Konkurrens­utsättning av försäkringar

Konkurrens­utsättning av försäkringar ger regelbundet kvalitet och besparingar. Konkurrens­utsättning upplevs dock ofta som svår eller skjuts upp på grund av tids­brist. Vi sköter konkurrens­utsättnings­processen för din organisations försäkringar så att resultatet nästan alltid blir bättre försäkrings­skydd och ett mer överkomligt pris.

vakuutusten kilpailututs voi tuoda säästöä, mutta parantaa myös vakuutusten laatua

Försäkringsanbud förhindrar över- eller underförsäkring

Företags och offentliga verksamheters försäkringar är ofta felaktigt dimensionerade, eftersom försäkringarna inte upprätthålls i samma takt som organisationens utveckling. Det kommer också att ske olika automatiska prishöjningar på försäkringen, men det är inte nödvändigt att acceptera alla som sådana. En sakkunnig försäkringsmäklare kan förhandla om både priset och försäkringsvillkoren.

De flesta av våra kunder vill börja arbeta hos oss med en försäkringsanalys. Analysen avslöjar oftast överlappningar, brister och problem i självriskens belopp. I värsta fall kan fel sorts försäkring orsaka omedvetna risker för verksamheten på hundratusentals euro. Ibland stämmer försäkringen innehållsmässigt, men alldeles för dyr jämfört med marknadspriset.

En försäkringsmäklare kan bedöma om försäkringsupphandling är relevant i din organisation och vilken typ av resultat det skulle vara möjligt att uppnå. Vi tar hand om försäkringsbudgivning från början till slut, så att du kan fokusera på viktigare uppgifter. Vi ser också till att du vid behov har tillgång till mångsidiga internationella försäkringslösningar som endast säljs via mäklarnätverket.

Utarbetande av anbuds­förfrågningar

Med hjälp av en fullmakt inhämtar försäkringsmäklaren nödvändig information från bolagets nuvarande försäkringsbolag angående bolagets försäkringar och skadehistorik. Vi upprättar anbudsförfrågan och samlar in och förbereder allt bifogat material som behövs för anbudet.

Erbjudanden från försäkrings­bolag

Vi levererar och presenterar anbudsmaterialet för potentiella försäkringsbolag. Vi kommer att svara på alla förtydliganden och ytterligare frågor för din räkning och vid behov förhandlar vi separat med försäkringsbolag om riskbedömning, särskilda villkor och prissättning. Vi ser till att vi får erforderligt antal erbjudanden för försäkringsjämförelse och att vi håller oss till det överenskomna schemat.

Skriftlig försäkrings­jämförelse

Vi gör en skriftlig försäkringsjämförelse av de försäkringserbjudanden vi får. Vi utvärderar de erbjudna försäkringarnas lämplighet för företagets behov och hur väl de erbjudna försäkringarna överensstämmer med den ursprungliga offertförfrågan. Vi ser även över prisnivån på försäkringserbjudandena i förhållande till varandra, försäkringens innehåll och villkor samt bolagets tidigare försäkringar. Vårt mål är alltid att ge vår kund en bättre försäkringslösning till ett billigare pris än tidigare.

Rekommendation för försäkrings­skydd

Vi utarbetar en rekommendation för den mest lämpliga försäkringslösningen och försäkringsbolag/bolag enligt vår uppfattning. Det slutliga beslutet är dock fortfarande företagets ansvar. Vi går igenom våra rekommendationer i samråd och kommer samtidigt överens om hur vi ska gå vidare.

Ändringar av försäkrings­skyddet

Om det slutar med att du byter försäkringsbolag kommer försäkringsmäklaren att träda i kraft de nya företagsförsäkringarna och vi kommer även att säga upp de gamla försäkringarna. Våra kunder behöver inte alls använda sin egen tid.

Försäkringsbud är värt besväret

Budgivning på företagsförsäkringar och aktiv förvaltning av företagsförsäkringar ger nästan alltid betydande besparingar och kvalitativa förbättringar av försäkringsskyddet. De flesta av våra nöjda kunder uppskattar expertis hos sin försäkringsmäklare – de billigare priserna är bara grädden på moset.
Läs kundupplevelser

Hur är det med försäkringen efter konkurrens­utsättning?

Efter en lyckad konkurrensutsättningen kan du, om du så önskar, fortsätta att samarbeta med oss ​​i form av kontinuerlig företagsförsäkringsförvaltning. Detta avtalas vanligtvis samtidigt som resultatet av konkurrensutsättningenprocessen granskas.

När vi sköter ditt företags försäkringar håller vi alltid företagets försäkringar uppdaterade och ser till att ditt företags försäkring är till marknadspris. Vi tar hand om löpande ärenden, såsom kontroll av försäkringspost och fakturor, nödvändiga ändringar och uppdateringar av försäkringsskyddet.

Dessutom hjälper vi enligt avtalet till i skadeärenden. Förutom att ta hand om vardagen håller vi ett möte med dig på den cykel du önskar eller åtminstone årligen, där vi noggrant går igenom företagets försäkringar och nödvändiga förändringsåtgärder.

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.