Konkurrens­utsättning av försäkringar

Regelbunden konkurrensutsättning av försäkringar ger kvalitet och besparingar. Men försäkringsjämförelser upplevs ofta som svåra eller uppskjutna på grund av tidsbrist. Försäkrings­mäklaren hanterar försäkrings­upphandlingar på ett sådant sätt att resultatet nästan alltid blir bättre försäkrings­skydd och ett mer överkomligt pris. Så låt en professionell hjälpa dig.

vakuutusten kilpailututs voi tuoda säästöä, mutta parantaa myös vakuutusten laatua

Sinnesro

Konkurrensutsättä företagets försäkringar med hjälp av en mäklare, så kan du vara säker på att konkurrensutsättning har skötts professionellt. Mäklaren säkerställer alltid innan konkurrensutsättning att försäkringslösningen är tillräckligt heltäckande.

Bästa pris

Vi säkerställer att vi får ett tillräckligt antal jämförbara försäkringserbjudanden för varje försäkringstävling.

Oberoende

Vi konkurrensutsättar lika med alla utvalda försäkringsbolag och vi agerar inte utifrån något bolags försäljningsmål.

Konkurrensutsättning av försäkringar kräver tid och kunnande

Spara pengar – konkurrensutsättä försäkringar

Att konkurrensutsätta försäkring är ett rimligt sätt att säkerställa att din organisation är ordentligt försäkrad. Att konkurrensutsätta försäkring kan ge upp till 20-30 % besparingar på försäkringspremier och förbättra dina försäkringsvillkor. Utöver den allmänna ekonomiska situationen och risksituationen påverkas rätt anbudstid av bl.a. din organisations anspråkshistorik. Som experter kommer vi att tala om för dig om det just nu är rätt tillfälle att lämna anbud på din organisations försäkring.

Över- eller underförsäkring kan bli dyrt

Konkurrensutsättningar av försäkringar börjar vanligtvis med en noggrann försäkringsanalys som avslöjar om din organisation är över- eller underförsäkrad.

Överförsäkring innebär att du betalar för mycket för försäkringen, eftersom den är överdimensionerad för din organisations verkliga behov och risker. Underförsäkring innebär å andra sidan att det inte finns tillräckligt med försäkringsskydd, så din organisation kan hamna i stora ekonomiska svårigheter om något oväntat händer den.

Båda situationerna är skadliga för din organisations ekonomi och rykte.

Kämpar du med försäkringsofferter?

Att jämföra försäkringsinnehåll, försäkringsvillkor och priser kan vara utmanande. Försäkringar för företag och offentliga enheter är ofta komplexa och har många små detaljer som avsevärt kan påverka effektiviteten i försäkringslösningen. Försäkringsjämförbarhet är ofta svårt eftersom varje försäkringsbolag förbereder sitt erbjudande på olika sätt. Det är därför innehållet i försäkringsskyddet kan skilja sig betydligt, även om det ser likadant ut på ytan.

Försäkringsmäklaren förbereder anbudsförfrågningarna så att innehållet i de olika erbjudandena är jämförbart. Du får tillgång till en skriftlig försäkringsjämförelse, som tydligt förklarar skillnaderna i olika försäkringsbolags erbjudanden.

Diversifiering av försäkringar ger ofta fördelar

Genom en försäkringsmäklare kan du även sprida försäkringar mellan olika försäkringsbolag och på så sätt få en bättre försäkringslösning som helhet. Om du har alla dina försäkringar hos samma försäkringsbolag kan du vara beroende av dess service och villkor. När du har flera försäkringsbolag till ditt förfogande kan du välja den bästa försäkringsgivaren för varje risk.

Tanken på att vara kund hos flera försäkringsbolag kan verka kaotisk. Däremot hanterar vi försäkringsskyddet för alla våra kunder i vår unika onlinetjänst S&P Online, där du kan se hela ditt försäkringsskydd på ett ögonblick – oavsett antal försäkringsbolag.

Kontakta oss 
Under inga omständigheter bör du anlita en mäklare bara för att bjuda på priset. Det största mervärdet kommer från mäklarens kompetens och insikt.
Timo Keski-Kasari
Toimitusjohtaja, Juustoportti
Affären var tydlig i alla avseenden. Tävlingen var en utmärkt upplevelse.
Teijo Mathlin
Rehtori, Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö

Så här fortsätter konkurrensutsättning

 1. Utarbetande av försäkringsförfrågningar

  Med hjälp av fullmakten inhämtar vi nödvändig information om ditt gällande försäkringsskydd och din senaste skadehistorik från aktuella försäkringsbolag. Vi upprättar anbudsförfrågan och samlar in och förbereder allt bifogat material som behövs för anbudet.

 2. Erbjudanden från försäkringsbolag

  Vi levererar och presenterar anbudsmaterialet till försäkringsbolag. Vi svarar även på alla förtydliganden och tilläggsfrågor från försäkringsbolag och förhandlar vid behov separat om riskbedömning, särskilda villkor och prissättning. Vi ser till att vi får det nödvändiga antalet konkurrenskraftiga försäkringserbjudanden för försäkringsjämförelse och att vi håller oss till det överenskomna schemat.

 3. Skriftlig försäkringsjämförelse

  Vi gör en skriftlig försäkringsjämförelse av de försäkringserbjudanden vi får. Vi utvärderar de erbjudna försäkringslösningarnas lämplighet för din organisations behov, samt hur väl de erbjudna försäkringarna motsvarar den ursprungliga offertförfrågan. Vi ser över prisnivån på försäkringserbjudandena i förhållande till andra erbjudanden, innehåll och villkor för de erbjudna försäkringarna samt dina tidigare försäkringar. Vårt mål är alltid att få en bättre försäkringslösning till ett billigare pris än tidigare.

 4. Rekommendation för försäkringsskydd

  Vi utarbetar en rekommendation för den mest lämpliga försäkringslösningen och försäkringsbolag/bolag. Det slutliga beslutet förblir dock din organisations ansvar. Vi går igenom våra rekommendationer tillsammans med dig och kommer samtidigt överens om hur vi ska gå vidare.

 5. Ändringar av försäkringsskyddet

  Om det slutar med att du byter försäkringsbolag kommer vi att sätta de nya försäkringarna i kraft och säga upp nödvändiga gamla försäkringar. Du behöver inte lägga någon av din egen tid på dessa procedurer. Om du vill kan du kontrollera det färdiga resultatet som en sammanfattning i vår elektroniska transaktionstjänst.

Försäkringsanbud förhindrar över- eller underförsäkring

Företags och offentliga verksamheters försäkringar är ofta felaktigt dimensionerade, eftersom försäkringarna inte upprätthålls i samma takt som organisationens utveckling. Det kommer också att ske olika automatiska prishöjningar på försäkringen, men det är inte nödvändigt att acceptera alla som sådana. En sakkunnig försäkringsmäklare kan förhandla om både priset och försäkringsvillkoren.

De flesta av våra kunder vill börja arbeta hos oss med en försäkringsanalys. Analysen avslöjar oftast överlappningar, brister och problem i självriskens belopp. I värsta fall kan fel sorts försäkring orsaka omedvetna risker för verksamheten på hundratusentals euro. Ibland stämmer försäkringen innehållsmässigt, men alldeles för dyr jämfört med marknadspriset.

En försäkringsmäklare kan bedöma om försäkringsupphandling är relevant i din organisation och vilken typ av resultat det skulle vara möjligt att uppnå. Vi tar hand om försäkringsbudgivning från början till slut, så att du kan fokusera på viktigare uppgifter. Vi ser också till att du vid behov har tillgång till mångsidiga internationella försäkringslösningar som endast säljs via mäklarnätverket.

Vad efter konkurrensutsättning av försäkringar?

Efter konkurrensutsättning av försäkringar erbjuder vi alltid möjligheten att fortsätta samarbeta med oss ​​som kund av kontinuerlig försäkringshantering. När du lägger ut försäkringshanteringen till oss flyttar du ett stort antal uppgifter från ditt eget skrivbord – vilket gör att du sparar tid. Professionell sköter underhållet och utvecklingen av din organisations försäkringsskydd och svarar när som helst på dina och dina kollegors frågor. Dessutom ses din organisations försäkringar regelbundet över och förbättras vid behov med branschinnovationer och internationella speciallösningar.
Försäkringshantering 

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.