VD- och styrelse­ansvars­försäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en av de viktigaste företagsförsäkringarna. En bra administrativ ansvarsförsäkring ger arbetsro och trygghet i chefers och styrelsearbete. Som förvaltningskund hos Söderberg & Partners kan du köpa en av de bästa förvaltningsansvarsförsäkringarna i Finland.

Varför VD- och styrelse­ansvarsförsäkring är viktig

Chefen kan alltid vara personligt ersättningsskyldig

En styrelseledamot eller styrelseledamot kan hållas personligen ansvarig för skador som orsakas till exempel av vårdslöshet eller okunnighet.

Administrativ ansvarsförsäkring täcker t.ex

 • råd från en advokat
 • rättegångskostnader
 • PR och krishanteringskostnader.

VD- och styrelseansvarsförsäkring behövs omedelbart

Oftast behövs VD- och styrelseansvarsförsäkring för administrationen redan när man först får reda på om chefen eller styrelseledamoten verkligen orsakat skadan, eftersom advokaternas utgifter börjar hopa sig direkt.

De allra flesta av förvaltningens ansvarsförsäkringar ersätter dock kostnader först efter att rättsprocessen avslutats, då måste kostnaderna först betalas av dig själv och hämtas från försäkringen först i efterhand.

Lösningen som vi har lagt ut på anbud skiljer sig från denna, eftersom den ersätter utgifter när de uppstår.

Ledningsansvarsförsäkringen som vi lägger ut på anbud är en del av de högkvalitativa grupplösningar vi förhandlar fram, som vi förmedlar och bygger åt våra förvaltningskunder.

Kontakta oss 

Olika administrativa ansvarsförsäkringar – vad ska man ta hänsyn till?

Du bör sätta dig in i innehållet i den administrativa ansvarsförsäkringen noggrant, eftersom det finns mycket olika nivåer av administrativa ansvarsförsäkringar på marknaden. S&P-förvaltningens ansvarsförsäkring har redan konkurrensutsätt, så dess pris-kvalitetsförhållande är på marknadens högsta nivå.

När du funderar på att köpa en administrativ ansvarsförsäkring bör du åtminstone kontrollera försäkringen:

 • vilka alla chefer omfattas av försäkringen
 • om dotterbolag och nya företag som ska köpas upp och etableras omfattas av försäkringen
  där försäkringen gäller överallt
 • om försvarskostnaderna ersätts redan under processen eller först i efterhand
 • omfattar försäkringen kostnader som härrör från officiella utredningar, PR- och krishanteringskostnader, personligt ansvar för skatter, krav relaterade till arbete och tjänsterelationer, miljöskador, person- och egendomsskador eller lagertransaktioner
 • i vilket schema skadan ska anmälas till försäkringsbolaget
 • finns det några begränsningar i försäkringen.

VD- och styrelseansvars­försäkring är en företagsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är företagsförsäkring. Det är bra att notera att förvaltningsansvarsförsäkring är en företagsförsäkring. Det gör att ledaren inte kan ta det personligt.

Företaget drar nytta av försäkringar på många sätt. Med hjälp av försäkringen är du garanterad t.ex. att din chef och därmed ditt företag inte blir handlingsförlamade när en kris slår till, utan att du direkt kan anlita de bästa experterna som hjälper dig att reda ut saker.

Utmärkt personalförmån. Ledningsansvarsförsäkring kan också ses som en personalförmån som ingår i chefskontraktet, vilket högsta chefer värderar och kräver.

Utmärkt försäkringsskydd binder och hjälper till att locka de bästa talangerna till ditt team.

Antalet skadeståndsanspråk har ökat. Skada eller vårdslöshet orsakad av ledningen eller styrelsen kan drabba bolaget, aktieägare såväl som externa parter, såsom bolagets borgenärer.

Krav kan vara lagstadgade, avtalsenliga eller till och med brottsliga. Trenden är att påståenden presenteras av fler och fler olika parter nuförtiden.

Den bästa VD- och styrelseansvarsförsäkringen täcker omedelbart. Rättsprocesser är nästan alltid långa och dyra, oavsett om vårdslöshet faktiskt har förekommit. Förvaltningens ansvarsförsäkring ger därför trygghet även i situationer då oaktsamhet inte förekommit.

Varför vår lösning?

Vi har förhandlat fram en mycket mångsidig portföljlösning för förvaltningsansvarsförsäkringen som redan har anbuds på våra kunder. Många detaljer beaktas i försäkringslösningen på ett lite mer heltäckande sätt jämfört med den vanliga administrativa ansvarsförsäkringen. Fördelen med portföljlösningen är att du kan få den för samma pris eller till och med billigare än den vanliga administrationsansvarsförsäkringen.
Lär känna vår lösning

Exempel

Ex.1

En anställd på företaget skadar sin hand när hans hand fastnar mellan en otillräckligt skyddad arbetsmaskin. Verkställande direktören, produktionschefen och arbetsledaren åtalas för arbetarskyddsbrott. Ledningsansvarsförsäkringen täcker de tilltalades försvarskostnader under hela rättsprocessen. Ledningens ansvarsförsäkring ersätter dock inte de böter som tingsrätten ålagt cheferna för arbetarskyddsbrott.

Ex.2

VD för ett mindre företag går i pension och son till en av styrelseledamöterna utses till ny VD. Under sonens verkställande direktörsuppdrag försämras företagets ekonomiska situation avsevärt. En aktieägare väcker stämning mot styrelseledamöterna. Han hävdar att styrelsen inte handlade i bolagets intresse när han tillsatte sonen till en styrelseledamot som inte hade tidigare erfarenhet av liknande uppdrag som vd. Rättegången vinner inte framgång i domstol, men målet medför försvarskostnader som täcks av ledningens ansvarsförsäkring.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.