S&P VD- och styrelse­ansvars­försäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en av de viktigaste företagsförsäkringarna. Det ger skydd i situationer där ledningen eller styrelsen har personligt skadeståndsansvar. Genom en försäkringsmäklare kan du oftast få en mer omfattande och högkvalitativ förvaltningsansvarsförsäkring än direkt från ett försäkringsbolag. En administrativ ansvarsförsäkring av högre kvalitet är inte nödvändigtvis dyrare än en mer begränsad version.

Chefen kan alltid bli ersättningsskyldig

VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker kostnader redan i det skede då man först får reda på om direktören eller styrelseledamoten verkligen har orsakat skada med sitt agerande. En styrelseledamot kan hållas personligen ansvarig för skador som orsakas till exempel av vårdslöshet eller okunnighet.

Administrativ ansvarsförsäkring täcker t.ex

  • råd från en advokat
  • rättegångskostnader
  • PR och krishanteringskostnader.

I de flesta fall behövs en VD- och styrelseansvarsförsäkring för förvaltningen redan när det först konstateras om chefen eller styrelseledamoten verkligen orsakat skadan.

De allra flesta av VD- och styrelseansvarsförsäkringar täcker dock kostnader först efter att rättsprocessen avslutats, då måste kostnaderna först betalas av dig själv och hämtas från försäkringen i efterhand. I den av Söderberg & Partners förhandlade lösningen ersätts utgifter i takt med att de uppstår.

Olika VD- och styrelse­ansvarsförsäkringar

När du tar en VD- och styrelseansvarsförsäkring för ditt företag är det en bra idé att sätta dig in i försäkringens innehåll, eftersom det finns väldigt olika nivåer av administrativa ansvarsförsäkringar på marknaden.

I de flesta fall kan du få en mer mångsidig VD- och styrelseansvarsförsäkring genom en expert försäkringsmäklare.

Lösningen som Söderberg & Partners förhandlat fram är en av de mest omfattande lösningarna på marknaden och gäller över hela världen.

Chefer för dotterbolag från både nuvarande och nystartade företag ingår i försäkringens omfattning och försäkringen omfattar även chefer som sagt upp sig eller gått i pension under försäkringstiden.

VD- och styrelse­ansvarsförsäkring är företagets försäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en företagsförsäkring och företaget tar den alltid för personens räkning. Det går inte att ta VD- och styrelseansvarsförsäkring som personförsäkring. Ledningens ansvarsförsäkring kan ses som en personalförmån som ingår i ett bra förvaltningsavtal.

Skador eller vårdslöshet orsakad av ledningen eller styrelsen kan drabba bolaget, aktieägare och externa parter, såsom bolagets borgenärer.

Krav kan vara lagstadgade, avtalsenliga eller till och med brottsliga. Antalet skadeståndsanspråk har ökat de senaste åren och allt fler olika parter ställer just nu krav.

Det är bra att notera att juridiska processer nästan alltid är långa och dyra, oavsett om vårdslöshet faktiskt har inträffat. VD- och styrelseansvarsförsäkring ger därför en trygghet även när vårdslöshet faktiskt inte har inträffat.

Ledningens ansvarsförsäkring säkerställer att ledningsgruppen i svåra situationer omedelbart kan anlita bästa möjliga experter för hjälp och stöd. Med hjälp av försäkringar kan också processer föras framåt smidigt.

Varför vår lösning?

Vi har förhandlat fram en mycket mångsidig portföljlösning för förvaltningsansvarsförsäkringen som redan har anbuds på våra kunder. Många detaljer beaktas i försäkringslösningen på ett lite mer heltäckande sätt jämfört med den vanliga administrativa ansvarsförsäkringen. Fördelen med portföljlösningen är att du kan få den för samma pris eller till och med billigare än den vanliga administrationsansvarsförsäkringen.
Lär känna vår lösning

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.