HR-rådgivning

Vi hjälper till att säkra din personal, attrahera nya talanger och erbjuda din personal bästa möjliga medarbetarupplevelse. Vi ger råd vid anskaffning och upphandling av personalförsäkringar, företagshälsovård och andra förmåner. Du kan också få hjälp av oss när du skickar anställda utomlands eller vill möjliggöra distansarbete från utlandet.

HR-konsultointi voi olla keskustelua ja sparrausta asiantuntijan kanssa.

När världen förändras hjälper vi till

Personaladministration eller ledning kan behöva extern hjälp, till exempel vid etablering av ett nytt företag eller när företaget expanderar utomlands. En HR-konsult kan också vara behjälplig i förändringssituationer, till exempel företagsfusioner. I samband med sammanslagningar är det ofta nödvändigt och rimligt att jämföra och utvärdera t.ex. företagshälsovården hos de sammanslagna bolagen, personalförmåner och personalförsäkringar.

Vi hjälper t.ex.

  • vid försäkring av personal
  • i anställningsavtals- och kollektivavtalsfrågor
  • vid planering, upphandling och upphandling av personalförmåner
  • vid utredning och handläggning av skatteärenden som rör personalförmåner
  • i att klargöra och hantera frågor som rör FPA och pensionsförsäkringsbolagen
  • i frågor som rör anställdas uppdrag utomlands
  • vid upphandling, administration och upphandling av företagshälsovårdstjänster.

Vi utför HR-konsultation med både timdebitering och ett projektspecifikt arvode. Låt oss tillsammans diskutera vilken verksamhetsmodell som passar ditt fall bäst.

Distansarbete utomlands?

Många drömmer nu om distansarbete från utlandet. Våra HR-konsulter, som har arbetat i internationella organisationer, hjälper gärna till med den internationella övertygelsens vändningar. Vi ser till att ditt företag uppfyller sina lokala lagstadgade skyldigheter även när det gäller personalförsäkring.
Läs mer om distansarbete utomlands