S&P Cyber­försäkring

Cyberförsäkringen ger skydd i fall av bland annat sabotageprogram, överbelastningsattacker samt mänskliga fel gjorda av personalen.

Cyberförsäkring är en typ av försäkring som ersätter brott som begås i företagets informationsnätverk och mänskliga fel som begås av personal. Det täcker också de extra kostnader som är relaterade till avbrott och avbrott i verksamheten. Cyberförsäkring är viktigt för varje företag och dess betydelse växer ständigt. Risker relaterade till cybersäkerhet är ofta uteslutna från traditionell företagsförsäkring, och cyberförsäkring kan vara komplex och dyr att skaffa beroende på verksamhetens storlek.

Kostnader i anslutning till kris­hantering

Bland annat kostnader för första respons, kostnader för utomstående skadereglerare.

Skador som orsakats företaget

Bland annat kostnader för återställande av filer, system och nät, kostnader som orsakats av verksamhetens avbrott och störning.

Skador som orsakats tredje parter

Till exempel kostnader som orsakats av anmälning om läckage av personuppgifter.

Vad är cyber­försäkring?

Cyberförsäkring är en typ av försäkring som ger säkerhet för ett företag vid händelser relaterade till informationsnätverk. Det omfattar ofta olika typer av försäkringsskydd, såsom ansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och brottsförsäkring.

Eftersom nästan varje nutida företag på något sätt verkar i ett datanät är en cyberförsäkring nödvändig för alla aktörer.  

Cyberförsäkring är särskilt viktigt inom detaljhandel, finans och sjukvård, men även inom industri, transport och produktion. Med cyberförsäkring kan ett företag skydda sig från riskfyllda situationer relaterade till informationsnätverk och få ersättning för eventuella skador.

I små och medelstora företag kan behoven i anslutning till grundläggande cyberrisker oftast uppfyllas med färdigt förhandlade och kostnadseffektiva lösningar.  

För stora och mer invecklade behov behöver man ofta hjälp från en försäkringsmäklare, eftersom man ofta måste söka hjälp utomlands för att skaffa skydd som uppfyller behoven. 

En cyberförsäkring ersätter olika ekonomiska skador som har orsakats av till exempel

  • skadegörelse
  • sabotageprogram
  • den mänskliga faktorn
  • överbelastningsattack.

Cyberförsäkringar ersätter också avbrott och störning av verksamheten. Ganska ofta orsakar avbrott och störning av verksamheten större ekonomiska skador än till exempel återställningen av datasystemen eller tjänsterna för första respons. 

God informations­säkerhet eliminerar inte behovet av cyber­försäkring

Man tänker ofta i företagen att antivirusprogrammen räcker. Datasäkerhet består ändå av flera olika delområden, såsom brandmur, skydd av terminalenheter och säkring av data. En del av företagen kan också tänka att de inte lagrar data som är värda att stjäla. Allt oftare riktar sig dock cyberattacker mot vanliga finländska företag.

Det är inte fråga om stöld av data, utan om att till exempel kapa kontrollen över hela operativa system. 

I motsats till allmän tro lagras känsliga data i de flesta företagen, eftersom sådana är till exempel personkunders kontaktuppgifter. Känsliga data är också till exempel företagens personalregister. 

Cyberbrotthändelser på sistone

Behöver mitt företag en cyber­försäkring?

Du kan närma dig saken från några olika vinklar. Hur skulle förlusten av data påverka ditt företags inkomster? Hurdana möjligheter har ditt företag att fungera om du förlorar data eller om de hålls som säkerhet mot till exempel lösen? 

Hurdan skada kan den data du lagrar orsaka tredje parter? Om ditt företag lagrar till exempel känsliga data om kunder, antingen som privatpersoner eller i anslutning till deras affärsverksamhet, är riskerna redan ganska stora.  

Hur skulle ditt företag klara sig utan sina datasystem? Kan ni helt utan era datasystem fortsätta er dagliga verksamhet eller orsakar det märkbar ekonomisk skada? 

Om ditt företag inte har en cyberförsäkring eller om du inte är säker på er situation – fyll i blanketten nedan och kontakta oss! Våra sakkunniga hjälper gärna till att hitta en lösning som är lämplig för era behov, för ett kostnadseffektivt pris.

Skräddarsydd cyber­försäkring

För företag vars behov den lösning vi redan förhandlat fram inte är lämplig eller som inte uppfyller försäkringsgivarens kriterier, skaffar vi gärna andra lämpliga cyberförsäkringar.

Att köpa skräddarsydd cyberförsäkring går så här:

  1. vi kartlägger cyberriskerna relaterade till företagets verksamhet
  2. vi granskar det nuvarande försäkringsskyddet och dess täckning i förhållande till cyberrisker
  3. vi planerar nödvändiga tillägg till försäkringsskyddet
  4. vi konkurrerar om nödvändiga försäkringar och skaffar dem åt dig.

Vid behov diskuterar vi innehållet i försäkringen med försäkringsgivarna och rekommenderar det alternativ som bäst passar dina behov.

Konkurrens­kraftig cyber­försäkring

Genom oss kan du få en konkurrenskraftig cyberförsäkring som passar små och medelstora företag inom vissa branscher godkända av försäkringsgivaren. Priset på produkten bestäms utifrån företagets bransch och omsättning. Dessutom ska bolaget uppfylla försäkringsgivarens minimikrav avseende verksamhet och informationssäkerhet. Köpprocessen är betydligt lättare jämfört med köp av standard cyberförsäkring. Du fyller i en förundersökningsblankett, utifrån vilken du kan ta reda på om du kan få vår portföljlösning.
Lär känna vår lösning

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.