Företagets riskhantering

Företagets riskhantering är förberedelse inför överraskande situationer och undvikande av misstag genom ändrade arbetssätt. Identifiering av risker och en riskhanteringsplan är båda en viktig del av en välbyggd försäkringslösning. Utifrån identifieringen av risker kan du skaffa företagets nödvändiga försäkringar mot de risker som det är möjligt och förnuftigt att försäkra sig mot. Om något inte går att försäkra har du ändå identifierat företagets risker och är medveten om de relaterade riskerna.

Vad är riskhantering?

Företagets riskhantering är förberedelse inför överraskande situationer och undvikande av misstag genom ändrade arbetssätt. Identifiering av risker och en riskhanteringsplan är båda en viktig del av en välbyggd försäkringslösning. Utifrån identifieringen av risker kan du skaffa företagets nödvändiga försäkringar mot de risker som det är möjligt och förnuftigt att försäkra sig mot. Om något inte går att försäkra har du ändå identifierat företagets risker och är medveten om de relaterade riskerna.

Vanligen delas företagets risker in i ekonomiska risker, strategiska risker, operativa risker och skaderisker. I riskhanteringsplanen specificeras hur risker kan undvikas, minskas, överföras eller hållas. Att göra ändringar i verksamheten kan också vara ett bra alternativ om andra metoder inte fungerar. Välplanerad riskhantering börjar alltid med att en försäkringsmäklare genomför en riskanalys. Utmärkt riskhantering i ett företag är aldrig förknippad endast med att köpa försäkringar utan med hela företagets verksamhetssätt.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.