Skip to main content Skip to main navigation

Cyberförsäkring

Cyberförsäkringen ger skydd i fall av bland annat sabotageprogram, överbelastningsattacker samt mänskliga fel gjorda av personalen. 

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som orsakas av olika slags brottslighet som händer i företagets datanät. Cyberrisker är ett växande framtida hot i nästan varje bransch.  

Cyberkriminella kan till exempel vara en främmande stats aktörer, professionella kriminella som strävar efter ekonomisk fördel eller också andra slumpmässiga aktörer.

Cyberkriminella är nu för tiden mycket skickliga. De hanterar stora summor pengar och använder mycket tid för att stjäla känsliga data. 

Skador i anslutning till cybersäkerhet är vanligtvis utestängda från ett företags konventionella försäkringsskydd.

En cyberförsäkring är ändå ofta nödvändig, eftersom den förutom systemskador också täcker bland annat kostnader som orsakats av avbrott och störning av verksamheten. 

Hurudana företag behöver en cyberförsäkring? 

Eftersom nästan varje nutida företag på något sätt verkar i ett datanät är en cyberförsäkring nödvändig för alla aktörer.  

Man tänker ofta i företagen att antivirusprogrammen räcker. Datasäkerhet består ändå av flera olika delområden, såsom brandmur, skydd av terminalenheter och säkring av data. 

En del av företagen kan också tänka att de inte lagrar data som är värda att stjäla. Allt oftare riktar sig dock cyberattacker mot vanliga finländska företag.

Det är inte fråga om stöld av data, utan om att till exempel kapa kontrollen över hela operativa system. 

I motsats till allmän tro lagras känsliga data i de flesta företagen, eftersom sådana är till exempel personkunders kontaktuppgifter. Känsliga data är också till exempel företagens personalregister. 

Vad innehåller en cyberförsäkring? 

Det finns många olika nivåer av cyber- och datasäkerhetsförsäkringar på marknaden. Vanligtvis täcker cyberförsäkringar  

  • kostnader i anslutning till krishantering (bland annat kostnader för första respons, kostnader för utomstående skadereglerare) 
  • skador som orsakats företaget (bland annat kostnader för återställande av filer, system och nät, kostnader som orsakats av verksamhetens avbrott och störning) 
  • skador som orsakats tredje parter (till exempel kostnader som orsakats av anmälning om läckage av personuppgifter) 

I små och medelstora företag kan behoven i anslutning till grundläggande cyberrisker oftast uppfyllas med färdigt förhandlade och kostnadseffektiva lösningar.  

För stora och mer invecklade behov behöver man ofta hjälp från en försäkringsmäklare, eftersom man ofta måste söka hjälp utomlands för att skaffa skydd som uppfyller behoven. 

Vad ersätter en cyberförsäkring? 

En cyberförsäkring ersätter olika ekonomiska skador som har orsakats av till exempel 

  • skadegörelse 
  • sabotageprogram 
  • den mänskliga faktorn 
  • överbelastningsattack. 

Cyberförsäkringar ersätter också avbrott och störning av verksamheten. Ganska ofta orsakar avbrott och störning av verksamheten större ekonomiska skador än till exempel återställningen av datasystemen eller tjänsterna för första respons. 

Cyberbrotthändelser på sistone 

Behöver mitt företag en cyberförsäkring? 

Du kan närma dig saken från några olika vinklar. Hur skulle förlusten av data påverka ditt företags inkomster? Hurdana möjligheter har ditt företag att fungera om du förlorar data eller om de hålls som säkerhet mot till exempel lösen? 

Hurdan skada kan den data du lagrar orsaka tredje parter? Om ditt företag lagrar till exempel känsliga data om kunder, antingen som privatpersoner eller i anslutning till deras affärsverksamhet, är riskerna redan ganska stora.  

Hur skulle ditt företag klara sig utan sina datasystem? Kan ni helt utan era datasystem fortsätta er dagliga verksamhet eller orsakar det märkbar ekonomisk skada? 

Om ditt företag inte har en cyberförsäkring eller om du inte är säker på er situation – fyll i blanketten nedan och kontakta oss! Våra sakkunniga hjälper gärna till att hitta en lösning som är lämplig för era behov, för ett kostnadseffektivt pris. 

 

Simo Hannula

Head of Sales & International Network

+358 50 535 5004
Kontakta oss