johtaviin vakuutusmeklari- ja finanssialan asiantuntijapalveluiden tarjoajiin. Konsernilla on lähes 3 000 työntekijää yli sadassa toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa sekä Espanjassa.

Teemme tiivistä yhteistyötä vakuutusmeklarien verkostossa maailmanlaajuisesti, joten voimme tarjota asiakkaillemme monipuolista globaalit markkinat kattavaa palvelua. Lisäksi panostamme voimakkaasti paikalliseen ja henkilökohtaiseen palvelutarjontaamme.

Suomen vakuutusmeklariliiton jäsen

Suomen vakuutusmeklariliitto toimii vakuutusmeklariyritysten valtakunnallisena yhdyssiteenä ja edistää riippumatonta, ammattitaitoista vakuutusmeklaritoimintaa Suomessa. Suomen vakuutusmeklariliitto:

  • seuraa aktiivisesti vakuutusmeklaritoiminnan yleistä kehitystä ja jakaa tätä tietoa jäsentensä hyödyksi.
  • hoitaa ulkoista tiedottamista välittämällä medialle ajankohtaista tietoa vakuutusmeklarin tehtävistä, palveluista sekä asiakkaille tuotettavasta lisäarvosta.
  • antaa lausuntoja viranomaisille ja tekee aloitteita meklaritoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.
  • osallistuu jäsentensä ammattitaidon kehittämiseen ylläpitämällä sisältöä ja perusteita vakuutusmeklaritutkintoon.
  • on perustajajäsenenä Suomen Vakuutustiedon kehittämissäätiössä, joka ylläpitää alan koulutustoimintaa

Visio ja arvot

Palveluidemme ja tuotteidemme avulla asiakkaamme ovat aina askeleen edellä. Yritysfilosofiamme kolme kulmakiveä ovat avoimuus, analyysi ja henkilökohtainen neuvonta.

Lue lisää

Lakisääteistä tietoa

Sekä yhtiömme toimintaan että työntekijöihimme kohdistuu lakiin liittyviä vaatimuksia. Vakuutuksia myyvillä ja rahoitusneuvontaa antavilla on oltava laajat tiedot vakuuttamisesta, oleelliset tiedot lainsäädännöstä ja taloudesta sekä riittävästi käytännön kokemusta. 

Lue lisää
Ota yhteyttä