Projekt­försäkring

Det är bra att börja tänka på projektförsäkring redan i projektberedningsfasen innan kontrakten tecknas, när det är klart vilken avtalsmodell man vill tillämpa, vem eller vilka som ska köpa försäkringarna och vilka försäkringar som krävs i kontrakten. Redan i detta skede är det värt att ta med en försäkringsproffs i planeringen, så att det går rätt från början och att rätt försäkringar finns på plats i projektets olika skeden.

projektivakuutus on hyvä ratkaisu suuriin ja monimutkaisiin projekteihin

Standardlösningar för typiska projekt

Ju mer typiskt ditt projekt är, desto mer sannolikt är det att försäkra det med vanliga försäkringslösningar. I ett finskt investeringsprojekt kan kontrakt ofta lämnas in enligt allmänna avtalsvillkor. Sådana är t.ex. KSE i projekteringsarbete och YSE i konstruktion

Beställarens uppgift är att se till att försäkringspaketet är tillräckligt och så smidigt som möjligt. Vi rekommenderar att du är särskilt uppmärksam till

 • avtalsrisker
 • kontraktsmallen som avses i kontraktet
 • tillämplig lagstiftning
 • den behöriga domstolen och dess plats,
 • skadeståndsanspråk
 • ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp och innehåll.

Utan att förstås glömma abonnentansvarslagen, tillräckliga dröjsmålsböter och så vidare, eftersom det är stor variation på dessa. Om det finns tekniska svårigheter i projektet eller om projektet är avsevärt försenat har dessa aspekter stor ekonomisk betydelse.

När behöver jag en projektförsäkring?

När projektet inte är typiskt, men det finns specifika frågor relaterade till hur projektet genomförs eller kunden har särskilda försäkringsbara risker, behövs en projektförsäkring.

Det är värt att överväga att anlita en professionell för att hjälpa till att bygga en försäkringslösning, särskilt om

 • projektet är stort sett till investerings- eller kontraktsbelopp
 • projektet består av flera olika enheter/ordrar eller så är det ett utmanande delat kontrakt
 • kunden har en särskild risk för försenad avstängning
 • andelen kundköp är stor eller så är huvuddelen av projektet en investering relaterad till produktion/drift
 • genomförandeformen för projektet är till exempel allians, OPS eller livscykel
 • parterna kommer från olika marknadsområden där försäkringsmetoderna varierar.

Säkerhet byggd för behov, och inget onödigt

Med hjälp av noggrann planering kan alla nödvändiga tillbyggnader ingå i projektförsäkringen, och å andra sidan kan allt onödigt tas bort från försäkringens innehåll.

I projektförsäkringen ingår följande typer av försäkringar:

 • konsultens ansvarsförsäkring (designrisker)
 • bygg- och installationsarbete försäkring eller CAR/EAR (egendomsrisker)
 • operativ ansvarsförsäkring eller TPL (ansvarsrisker)
 • transportförsäkring eller Marine Cargo (transportrisker)
 • förseningsavbrottsförsäkring eller DSU (förseningsrisker)

De fyra sista försäkringstyperna kan erhållas med hjälp av en separat projektförsäkringsprodukt. I det här fallet blir projektförsäkringen en tydlig enhet som är lätt att hantera. Skadehanteringen är också enklare.

Ett annat alternativ är att använda en modell som består av individuella försäkringar. Detta alternativ är också funktionellt - om det görs noggrant.

Så utformar vi projekt­försäkringar

Vi stödjer dig i projektets olika faser, från projektering till dess slutförande.
 1. Projektriskhantering

  Att försäkra ett projekt bygger alltid på riskbedömning, och därför bör försäkra ett projekt alltid börja med en genomgång av kontrakt och risker. Det är bra att notera att inte alla risker kan finansieras med försäkring. Därför är det bra att förbereda sig på risker också på andra sätt. För projekt kan risker delas in i fyra kategorier: entreprenadrisker och projekterings-, bygg- och driftrisker. Det är också bra att ta hänsyn till utrustningsleverantörernas produktansvar, vilket är betydligt suddigt om utrustningen består av en produktuppsättning som består av produkter från flera tillverkare.

 2. Klargörande av projektets försäkringsbehov

  Vi ser till att det finns en bra och heltäckande beskrivning av projektet som innehåller det väsentliga ur försäkringsbolagets synvinkel. I praktiken, vad och hur du gör och var och på vilket schema. Därefter kontrollerar vi effekterna av lagstiftningen både vad gäller innehållet i avtal och försäkringar, vi definierar vilka försäkringar vi ska ansöka om och varifrån, och vilka slags försäkringsvillkor som skulle vara bra att använda när man försäkrar projektet.

 3. Upphandling av projektförsäkring

  Vi får så många jämförbara försäkringserbjudanden som möjligt. Ibland kan dock situationen vara att det går att få en försäkring från endast ett försäkringsbolag. Vi letar dock alltid efter bästa möjliga försäkringslösning och presenterar den för dig. När försäkringsvalet är gjort tar vi hand om försäkringen åt dig hos försäkringsbolaget.

 4. Administration av projektförsäkring

  Eftersom projekt sällan går från start till mål exakt enligt den ursprungliga planen, är det ganska mycket ledningsarbete inblandat som du kan lägga ut på entreprenad till oss vid behov. Försäkringsbehoven kan ändras allt eftersom projektet fortskrider och försäkringarna måste uppdateras. Utöver detta innebär förvaltningen bl.a. rapportering till försäkringsbolag, hantering av skadefall och uppgifter relaterade till riskhantering. Det är också viktigt att alla dessa tas om hand i rätt schema.

Utländska projekt kräver särskild kompetens

I utländska projekt är utbudet av avtalsmodeller betydligt bredare än inhemska, och innehållet i de försäkringar som krävs varierar också mycket. Det är därför som kontraktsriskhantering och att ta reda på de krav som ställs av lokal lagstiftning är nyckeln i utländska projekt.

Parterna kommer också ofta från mycket olika marknadsområden, där försäkringsmetoder och produkter, lagstiftning och operativ praxis varierar kraftigt.

Av dessa skäl är det tillrådligt att involvera en professionell inom internationell försäkring så tidigt som möjligt i internationella projekt. Vi ser till att rätt försäkringar som följer lokal lagstiftning finns på plats i projektets olika skeden och att frågor relaterade till lokalt kundansvar beaktas.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.