Kattaako yrityksesi vakuutus tulvavahinkoja?

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääolojen yleistyessä on syytä kiinnittää huomiota yrityksen tulvavakuutusturvaan. Aineelliset omaisuusvahingot voivat tulvassa olla todella laajat sekä kiinteistöille että muulle omaisuudelle. Esimerkiksi vuonna 2007 yksi ainoa rankkasade Porissa aiheutti yli 20 miljoonan euron vahingot.

Suomen valtio ei ole vuoden 2014 alun jälkeen enää korvannut poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia rakennus- ja irtaimistovahinkoja. Myöskään satovahinkoja ei ole korvattu valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vuoden 2016 alun jälkeen.

Tulvat aiheuttavat kuitenkin vuosittain vahinkoja eri puolella Suomea. Suomessa on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta, joilla tulvat ovat melko todennäköisiä. Riskialueista viisi sijaitsee rannikolla ja loput sisävesien varsilla. Tulvariskit ovat suurimmat Porissa ja Rovaniemellä.

Miten suojautua tulvien varalta?

Tulvariskien hallinta on laaja ja monivaiheinen tehtävä. Hallinnan vaiheet ovat tulvariskien alustava arviointi, kartoitus sekä toimintasuunnitelmien laatiminen. Tämän lisäksi yrityksen kannattaa varautua riittävällä vakuutusturvalla.

Tulvaan kannattaa varautua jo etukäteen yrityksen riskienhallintasuunnitelmassa, erityisesti jos yrityksesi toimii tulvariskialueella. Myös henkilöstön kanssa kannattaa harjoitella toimimista ja yrityksen omaisuuden suojaamista tulvatilanteessa.

Kokenut vakuutusmeklari voi tuoda merkittävää apua tulvien varalta suojautumiseen. Vakuutusmeklareilla on riskienhallinnan osaamisen lisäksi myös käytännön kokemusta erilaisten vahinkotilanteiden hoitamisesta.

Vakuutus tuo mielenrauhaa tulvien varalta

Tyypillinen kiinteistövakuutus korvaa tulvaksi määritetyn vakuutustapahtuman seurauksena rakennukselle aiheutuneita vahinkoja, kun kyse on äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta ilmiöstä.

Myös suurin osa omaisuusvakuutuksista korvaa tulvan jälkeisiä vahinkoja, jotka johtuvat rankkasateesta, lumen sulamisesta, kohoavista järvistä/vesistöistä ja maanpinnasta tai rakennukseen tai viemäriin virtaavasta vedestä.

Vakuutusten korvaavuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. On hyvä selvittää jo vakuutuksen hankintavaiheessa, millainen turva yrityksesi vakuutuksissa on tulvien varalta.

Vakuutusyhtiöittäin vaihtelee myös se, kattaako yrityksen omaisuusvakuutus myös venevajoille, kasvihuoneille ja muille kiinteistön ulkopuolisille rakennelmille sekä niissä olevalle omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Toiminnan keskeytyminen on usein kalleinta

Tulvan aiheuttaessa omaisuusvahinkoja tulee kustannuksia myös välillisesti, kun toiminta joudutaan keskeyttämään tilapäisesti. Siksi yrityksellä on hyvä olla myös riittävä keskeytysvakuutusturva.

Keskeytysvakuutus varmistaa, että yrityksen perustoiminnot voivat jatkua ja tilapäisten järjestelyiden aiheuttamiin kustannuksiin on varauduttu.

Vakuutusmeklari avustaa eri keskeytysvakuutusetuuksien määrittämisessä, turvasisällön ja vakuutusmäärien tarkentamisessa. Lisäksi vakuutusmeklarin työtä on selvittää mistä turvan saa juuri kyseiselle asiakkaalle parhaalla ratkaisuilla. Ja mikäli vahinko tapahtuu, niin asiakkaan etu on saada vakuutusmeklarin tuomaa asiantuntijuutta hänen puolelle neuvottelupöytään.

Vinkit - näin vähennät vahinkojen riskiä tulvan sattuessa

Olemme koonneet loppuun muutaman vinkin, joiden avulla varaudut jo ennalta tulvariskeihin:

  • Tarkista yrityksesi vakuutusturva. Kattaako vakuutusturva tulvavahingot ja onko turvan laajuus riittävä riskiin nähden?
  • Onko toimitiloissasi kellari? Käy läpi kellarin ikkunat, ovet sekä läpiviennit ja varmistu, että ne on suojattu riittävän hyvin. Älä säilytä arvokasta tai korvaamatonta omaisuutta kellarikerroksessa. Tarkista ja puhdista kaikki lattiakaivot, viemärit ja syöksyputket. Älä säilytä irtaimistoa lattialla vaan nosta omaisuus vähintään 10 cm korkeuteen lattiapinnasta.

Jos tulvavahinko on jo tapahtunut, tee seuraavat suojelutoimenpiteet:

  • Siirrä kosteudelle herkät esineet pois alueilta, joihin voisi päästä vettä.
  • Pyri välttämään lisävahinkoja mm. rajaamalla sähkönsyöttöä alueelle, mistä voi aiheutua vaaraa henkilöille tai omaisuudelle.
  • Pumppaa sisään päässyt vesi pois, jos se on mahdollista.
  • Ota mahdollisimman kattavasti kuvia tulvasta ja vaurioituneesta omaisuudesta. Arvioi ja dokumentoi tulvan syy ja tapahtuman äkillisyys sekä ennalta-arvaamattomuus.

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.