Hållbarhet

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen. Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden kan Söderberg & Partners bidra till en mer hållbar utveckling inom samtliga områden.