Försäkringsmäklares onlinetjänst imponerade på Tammerfors stad

Jouni Perttula, riskhanterings- och säkerhetsdirektör i Tammerfors stad, tycker att samarbetet med Söderberg & Partners har varit mycket nyttigt och enkelt. Försäkringsmäklaren har också försett organisationen med flera utvecklingsförslag och helt nya idéer.

Söderberg & Partners stöder hela Tammerfors stads riskhanteringsstab. I en stor organisation hanteras försäkringsfrågor inte bara av riskhanteringsgruppen utan också av ett antal försäkringsansvariga från olika delar av organisationen. 

"Den bästa fördelen med en mäklare är expertisen. Vi har inte möjlighet att lära oss lika mycket om försäkringar som försäkringsspecialisterna har. Vi sparar mycket tid och arbete genom att alltid ha tydliga instruktioner om hur vi ska gå vidare med ett försäkrings- eller skadeärende. Behovet av att kontakta försäkringsbolaget direkt är mycket litet", säger Jouni Perttula.

Regelbunden översyn av försäkringsbehovet

Försäkringsmäklaren och Tammerfors stads kontaktpersoner träffas vanligtvis flera gånger per år på regelbunden basis. Då går man igenom hela försäkringspaketet, ändringsbehoven i anslutning till det och skadesituationen. Mäklaren gör också en bedömning av vilka säkerheter som är värda att lämna anbud på.

För närvarande genomför Söderberg & Partners även en försäkringsanalys för Tammerfors stad, där hela organisationens försäkringsskydd gås igenom på djupet. Analysen gör det möjligt att identifiera utvecklingsområden och möjligheter till försäkringsoptimering och konkurrensutsättning.

Tammerfors stad har varit lyckligt lottad i det att det har varit mycket få stora skador. Det har dock förekommit några mer ovanliga fall, för vilka mäklaren har kontaktats.

"De flesta skadorna anmäls av personer från hela organisationen med hjälp av de vanliga skadeblanketterna. Men vissa skador har även varit lite ovanliga, som till exempel de fall av skadegörelse på konstverk som har rapporterats i media. I dessa fall har vi fått råd av mäklaren om hur vi ska gå vidare med skadan", säger Perttula.

Självrisker och egenheter är den största huvudvärken

Tammerfors stad har inte bara mycket att försäkra, utan också en större risktolerans än mindre organisationer. Det innebär att man inte behöver betala för småskador, men att högre självrisker kan användas och att skador också kan självfinansieras. Högre självrisker har i sin tur en nedåtriktad effekt på premienivån.

Risktagningskapaciteten förstärks av stadens egen skadefond, som används för att finansiera risker. Att optimera försäkringsskyddet i förhållande till skadefonden och annan riskfinansiering har dock varit en utmaning, och försäkringsmäklaren har varit en värdefull tillgång i detta arbete.

"Det har varit mycket diskussioner med försäkringsmäklaren om frågan om personligt ansvar. Att fastställa lämplig nivå på självbehåll är ibland en utmaning och mäklaren har varit till stor hjälp i detta. Med sin erfarenhet kan han bedöma vad som är mest rimligt och kostnadseffektivt. Vi utbyter också information och idéer om försäkringsfrågor med andra städer." Perttula nämner.

"De mer specialiserade försäkringar vi har är för museer och konst. Där ingår även transportförsäkringar när utställningar och föremål flyttas från en plats till en annan."

S&P Online Online-tjänst ger många fördelar

Söderberg & Partners onlinetjänst S&P Online används flitigt av Tammerfors stad. Organisationen upplever att tjänsten gör det enkelt att gå tillbaka till överenskomna objekt och att de är väl ihågkomna. 

"Vi går nästan alltid först till S&P Online om vi vill kontrollera något som har med försäkringar att göra. Vi föredrar också onlinetjänster för många andra saker, så det har varit väldigt bekvämt", säger Perttula.

Tammerfors stad

Tammerfors är en av de största städerna i Finland. Staden är känd för att vara djärv, få saker gjorda och utveckla dem med beslutsamhet. 

www.tampere.fi

Kontakta oss!

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.