Fordonsförsäkring

Vi har förhandlat fram en redan konkurrensutsatt fordonsförsäkringslösning för våra förvaltningskunder. Lösningen har bättre villkor och ett billigare pris än de flesta konkurrerande lösningar. Den lämpar sig för kunder som huvudsakligen har privata fordon.

Konkurrensutsatt fordonsförsäkring - med villkorad garanti

Söderberg & Partners förhandlar fram gruppförsäkringslösningar för sina förvaltningskunder som utnyttjar kraften hos en stor koncern som köpare.

Villkorlig garanti - upp till 5 år!

Vi har förhandlat fram fordonsförsäkringar för våra kunder, vars villkor är mycket bra och konkurrenskraftiga. I försäkringslösningen ingår villkorsgaranti. Det innebär att om innehållet i din tidigare försäkring är bättre än den lösning vi erbjuder, kommer grupplösningen att täcka enligt din tidigare försäkring. Detta extra skydd gäller i 5 år.

Det omfattande försäkringsskyddet du vill ha

Trafikförsäkring är en obligatorisk lagstadgad försäkring. Dessutom kan du välja den säkerhet du vill ha för dina fordon bland följande: Del- eller helkasko, avbrotts-, glass- och inlösningsskydd, tillgång till ersättningsbil och bärgningstjänst.

Prisfördel

Fordonsförsäkring har snabb och enkel prissättning. Om dina fordon inte har drabbats av särskilt många skador får du rabatt på din försäkringspremie. Kostnaden minskar vanligtvis med cirka 10 %.

Trygghet vid prisförhandlingar

Som en stor grupp har vi bästa möjligheten att påverka prisförändringar på dina fordon i samband med reformer. Vi accepterar endast tydliga och motiverade prisändringar, såsom prishöjningar i samband med ökade skador eller högre prisnivåer.

Högkvalitativ och snabb skadetjänst

Försäkringsbolaget prioriterar skadehanteringen för våra kunder som ingår i grupplösningen. Skador hanteras snabbt och med hög kvalitet. Vi gör en kontinuerlig kvalitetskontroll av ersättningshanteringen och utvecklar den kontinuerligt tillsammans med försäkringsgivaren.

Fördelar med fordonsförsäkring

Tydlig fakturering

Du kan välja fakturering i 1, 2 eller 4 delbetalningar utan extra kostnad. Ingen separat faktura eller kreditfaktura skickas för varje fordonsbyte, utan faktureringen justeras per månad. Du håller alltså koll på dina försäkringspremier och fakturor.

Bränsleskydd

Om du tankar fel bränsle täcker försäkringen kostnaderna för att rengöra systemet.

Krisskydd

Om du behöver krishjälp till följd av en trafikolycka täcker försäkringen kostnaderna.

Känner du till grupp­försäkringar?

Är du redan hanteringskund hos Söderberg & Partners? Med hjälp av gruppförsäkring kan du även som mindre företag få din organisation att använda de förmåner och priser som vanligtvis bara erbjuds till stora företag.
Lär känna grupplösningar 

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.