Kredit­försäkring

Kreditförsäkringen är en företagförsäkring som skyddar dig mot kundernas betalningsstörningar. Kreditförsäkringen försäkrar vanligtvis mot både betalningsoförmåga och betalningsovilja och fungerar såväl i hemlandet som utomlands.

Luottovakuutus turvaa maksukyvyttömän kumppanin varalta.

Kreditförsäkringen är en försäkring som i praktiken täcker kostnaderna som orsakas av kundföretagens obetalda fakturor. Orsaken kan vara antingen din kunds betalningsoförmåga (t.ex. konkurs) eller betalningsovilja i en tvist. Kreditförsäkringen fungerar såväl i inhemska som internationella affärer. Vid utrikeshandel ger kreditförsäkringen trygghet även bl.a. mot politiska risker.

Kreditförsäkringen kompletterar kreditkontrollens processer

Kreditförsäkringen uppmuntrar till god kreditförvaltningspraxis och ger säkerhet att utöka försäljningen till kreditvärdiga kunder.

Kreditförsäkringens snabba ersättningar försäkrar att kreditförlusten inte växer sig för stor och äventyrar företagets kassaflöde. Många kreditförsäkrare erbjuder numera även internationella indrivningstjänster, och kreditförsäkringen kan ersätta en del av dessa utgifter.

Ofta är finansiärerna positiva till att du har skyddat dig med en kreditförsäkring. En kreditförsäkring lämpar sig för nästan alla företag som bedriver kredithandel oberoende av bransch.

Kreditförsäkringar blir snabbt vanligare hos små och medelstora företag

För stora internationella företag har kreditförsäkringar varit vardag redan under en längre tid. Till exempel har finländska skogsindustriföretag använt kreditförsäkring redan i årtionden. Kreditförsäkringen håller emellertid på att även bli en del av små och medelstora företags kreditriskhantering.

Informationstjänsterna och indrivningen som försäkringsbolagen erbjuder underlättar kreditförvaltningens processer och din egen arbetsbörda.

I dagsläget är beroendet och underleverantörsrelationerna mellan företagen omfattande och strikta. Det är inte längre tillräckligt att känna sina egna kunder väl. För att du ska kunna förutse problem måste du även känna kundernas kunder samt kundernas varuleverantörer väldigt bra.

Ofta är det någon liten detalj som man inte lägger märke till. Alla överraskningar kan man heller inte förbereda sig inför på förhand.

Kreditförsäkringen är en del av riskhanteringen

Kreditförsäkringen är en del av välplanerad riskhantering. Kom ihåg att våra experter gärna hjälper även med omfattande riskhantering. Vi hjälper till med att kartlägga företagets risker och söka marknadens bästa lösningar för att trygga riskerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Välgjord riskanalys ger också en heltäckande bild av hur bl.a. säkerhetsfrågor har hanterats i ditt företag och var det ännu finns utrymme för förbättring.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.