Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkringar

Få ut det mesta av vår sakkunnighet – ta reda på mer om olika typer av försäkringar, om risker i olika sektorer och om olika försäkringsmarknader.

Vi kartlägger noggrant ert företags risker och aktuella försäkringssituation och skapar sedan en heltäckande försäkringsplan för företaget.

Ett försäkringsavtal som baseras på en sådan plan garanterar att korrekta skaderisker överförs från ert företag till försäkringsbolaget.

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Kontakta oss