Hur ser toppen av skadeförsäkringsbolagens hållbarhet ut i Finland - Se den senaste rapporten!

För andra året i rad fick If högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete, med Pohjola på andra plats. 

Söderberg & Partners publicerar idag den andra rapporten i rad om "Hållbar skadeförsäkring i Finland". I rapporten analyseras och bedöms åtta skadeförsäkringsbolag utifrån deras hållbarhet inom skadehantering, upphandling, skadeförebyggande, investeringar, medvetenhet och samarbete samt utbildning av medarbetare.

"Ett bolag som har en grön rating inom ett antal områden arbetar aktivt med att hantera och minska hållbarhetsriskerna för samhället. Syftet med rapporterna är att hjälpa våra kunder att göra bättre val genom att ge information om hur varje bolag integrerar hållbarhet i sin verksamhet. Vi vill också hjälpa försäkringsbolagen i deras hållbarhetsarbete. Tillsammans med kunder och försäkringsbolag kan vi göra skillnad och skapa en säkrare och mer hållbar värld för alla", säger Joakim Seeberg, VD för Söderberg & Partners Oy.

Bedömningar för 2024

Enligt rapporten har fyra försäkringsbolag tilldelats en grön rating i en eller flera kategorier:

 • If
 • LokalTapiola
 • Pohjola
 • Pohjantähti

Högst betyg fick If, som fick grönt betyg i alla fem kategorierna, och Pohjola, som fick fyra gröna betyg och som förbättrade sig betydligt jämfört med förra året.

Följande fick betyg: 

 • AIG
 • Fennia
 • If
 • LokalTapiola
 • Pohjantähti
 • Pohjola
 • Protector
 • Turva

Relativ värderingsmetod

I rapporten bedöms skadeförsäkringsbolagens prestationer inom respektive produktområde på relativ basis, vilket innebär att bolagens hållbarhetsbetyg sätts i relation till varandra. Ett bolag med grönt betyg arbetar mer aktivt med hållbarhetsfrågor än ett bolag med gult eller rött betyg.

Vi bedömer

 • hållbarhet inom sakförsäkring för företags-, motor- och transportförsäkring
 • hållbarhet i investeringar
 • hållbarhet i medvetandegörande och samarbete.

Bolagen får individuella betyg inom de områden som påverkar deras verksamhet. Det innebär att bolagen inte får ett totalbetyg, eftersom alla bolag bedöms inom olika områden. 

Läs rapporten (pdf)

Analysen har genomförts av Söderberg & Partners Wealth Management AB. Analysen baseras på frågeformulär som skickats till försäkringsbolagen samt information som finns allmänt tillgänglig på deras webbplatser och i deras hållbarhetsredovisningar. Ytterligare frågor har ställts för att säkerställa att informationen är så fullständig och korrekt som möjligt. Mer information om hur analysen genomförs, vilka kriterier som ska bedömas och hur betygen bestäms finns i rapporten.  

För mer information, vänligen kontakta