Wealth Management

Vi är först i Finland med att erbjuda en mångsidig och heltäckande investeringsrådgivning för finländska institutionella investerare, såsom pensionsfonder, stiftelser, fackföreningar och kommuner.

Investerings­rådgivning för institutioner

Vi fokuserar på dina behov individuellt och bygger opartiska, kostnadseffektiva och hållbara lösningar – alltid med hänsyn till investeringsmålen och portföljens övergripande struktur. Vi berättar gärna mer om våra tjänster!

Analys

Analysera investeringsportföljens nuvarande struktur.

Kostnads­effektivitet

Kostnadseffektivt för att förbättra portföljens avkastning-riskkvot.

ESG

Ett aktivt ESG-perspektiv i all investeringsverksamhet.

Reportage

Omfattande och detaljerad rapportering.

Aktivitet

Ständig kommunikation kring förändringsbehov och nya möjligheter.

Kontakta oss

Sami Sormunen
Sami Sormunen
Senior Financial Advisor
sami.sormunen@soderbergpartners.com
Arto Vesivalo
Arto Vesivalo
Senior Financial Advisor
arto.vesivalo@soderbergpartners.com