Evenemangs­arrangör – skydda dig med special­försäkringar

Evenemangsbranschen har varit en av de mest drabbade under coronakrisen, vilket kan vara orsaken till att man ordnade ett exceptionellt högt antal evenemang och festivaler i Finland under sommaren. I media har det emellertid framgått situationer där ett evenemang inte gått enligt förväntingarna. Många evenemangsarrangörer vet inte att det finns specialförsäkringsskydd för dessa situationer.
Timo Laakso
Timo Laakso 
Senior Account Executive

Det är även möjligt att förbereda sig inför exceptionella scenarier genom specialförsäkringsskydd som kan köpas från internationella försäkringsmarknader via en försäkringsmäklare.

Här presenterar vi några specialförsäkringsskydd som erbjuds via Söderberg & Partners och lämpar sig mångsidigt för olika sport-, mäss, och underhållningsevenemang.

Avbokningsförsäkring för evenemang är en omfattande lösning för evenemangsarrangörer. Försäkringen ger ekonomiskt skydd mot sådana saker som du inte kan kontrollera eller förutse. De försäkrade objekten är bland annat allvarliga naturkatastrofer, civila oroligheter såsom demonstrationer eller cyberattacker.

Väderförsäkring ger skydd ifall ditt evenemang blir utsatt för dåligt väder. Via oss kan du skaffa en väderförsäkring för att täcka olika slags angivna risker, såsom ösregn, för kall eller varm temperatur eller stark vind. Vilket som helst affärsområde kan lida ekonomiskt av ändringar i vädret. En väderförsäkring ger ett gott skydd för många olika slags aktörer.

Non-appearance-försäkring ersätter kostnader i en situation där en avtalad artist inte kan delta i evenemanget till exempel på grund av sjukdom. De kostnader som ersätts är bland annat omsättningsförluster på grund av att evenemanget avbokas eller tilläggskostnader på grund av att evenemanget flyttas.

Medieproduktionsförsäkring skyddar produktionsbudgeten mot oförutsedda avbrott, såsom apparater som blir trasiga eller egendoms- eller personskador som orsakas en tredje part. Försäkringen kan utvidgas för att täcka bland annat stuntarbete, olyckor, försummelse eller lägesspecifika specialrisker såsom hot om politiskt våld eller naturkatastrofer.

Försäkring mot politiskt våld ger skydd mot politiskt våld. Hotet är en allt mer verklig risk för evenemangsarrangörer. Särskilt större evenemang är ett lockande sätt för att få internationell publicitet. Förutom direkta följder kan politiskt våld orsaka flerfaldiga indirekta kostnader bland annat på flygfält eller knutpunkter för trafiken.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.