Att konkurrensutsätta företagsförsäkring är inte alltid värt det – experter berättar varför

Att konkurrensutsätta företagsförsäkring är en väsentlig del av ett framgångsrikt företags riskhantering och finansiella planering. Det syftar till att optimera försäkringsskyddet och därigenom uppnå betydande besparingar. Det är dock viktigt att genomföra anbudsförfaranden noggrant och ansvarsfullt för att undvika eventuella misstag och fallgropar.

Timo Laakso
Timo Laakso 
Senior Account Executive
Tapani Toppi
Tapani Toppi 
försäkringsmäklare

Att konkurrensutsätta företagsförsäkring kräver tid och specialkompetens. Det rekommenderas ofta att förlita sig på hjälp av en erfaren och expert försäkringsmäklare som har en djup förståelse för försäkringsmarknaden, försäkringsprissättning och risk- och skadestatistikens betydelse för helheten. Mäklaren kan identifiera de väsentliga frågorna i anbudsförfarandet och kan presentera kundens behov i bästa möjliga ljus för försäkringsbolagen.

För frekvent konkurrensutsättning kan ge problem

Det finns många typer av företag som verkar på försäkringsmäklarmarknaden, varav några är särskilt profilerade inom konkurrensutsättning. Dessa mäklare kan rekommendera konkurrensutsättning även årligen. Det är bra att komma ihåg att konkurrensutsättning är en viktig del av dessa operatörers resultatlogik. Det är dock inte alltid värt att titta på priset enbart, eftersom överdriven jakt på rabatter kan orsaka betydande skada på ditt eget företags försäkringsskydd och riskhantering.

Årliga konkurrensutsättning är särskilt problematiska i situationer där bolagets försäkring skiljer sig från försäkringsbolagets standardvillkor. Förlängningar och särskilda villkor som förhandlats fram för tidigare kontrakt får inte ingå i nya kontrakt i alla situationer. För- och nackdelar med tävlingar måste därför vägas noggrant från fall till fall.

Om du funderar på att anlita en konkurrensutsättningsmäklare bör du vara särskilt uppmärksam på mäklarens professionalism och ansvar. Försäkringar bör aldrig konkurrensutsättningsföras för hastigt, eftersom felaktiga konkurrensutsättningsförfaranden kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom förlust av försäkringsskydd eller helt felaktigt dimensionerade försäkringar. Ansvarsfulla mäklare strävar alltid efter att göra förändringar som söker en hållbar konkurrensfördel i förhållande till konkurrenter på lång sikt.

När är rätt tidpunkt att konkurrensutsätta?

Även om fördelarna med regelbunden konkurrensutsättning av försäkringar kan vara uppenbara är det viktigt att förstå att upphandling måste ske vid rätt tidpunkt och på rätt grund. Konkurrens bör inte söka snabba vinster, utan förstå den långsiktiga karaktären av utvecklingen av försäkringsskydd.

Marknadssituationen har en betydande inverkan på resultatet av konkurrensutsättning. Mäklarens uppgift är att se till att försäkringsskyddet möter kundens behov även i framtiden samt att konkurrensutsättningsprocessen ligger i linje med företagets strategiska mål.

Den optimala tidpunkten och strategin för konkurrensutsättning varierar beroende på situationen. Utbudet på försäkringsmarknaden varierar beroende på konjunkturcykler och trender. I en situation där leveransen redan är en bristvara är det inte nödvändigtvis fruktbart att gå ut på konkurrensutsättning av försäkring. Utöver marknadssituationen påverkas rätt konkurrensutsättningstid av bl.a. företagets riskprofil och den senaste skadestatistiken. Av denna anledning är det inte möjligt att definiera en allmän god tid för konkurrensutsättning, utan rätt tidpunkt för konkurrensutsättning avgörs av situationen för ditt eget företag.

Förvaltningsavtalets betydelse för utvecklingen av försäkringsskyddet

Konkurrensutsättning görs bäst när försäkringsmäklaren känner till sin kunds verksamhet, dess anknytning och organisationens historia så bra som möjligt. I det här fallet kan försäkringsskyddet och dess pris utvecklas på lång sikt genom att göra kontrollerade förändringar i försäkringen och samtidigt utveckla verksamheten även inom företaget. Till exempel kan försäkringsprissättningen påverkas av olika riskhanteringsåtgärder.

Ett löpande försäkringshantering möjliggör proaktiv övervakning av prisutvecklingen på försäkringsskyddet. Försäkringsavtalen förnyas varje år, i samband med att mäklaren alltid kontrollerar försäkringsbolagens försäkringar inför den nya säsongen och reagerar vid behov. Mäklaren följer därför aktivt utvecklingen av sina kunders försäkringsskydd och dess prisnivå och försöker förhindra omotiverade prishöjningar redan när försäkringsbolaget föreslår dem.

Generellt sett är försäkringsupphandling en betydande åtgärd i företagens riskhantering, som oavsett implementeringssätt alltid kräver någon form av tidsinvestering även av kundföretaget. Den ska alltid bygga på en fördjupad analys och förståelse för marknadssituationen och kundens behov och mål. En ansvarsfull konkurrensutsättningsprocess är nyckeln till en framgångsrik försäkringsstrategi och affärskontinuitet.

Behöver du hjälp med försäkringsärenden?

Våra erfarna försäkringsmäklare hjälper gärna till med både riskhantering och planering av försäkringar. Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt onlinemöte där vi bedömer om din organisation kan dra nytta av en försäkringsmäklares tjänster.

Mötet binder dig inte till något ännu, men du får information om det finns utvecklingsmöjligheter i din organisations försäkringsskydd.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.