Konkurrens­utsättning av företags­hälsovård

Företagshälsovården innefattar egentligen två inköp: företagshälsovårdstjänster och personalförsäkringar som kompletterar företagshälsovårdstjänsterna. Vi hjälper dig att hitta en företagshälsovårdslösning som motsvarar dina behov till det bästa priset.

Kostnads­besparingar

Resultatet av konkurrensutsättning av företagshälsovården är nästan alltid kostnadsbesparingar. Detta är särskilt troligt om samma tjänsteleverantör har använts oförändrat i flera år.

Uppdaterad företagshälsa

Företagshälsovårdsavtalet inrättas ofta i början av företagets verksamhet, varefter avtalet kan vara detsamma i åratal. De flesta leverantörer av företagshälsovård strävar efter att erbjuda sina kunder så omfattande tjänster som möjligt. De motsvarar dock inte alltid en rimlig kostnadsnivå eller reellt behov. Därför är det viktigt att använda en expert för att fastställa rätt nivå.

Deduplicering

Förlängd företagshälsovård bekostas ofta genom frivillig försäkring. Vi ser till att försäkringar och företagshälsovård inte överlappar varandra. Den del av tjänsterna som inte omfattas av ditt företagshälsovårdsavtal täcks av din försäkring. Din personal kan dock enkelt göra affärer på en adress, eftersom de flesta försäkringsbolag samarbetar med företagshälsovårdsleverantörer för direktfakturering.

Vi optimerar din företags­hälsovård

Företagshälsovårdens innehåll och tjänsteleverantör är bra att analysera då och då. Jämförelsen kan dock vara utmanande eftersom tjänsteleverantörernas helheter består av mycket olika faktorer och tjänsteleverantörerna har olika samarbetsmodeller. I Finland är tjänsterna dessutom mycket koncentrerade när en ständigt ökande mängd små aktörer ansluter sig till stora hälsokoncerner.

Vi går igenom

 • Dubbelarbete i avtalen. Många organisationer erbjuder numera sin personal mycket omfattande försäkringsskydd, och ibland händer det att samma saker betalas i arbetsmiljöavtalet och försäkringarna.
 • Prissättningsmodellen. Vissa hälsovårdsaktörer föredrar fast prissatta paketlösningar, medan andra fakturerar varje åtgärd individuellt.
 • Nödvändighet och effektivitet. När det gäller arbetsmiljövård är det också viktigt att utvärdera tjänstens nödvändighet och effektivitet. Du vill inte betala för en tjänst som faktiskt inte förbättrar dina anställdas arbetsvälmående, eller hur? Observera att du också kan få en skriftlig personriskrapport från oss.

Vi säkerställer att det finns tillräckligt med jämförbara offerter i Konkurrensutsättning av företagshälsovård och tillhandahåller en skriftlig jämförelse för dig att använda. Vi lyfter fram varje aktörs styrkor och svagheter i jämförelsen samt hur väl tjänsterna motsvarar behoven i din organisation.

Begär en offert 

Vanliga frågor

Så här går företags­hälsovårdens konkurrens­utsättning till

 1. Företagshälsovårdens analys

  Vi analyserar nuvarande situationen för företagshälsovårdstjänsterna inom din organisation och går igenom resultaten med dig. Du får information om hur väl tjänsterna motsvarar era behov och hur deras prisnivå förhåller sig till marknadspriset. Vi kommer också att lyfta fram om det skulle vara lämpligt för din organisation att konkurrensutsätta företagshälsovårdstjänsterna eller finansiera en del av dem genom försäkringar.

 2. Konkurrens­utsättning av företags­hälsovård

  Om du väljer att konkurrensutsätta företagshälsovårdstjänsterna, skaffar vi tillräckligt med jämförbara offerter åt dig och tillhandahåller en skriftlig jämförelse av dem. Vi ger även förslag på hur tjänsterna bör organiseras.

 3. Beslut och förändringar i tjänsterna

  Vi presenterar jämförelsen och gör en rekommendation om den lämpligaste leverantören av företagshälsovårdstjänster för din organisation. Beslutet att fatta står hos dig. Om så önskas tar vi hand om uppsägningen av befintliga avtal och upprättandet av nya, samt skaffar ny försäkringsskydd för att täcka din personals hälsovårdstjänster.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.