Organisation

Söderberg & Partners erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster till finska företag och offentliga aktörer verksamma i Finland och utomlands samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med flera internationella försäkringsmäklarnätverk, vilket ger våra kunder tillgång till den globala försäkringsmarknaden.

Vår organisation i Finland är en del av den globala Söderberg & Partners-gruppen, som är en av de ledande leverantörerna av experttjänster inom försäkringsmäklar- och finanssektorn i Norden. Koncernen har nästan 3 000 anställda på mer än hundra kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, UK, Storbritannien, Luxemburg och Spanien.

Vi erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster för finska organisationer, offentliga enheter och företag verksamma i Finland och utomlands, samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med ett internationellt nätverk av försäkringsmäklare, vilket ger våra kunder tillgång till den globala marknaden.

De finska försäkringsmäklarna Meklaritalo, ITM Brokers, Vakutusmeklariliike Semita, MSR Finser och Benefit Advisors har gått samman i vår organisation i Finland.

I gruppen ingår även försäkringsmäklarna Rewenda (inklusive tidigare Suunta Meklarit), Finpremium och Finnrisk samt Claims Link som är specialiserat på skadehantering.

Läs mer om vår grupp (på engelska)

Ledningsgrupp

Joakim Seeberg, VD
joakim.seeberg@soderbergpartners.com
tel. +358 40 143 1724

Simo Hannula, Chef, nätverksförsäljning, internationella tjänster och HR
simo.hannula@soderbergpartners.com
tel. +358 50 535 5004

Kari-Pekka Hakala, Försäljningschef, kommersiell
kari-pekka.hakala@soderbergpartners.com
tel. +358 50 361 1259

Tapani Toppi, Försäljningschef, offentlig
tapani.toppi@soderbergpartners.com
tel. +358 400 388 565

Anne Kaisla, tillförordnad tjänstechef
anne.kaisla@soderbergpartners.com
tel. +358 46 920 2442

Jenni Saarinen, Marknads, kommunikation och hållbarhetchef
jenni.saarinen@soderbergpartners.com
tel. +358 440 614 399

Anu Suomilammi, Ekonomichef
anu.suomilammi@soderbergpartners.com
tel. +358 44 353 3664

Ville Partanen, Verkställande direktör, Claims Link Oy
ville.partanen@claimslink.fi
tel. +358 41 526 9700

Viktig information om din rådgivare

Vissa av Söderberg & Partners verksamheter kräver tillstånd vilket gör att företaget måste uppfylla ett antal förpliktelser som företag och gentemot sina anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. För att distribuera försäkringar och ge finansiell rådgivning krävs bland annat bred kunskap om försäkringar, relevanta juridiska och ekonomiska kunskaper samt praktisk erfarenhet. Alla Söderberg & Partners rådgivare har adekvat utbildning och erfarenhet.
Läs mer