Så slipper du alliansprojektens försäkringsfällor – experttips

Alliansmodellen har blivit vanligare i Finland på senare år och den har tillämpats särskilt i offentliga projekt. Ur försäkringssynpunkt är alliansens behov mycket mer komplexa än traditionella offentliga försäkringslösningar. Även för försäkringsbolag är det fortfarande relativt nytt att försäkra alliansen.

Tapani Toppi
Tapani Toppi 
försäkringsmäklare

I alliansmodellen avtalas tidsplan, kostnader och kvalitet tillsammans och beslut fattas kollektivt. Målet är att öka lönsamheten, effektiviteten och kvaliteten i projektet. Även om alliansmodellen är ett innovativt och effektivt sätt att genomföra projekt är den inte riskfri ur försäkringssynpunkt.

I den här artikeln diskuterar vi de största utmaningarna och riskerna med att försäkra alliansmodellen och tipsar om hur man försäkrar allianspartierna. Om du har funderat på att genomföra projektet med en alliansmodell eller planerar att delta som affärspartner – fortsätt läsa!

Ömsesidiga skador är en vanlig utmaning för alliansprojekt

Ömsesidig skada avser situationer där en part i alliansen orsakar skada för en annan part i alliansen. Sådan skada kan till exempel vara ett konstruktionsfel som leder till ett konstruktionsfel, eller ett konstruktionsfel som orsakar förseningar eller merkostnader.

I alliansavtalet brukar man komma överens om att skadestånd inte ska sökas för gemensamma ömsesidiga skadestånd utan att de ska besvaras tillsammans. Det innebär att parterna i alliansen inte har ett lagstadgat skadeståndsansvar gentemot varandra, vilket gör att traditionell konsultansvarsförsäkring sannolikt inte kommer att fungera i en skadesituation.

Allianspartierna måste fundera på om det är nödvändigt att leta efter försäkringslösningar som trots allt skulle skydda sig själva och de andra allianspartierna från ömsesidiga skador som uppstår under alliansen, eller om alliansen kommer att gå vidare utan försäkring relaterade till ömsesidiga skador.

Ett alternativ är att överväga en separat skräddarsydd försäkring som ersätter ömsesidiga skador. En sådan lösning kan dock vara dyr eller svår att få tag på. I princip går det också lite emot alliansens grundtanke att försäkra ömsesidigt skadestånd.

Förseningsavbrottsförsäkring - alliansens livlina

En annan utmanande typ av försäkring i alliansprojekt är förseningsavbrottsförsäkring, som ersätter ekonomiska förluster när projektet försenas på grund av egendoms- eller transportskador. Det som gör avbrottsförsäkringen utmanande är att den ofta i första hand gäller kunden och behovet av försäkring kommer upp för sent.

Förseningar är inte bara dyra utan också tidskrävande. På klientens sida orsakar de, förutom merkostnader, huvudvärk i samarbete med intressenter, eftersom en försening i praktiken kan innebära att till exempel en hel skola eller sjukvårdsverksamhet placeras på akutmottagningar. Utöver enbart utrymmeskostnaden medför detta indirekta kostnader, såsom kostnader relaterade till transport, kommunikation och allmän organisation.

Poängen, biffen och kärnan i förseningsavbrottsförsäkringen är att denna typ av försäkring är knuten till egendomsförsäkring och eventuell transportförsäkring. Om de försäkringar som köpts för alliansens räkning t.ex. är gjorda i byggföretagets namn, så anses a) det inte nödvändigtvis vara nödvändigt att skaffa försäkringen och/eller b) förseningsavbrottsskadorna som orsakats kunden är förhandlas fram mellan försäkringens avtalsparter, det vill säga byggföretaget och försäkringsbolaget...(!)

Konfliktsituationer är särskilt utmanande

Konfliktsituationer medför också betydande risker för avtalsparten. Om det uppstår en tvist mellan parterna i alliansprojektet som inte kan lösas, avbryts vanligtvis alliansen.

Det innebär att de försäkringar som tecknats av alla andra än abonnenten själva inte längre är aktuella eller ens giltiga alls. Det är inte bara i grunden utmanande att skaffa en ny försäkring för ett oavslutat projekt, vi stöter också på de begränsningar som upphandlingslagen ställer. Att analysera, konkurrensutsätta och köpa försäkringar enligt lagen om offentlig upphandling kräver oftast just det som dessa projekt inte har för mycket av – nämligen tid.

Det är vanligtvis värt att tänka på planering och upphandling av försäkringsskydd som uppdraget för beställaren, och insistera på att det också kommer att göras.

Underhåll är sin egen grej

Den enhet som agerar som försäkringstagare ansvarar för alla uppgifter relaterade till underhållet av försäkringar, även när allt går bra. I projekt kan situationer, tidsplaner, genomförandemetoder, planer och y-koder förändras, adresser kan ändras och parterna kan skiljas åt, vilket innebär ett kontinuerligt underhåll av försäkringsskyddet.

Projektets utvecklings- och genomförandefaser innehåller också ofta mycket olika typer av skador, som bör beaktas i försäkringen. Underhållsarbetet kan komma som en riktig överraskning, eftersom det i alliansmodellen ofta kräver ständig övervakning och rapportering.

Som tur det finns experter som försäkringsmäklare för denna till synes oändliga försäkringsanpassning, som du kan lägga ut administrationsarbetet på om du vill. 😉

Försäkra alliansen tillsammans – och särskilt i tid

Att övertyga alliansen kräver noggrann planering och samarbete. Eftersom vi samarbetar måste allianspartierna väga för- och nackdelar med olika alternativ, och söka efter bästa möjliga lösning i samarbete.

Under inga omständigheter ska du lämna försäkringsköpet till sista minuten – tvärtom bör du tänka på försäkringar direkt under hela projekteringsfasen – ofta även i samband med valet av projektgenomförandemetod.

Det är bra att komma ihåg att den största risken i alliansprojekt alltid bärs av avtalsparten. Därför ska den vara aktiv och ansvarsfull i försäkringsfrågor. Om alliansen involverar andra kontrakt eller det finns flera allianser förökar sig försäkringsutmaningarna nästan exponentiellt.

Vi hjälper gärna till med att säkra allianser och alla andra projekt. Du kan kontakta oss genom att använda formuläret nedan om du behöver en försäkringsexpert för att stödja ditt projekt.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.