Optimering av företagshälsovårdstjänster för ekonomiskt välbefinnande

I en stram ekonomi måste man leta efter utgifter som man kan skära ner på. Det lönar sig sällan att skära ner på företagshälsovården, om det så bara är för de anställdas välbefinnande. I stället lönar det sig att optimera dem.  Genom att samtidigt konkurrensutsätta företagshälsovård och företagsförsäkringar upptäcker man ofta betydande optimerings- och besparingsmöjligheter. 

Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits
Tuija Mäntyniemi
Tuija Mäntyniemi 
Senior Advisor, Employee Benefits

Att förstå de nuvarande tjänsterna, kostnaderna och fördelarna med företagshälsovård är avgörande för att uppnå effektivitet och kostnadsbesparingar.

Särskilt ekonomichefer och verkställande direktörer bör hålla sig uppdaterade om detta så att de kan fatta beslut som gynnar både företagets ekonomi och medarbetarnas välbefinnande på samma gång. Ibland kan extern HR-rådgivning hjälpa till att identifiera förbättringsområden.

Effektivitet betyder inte alltid svaghet

En djupgående analys av företagshälsovårdstjänster och relaterade företagsförsäkringar gör det ofta möjligt att effektivisera tjänsterna. Särskilt inom specialiserade sektorer finns det nu ett behov av att investera ganska mycket i olika personalförmåner för att locka till sig och behålla talanger. Därför kan ordet "effektivitet" ha den olyckliga konnotationen att man ska pressa förmånerna, vilket ofta inte är möjligt.

Men när det gäller företagshälsovård och personalförsäkringar innebär effektivitet ofta helt enkelt att tjänsterna utnyttjas mer rationellt och att dubbelarbete undviks. Med andra ord, att optimera och köpa tjänster på ett mer rationellt sätt.

I många organisationer köper man ofta företagshälsovårdstjänster utifrån någon form av färdigpaketerad kataloglösning eller ett så heltäckande paket som möjligt. Färdiga paket är dock inte alltid de mest effektiva lösningarna, och tjänsterna bör skräddarsys för att passa individuella behov. 

En annan vanlig utmaning är att tjänster köps in tidigt i organisationens utveckling och glöms bort under årens lopp. I det här fallet är tjänsterna inte dimensionerade eller optimerade för organisationens nuvarande situation.

Bättre service, billigare pris

Att förbättra sättet att leverera företagshälsovård kan inte bara minska kostnaderna, utan också förbättra kvaliteten och tillgängligheten på tjänsterna. Enligt vår erfarenhet kan även mycket små förändringar ge stora fördelar för både organisationen och de anställda. 

Nyckeln är vanligtvis att konkurrensutsätta företagshälsovården samtidigt som personalförsäkringen. På så sätt säkerställs maximal kompatibilitet mellan de två tjänsterna och man undviker att köpa samma sak två gånger. Vi hittar ofta lösningar och tankesätt som kunden inte ens har tänkt på.

Samarbete för att hitta den bästa lösningen

När vi gör analyser för företagshälsovården gör vi på samma sätt som när vi förmedlar försäkringar. Vi kartlägger nuläget genom ett uppdrag, jämför med behov, marknadssituation och priser och presenterar slutligen en skriftlig analys och jämförelse, inklusive vår rekommendation till bästa lösning. Vi strävar efter att genomföra hela processen på ett sätt som minimerar arbetsbördan för kunden.

Vi diskuterar med kunden de olika alternativen när det gäller tjänsteinnehåll, metoder och kostnader. På så sätt säkerställer vi att de lösningar som väljs ligger så nära kundens behov som möjligt. Även om vi rekommenderar den lösning som vi tror fungerar bäst, är det alltid kunden som fattar det slutliga beslutet.

En effektiv företagshälsovård är en investering

Det är viktigt att komma ihåg att en effektivisering av företagshälsovården inte bara är en kostnadsfråga, utan har en direkt inverkan på företagets resultat och medarbetarnas välbefinnande. En mer effektiv företagshälsovård kan minska sjukfrånvaron, öka medarbetarnas engagemang och bidra till att skapa en hälsosammare arbetsmiljö överlag.

Att förbättra företagshälsovården är dock en ständigt pågående process. Genom att hålla sig uppdaterad om marknadsförändringar och den senaste utvecklingen kan man se till att tjänsterna alltid uppfyller de aktuella behoven. Detta arbete kan också läggas ut på en kompetent specialist.

Vi hoppas att denna artikel ska ge dig nya perspektiv och strategier som hjälper dig att uppnå dina mål inom företagshälsovård och personförsäkringar. Om du vill diskutera din organisations situation eller höra mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss gärna via formuläret nedan!

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.