Kartläggning av person­risker

Vi hjälper till att identifiera betydande personliga risker med hjälp av en praktiskt testad analys och rekommenderar försiktighetsåtgärder. Organisationers verksamhet innebär betydande personliga risker, särskilt för nyckelpersoner. I värsta fall försvagas organisationens verksamhetsförmåga avsevärt när risken materialiseras – till och med till den grad att verksamheten kollapsar totalt. Det finns dock verktyg för att hantera personliga risker.

Vi identifierar personliga risker och hjälper till att förbereda

Betydande personrisker finns inom alla organisationers verksamhet, särskilt när det gäller nyckelpersoner. I värsta fall försvagas företagets funktionsförmåga betydligt när risken realiseras – till och med till en sådan nivå där verksamheten kollapsar helt. Det finns dock verktyg för att hantera personrisker. Vi hjälper till med att identifiera personriskerna i ditt företag och med lämpliga förberedelser.

Identifiering av personrisker

Kartläggningen av personrisker identifierar risker relaterade till ägare, nyckelpersoner och personalen samt viktiga processer. Att skapa en tillförlitlig lägesbild är utgångspunkten för att förebygga risker. Olägenhetens allvarlighetsgrad bedöms separat för varje risk som har identifierats. Vår expert inom personrisker levererar en skriftlig rapport om de identifierade riskerna.

Förberedelser inför personrisker

Lösningar för personrisker byggs upp systematiskt och ofta inom flera olika saker och delområden. Vi strävar efter att personrisker kan hanteras, förminskas, avlägsnas och godkännas. Vi hjälper till med förberedelserna och med att förhandla de bästa lösningarna för din organisation.

Hantering av personrisker

Personrisker och deras storlek påverkas av förändringar inom branscherna och verksamhetsmiljöerna. Därför är det viktigt att följa beredskapsplanen och omvärdera personriskerna regelbundet. Vår expert inom personrisker står till ditt förfogande med hjälp av vår hanterings- och förvaltningsplan och helheten sköts smart och kostnadseffektivt.

Brist på engagemang är bland de mest betydande personriskerna

Personalomsättningen är en av dagens största personrisker. Undersökningar har visat att arbetstagarnas engagemang gentemot arbetsgivarna har minskat bland de nya generationerna. Detta är en betydande risk, särskilt när det gäller nyckelpersoner.

Olika belönings- och bonussystem är metoder som engagerar nyckelpersoner. När det gäller dessa system är skillnaden mellan olika branscher stora och den upplevda nyttan varierar. Därför lönar det sig att anlita en expert för att utvärdera om lösningen är lämplig för ditt företag.

Ytterligare försäkringsskydd och olika tilläggspensionslösningar ökar också arbetsmotivationen och engagerar medarbetaren.

Du får en skriftlig rapport med organisationens personrisker samt utvecklingsförslag

Efter kartläggningen av personrisker levererar vår expert inom personrisker en skriftlig rapport som redogör för de personrisker som identifierats i er organisation samt bedömer deras allvarlighetsgrad.

I personalrapporten listar vi tydligt de punkter som kräver åtgärder och våra förslag för åtgärder. Med rapporten får du en heltäckande bild av nuläget i fråga om personrisker i ett sammanfattat och tydligt format.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.