Organisation

Söderberg & Partners erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster till finska företag och offentliga aktörer verksamma i Finland och utomlands samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med flera internationella försäkringsmäklarnätverk, vilket ger våra kunder tillgång till den globala försäkringsmarknaden.

Vår organisation i Finland är en del av den globala Söderberg & Partners-gruppen, som är en av de ledande leverantörerna av experttjänster inom försäkringsmäklar- och finanssektorn i Norden. Koncernen har nästan 3 000 anställda på mer än hundra kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, UK, Storbritannien, Luxemburg och Spanien.

Vi erbjuder professionella försäkringsförmedlingstjänster för finska organisationer, offentliga enheter och företag verksamma i Finland och utomlands, samt internationella företag verksamma i Finland. Vi har ett nära samarbete med ett internationellt nätverk av försäkringsmäklare, vilket ger våra kunder tillgång till den globala marknaden.

De finska försäkringsmäklarna Meklaritalo, ITM Brokers, Vakutusmeklariliike Semita, MSR Finser och Benefit Advisors har gått samman i vår organisation i Finland.

I gruppen ingår även försäkringsmäklarna Rewenda (inklusive tidigare Suunta Meklarit), Finpremium och Finnrisk samt Claims Link som är specialiserat på skadehantering.

Läs mer om vår grupp (på engelska) 

Ledningsgrupp

Simo Hannula
Simo Hannula
chef, nätverksförsäljning, internationella tjänster & HR
simo.hannula@soderbergpartners.com
Kari-Pekka Hakala
Kari-Pekka Hakala
försäljningschef, kommersiell
kari-pekka.hakala@soderbergpartners.com
Tapani Toppi
Tapani Toppi
försäljningschef, offentlig
tapani.toppi@soderbergpartners.com
Jenni Saarinen
Jenni Saarinen
marknads- och kommunikationschef
jenni.saarinen@soderbergpartners.com
Ville Partanen
Ville Partanen
Verkställande Direktör Claims Link
ville.partanen@claimslink.fi

Viktig information om din rådgivare

Vissa av Söderberg & Partners verksamheter kräver tillstånd vilket gör att företaget måste uppfylla ett antal förpliktelser som företag och gentemot sina anställda för att kunna bedriva sin verksamhet. För att distribuera försäkringar och ge finansiell rådgivning krävs bland annat bred kunskap om försäkringar, relevanta juridiska och ekonomiska kunskaper samt praktisk erfarenhet. Alla Söderberg & Partners rådgivare har adekvat utbildning och erfarenhet.
Läs mer