Engagerade medarbetare

Vi vill erbjuda vår personal möjlighet att agera ansvarsfullt. Vi stöttar och uppmuntrar våra medarbetare i ansvarsarbete genom att erbjuda både utbildningar i ansvarsämnen och en konkret möjlighet att vara med och påverka.

Volontär­arbete

Vi samarbetar med hjälporganisationen Hope ry. Organisationen verkar i olika delar av Finland genom lokala volontärteam och har som främsta mål att barn ska få mer lika möjligheter till en bra vardag.

På Söderberg & Partners har personalen möjlighet att använda sin arbetstid till att hjälpa Hope.

"Vi ville att alla i vår personal skulle kunna vara med och uppleva glädjen att hjälpa till", säger Joakim Seeberg, VD för Söderberg & Partners

"Vi har kommit överens om att varje anställd kan, om de vill, gå och konkret hjälpa till till exempel med sortering av skänkta produkter på det lokala Hopekontoret under sin arbetstid", nämner han.

Lär känna Hopes verksamhet (på finska)