Försäkring vid distansarbete

På grund av coronaviruset har en stor del av Finlands och övriga världens kontorsarbetare övergått till att arbeta hemifrån på distans. Detta medför nya utmaningar och möjligheter vad gäller försäkringen av personalen.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Många har förutspått att distansarbete är ”det nya normala”, dvs. att en stor del av personalen fortsätter att arbeta hemifrån under en stor del av arbetsdagarna även efter att coronaviruset har besegrats.

Vi har utarbetat ett koncist infopaket om i vilka situationer den lagstadgade arbetsolycksfalls- och arbetssjukdomsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat vid distansarbete.

Dessutom berättar vi hur du kan förbättra arbetstagarnas försäkringsskydd och täppa till luckorna i de lagstadgade försäkringarna.

Vad ersätter den lagstadgade arbetsolycksfalls- och arbetssjukdomsförsäkringen vid distansarbete?

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen är i kraft vid distansarbete, men endast när du arbetar.

Försäkringen ersätter inte t.ex. olycksfall som inträffar

  • på toalett-, kaffe- och lunchpauserna
  • på ”arbetsresor”, dvs. till exempel när du tar barnen till daghemmet och sedan åker tillbaka till hemmakontoret
  • medan du hämtar lunch t.ex. från en närliggande restaurang
  • medan du har pausgymnastik hemma.

Däremot ersätter försäkringen olyckor som anses direkt kopplade till arbetet, t.ex.

  • halkolyckor när du hämtar en dator eller annan arbetsutrustning ur bilen.

I praktiken ersätter arbetsolycksfallsförsäkringen mycket begränsat olycksfall som inträffat vid distansarbete.

Distansarbetsförsäkringen täcker bl.a. kaffepauser

Med en separat distansarbetsförsäkring kan du öka arbetstagarnas skydd vid distansarbete. Distansarbetsförsäkringen täcker tidigare nämnda normala pauser, såsom toalett-, kaffe- och lunchpauser.

Distansarbetsförsäkringens ersättningsbelopp kan väljas separat och ersättningsgilla kostnader kan vara

  • vårdkostnader
  • ersättning av bestående men
  • dödsfallsersättning samt
  • dagpenning under arbetsoförmögenhetsperioden.

För att distansarbetsförsäkringen ska gälla måste arbetsgivaren ingå ett distansarbetsavtal med arbetstagaren.

Fritid, såsom joggingturer, butiksresor eller barnskjutsar omfattas emellertid inte av distansarbetsförsäkringen.

Varför lönar det sig att ta en frivillig olycksfallsförsäkring för personalen?

En frivillig olycksfallsförsäkring är alltid en betydande personalförmån för dina arbetstagare. Dessutom har du din egen rygg fri när dina arbetstagare snabbt kan få vård samt återvända till arbetet. Kostnaderna för frivilliga olycksfallsförsäkringar kan ses som investeringar i effektivitet.

Den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen täcker all fritid och ersätter i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Beloppet för vårdkostnader eller ersättning för inkomstbortfall begränsas alltså inte alls. Dessutom kan försäkringen även täcka fritidsaktiviteter.

Mer begränsade försäkringar för olyckor som inträffar på fritiden täpper till luckorna i arbetsolycksfallsförsäkringen vid distansarbete. Ersättningsbelopp fastställs för vårdkostnader och övriga ersättningsgilla kostnader. Försäkringen gäller under pauser i arbetet samt på fritiden. Vid mer begränsat försäkringsskydd omfattas ersättning av olyckor som inträffat inom fritidsidrott ofta av begränsningar.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.