Organisation

Söderberg & Partners erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster till finska företag och offentliga aktörer verksamma i Finland och utomlands samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med flera internationella försäkringsmäklarnätverk, vilket ger våra kunder tillgång till den globala försäkringsmarknaden.

Vår organisation i Finland är en del av den globala Söderberg & Partners-gruppen, som är en av de ledande leverantörerna av experttjänster inom försäkringsmäklar- och finanssektorn i Norden. Koncernen har nästan 3 000 anställda på mer än hundra kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, UK, Storbritannien, Luxemburg och Spanien.

Vi erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster för finska organisationer, offentliga enheter och företag verksamma i Finland och utomlands, samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med ett internationellt nätverk av försäkringsmäklare, vilket ger våra kunder tillgång till den globala marknaden.

De finska försäkringsmäklarna Meklaritalo, ITM Brokers, Vakutusmeklariliike Semita, MSR Finser och Benefit Advisors har gått samman i vår organisation i Finland.

I gruppen ingår även försäkringsmäklarna Rewenda (inklusive tidigare Suunta Meklarit), Finpremium och Finnrisk samt Claims Link som är specialiserat på skadehantering.

Läs mer om vår grupp (på engelska)

Förvaltning

Söderberg & Partners

Joakim Seeberg, VD
joakim.seeberg@soderbergpartners.com
p. +358 40 143 1724

Anu Suomilammi, Ekonomichef
anu.suomilammi@soderbergpartners.com
p. +358 44 353 3664

Jenni Saarinen, Marknads- och kommunikationschef
jenni.saarinen@soderbergpartners.com
p. +358 440 614 399

Simo Hannula, Head of HR, Sales & International Network
simo.hannula@soderbergpartners.com
p. +358 50 535 5004

Anne Kaisla, Head of Client Services
anne.kaisla@soderbergpartners.com
p. +358 46 920 2442

Claims Link

Ville Partanen, VD
ville.partanen@claimslink.fi
p. +358 41 526 9700

Rewenda

Kari-Pekka Hakala, VD
kari-pekka.hakala@soderbergpartners.com
p. +358 50 361 1259

Viktig information om din rådgivare

Vissa av Söderberg & Partners verksamheter kräver tillstånd vilket gör att företaget måste uppfylla ett antal förpliktelser som företag och gentemot sina anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. För att distribuera försäkringar och ge finansiell rådgivning krävs bland annat bred kunskap om försäkringar, relevanta juridiska och ekonomiska kunskaper samt praktisk erfarenhet. Alla Söderberg & Partners rådgivare har adekvat utbildning och erfarenhet.
Läs mer