Om oss

Söderberg & Partners hjälper företag och offentliga aktörer att fatta välgrundade beslut i frågor som rör försäkringar, riskhantering och personal. Vi arbetar aktivt idag för att göra din organisations vardag säkrare och rikare i morgon.

Organisation

Söderberg & Partners-gruppen är verksam i åtta länder och omfattar flera företag. Läs mer om vår organisation i Finland.

Läs mer om vår organisation

Vision och värderingar

Söderberg & Partners vision är att förutse idag så att våra kunder lyckas i morgon. Vårt arbete bygger på grundläggande värderingar vars hörnstenar är personlighet, analytiskhet och öppenhet. Som kund hos oss har du tillgång till alla lösningar på marknaden och hanterar risker efter din egen situation.

Läs mer om vision & värderingar

Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och vi strävar ständigt efter att förbättra vår dagliga verksamhet.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Frågor och svar

0

kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

0

kollegor som jobbar mot gemensamma mål.

0

NPS-betyget som vi fått av våra kunder. På NPS-skalan är detta ett utmärkt resultat.

Vi finns i hela landet

Vill du kontakta ditt lokala Söderberg & Partners kontor? Här hittar du alla våra experter och kontor.
Hitta en expert