Förskrings­analys

En försäkring­sanalys avslöjar för- och nackdelar med din företags­försäkring. Vi analyserar din försäkring på djupet och ser till att din organisation och verksamhet är tillräckligt och tillräckligt heltäckande skyddad. Försäkrings­analys låter dig också jämföra kvalitet, täckning och prisnivå på dina försäkringar med vad som erbjuds på marknaden.

En försäkrings­analys är det viktigaste verktyget för att utreda nuläget ör företagets försäkrings­lösningar samt för att under­söka hur väl dina försäkringar täcker verksamhetens risker. Det lönar sig att satsa på kvalitet i örsäkrings­analyserna. Försäkrings­mäklaren beskriver i en försäkrings­analys för- och nackdelarna med de försäkringar som granskas.

Med hjälp av analysen säkerställs att företagets försäkringar ger ett tillräckligt skydd och man bedömer försäkringarnas kostnadsnivå i förhållande till försäkringarnas innehåll och organisationens skadehistorik. I en högklassig försäkringsanalys bedöms även möjligheterna att påverka de risker som för närvarande inte alls omfattas av någon försäkring.

De observationer som analysen resulterar i kan användas när man fastställer riktlinjen för försäkringar, det vill säga organisationens försäkringspolitik samt vid kommande konkurrensutsättningar av försäkringar. En försäkringsanalys kan också användas när man med hjälp av försäkringar vill rapportera om riskernas finansiering till den högsta ledningen eller utreda försäkringsärenden som en del av due diligence processen.

Vi skaffar bakgrunds­information

Med den fullmakt du lämnar skaffar vi organisationens försäkrings- och skadeinformation från alla försäkringsgivare.

Vi analyserar risker, försäkringar och skador

Vi bedömer riskerna förknippade med verksamheten. Per typ av försäkring gör vi observationer om det aktuella försäkringsskyddet i förhållande till riskerna, både vad gäller innehåll och prisnivå. Vi går också igenom skadehistoriken.

Du får ett utkast till rapport

I den preliminära rapporten listar vi per försäkringstyp möjliga områden för utveckling av det nuvarande försäkringsskyddet samt försäkringsmäklarens rekommendationer för att förbättra försäkringsskyddet.

Vi förbättrar rapporten

Vi går igenom rapporten med organisationen och gör förbättringar av rapporten utifrån en gemensam workshop. Du kan själv definiera vem från organisationen

Slutrapport

Vi kompletterar och slutför rapporten, med hänsyn till de frågor som diskuterades i workshopen, och levererar den slutliga försäkringsanalysen till kunden.

Försäkrings­analys av ett begränsat område

I de flesta fall är det förnuftigt att på samma gång analysera företagets hela försäkringsskydd. När det gäller mer omfattande försäkringshelheter kan det dock ibland vara nödvändigt att separat analysera något begränsat delområde av försäkringarna, till exempel personförsäkringar eller ett internationellt försäkringsprogram.

Hos Söderberg & Partners arbetar ett stort antal försäkringsmäklare som är specialiserade på försäkringar, riskhantering och skadehantering och experter på olika typer av försäkringar, vilket innebär att du hittar en expert för analys och utveckling av vilket delområde inom försäkringar som helst.

Fall­exempel

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.