Nya hållbara vanor och 104 638 euro till Rädda Barnen

Detta var resultatet av Söderberg & Partners hållbarhetsmånad i maj. Målet var att utbilda och uppmuntra medarbetare att göra mer hållbara val i sin vardag. Medarbetarna skulle samla poäng genom att utföra hållbarhetsutmaningar i Deedster-appen, och poängen omvandlades till en donation till Rädda Barnens utbildningsprojekt i Ukraina.

Fokus på hållbarhet

I år var maj en internationell hållbarhetsmånad för alla Söderberg & Partners medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Syftet med månaden var att inspirera och utbilda medarbetarna om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet var att få medarbetarna att förstå omfattningen av hållbarhet och hur vi kan påverka den som företag och som individer genom små vardagliga handlingar.

Under månaden organiserades inspirerande föreläsningar och workshops för medarbetarna. Dessutom bjöds alla in att tävla i Deedster-lag, där de lärde sig mer om hållbarhet och genomförde olika utmaningar.

"Vår resa mot hållbarhet är ett maraton, inte en sprint. Varje steg för oss närmare vårt mål. Hållbarhetsmånaden är ett utmärkt sätt att engagera våra medarbetare och få dem att delta i vårt hållbarhetsmaraton, så att vi kan springa längre tillsammans," säger Lingyi Lu, Söderberg & Partners hållbarhetschef.

Stöd till Rädda Barnens utbildningsprojekt i Ukraina

Målet med Deedsters hållbarhetsutmaningar var att minska vårt koldioxidavtryck. Varje utmaning gav poäng, som omvandlades till en donation till Rädda Barnen. I år lyckades medarbetarna samla in 104 638 euro, som stöder Rädda Barnens viktiga utbildningsprojekt i Ukraina. Donationen hjälper till att:

  • Ge psykosocialt stöd till elever, lärare och annan skolpersonal
  • Etablera skyddsrum i skolor, vilket möjliggör att fler skolor kan hålla öppet
  • Stödja barn som har halkat efter i sin utbildning under kriget, i form av så kallade "upphämtningssessioner"

"Tack till Söderberg & Partners för att ni främjar barns framtid i Ukraina. Att investera i utbildning i nödsituationer är inte bara omedelbar hjälp. Det är en investering i barns och samhällens motståndskraft och välbefinnande nu och i framtiden," sa Denis Puzhalin, biträdande chef för programutveckling och kvalitet vid Rädda Barnen Ukraina.

Tack till alla som deltog i hållbarhetsmånaden, inspirerade andra och utmanade sig själva genom att skapa nya hållbara vanor.

För mer information, vänligen kontakta