Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkringar

Försäkringstjänster som skräddarsytts för företag i alla former och storlekar, så ni tryggt kan driva er verksamhet.

Identifiering av försäkringsbara risker

Kartläggning av risker som bör försäkras, med aktuell försäkringssituation och försäkringsmöjligheter

Läs mer

Företagsförsäkringar

Få ut det mesta av vår sakkunnighet – ta reda på mer om olika typer av försäkringar, om risker i olika sektorer och om olika försäkringsmarknader.

Läs mer

Budgivning och offertanalyser för försäkringar

Är er organisation för närvarande på jakt efter försäkringsofferter? Vår långa erfarenhet och professionella sakkunnighet ger oss utmärkta möjligheter att hjälpa er, oavsett vilken typ av frivilliga eller lagstadgade försäkringar ni letar efter.

Läs mer

Skadeanmälan

Olyckor kan ske utan förvarning, och när det händer behöver den försäkrade kunnig förhandlingsexpertis på sin sida.

Läs mer

Försäkringshantering

Situationen i organisationer och på marknader är i ständig förändring. Därför krävs konstant bevakning för att upprätthålla ett gott försäkringsskydd.

Läs mer

Riskhanteringstjänster

Vid en riskbedömning har ni tillgång till våra kunniga auktoriserade försäkringsmäklare. Vi går igenom ert företags försäkringsbara risker tillsammans med er.

Läs mer

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring är ett modernt proaktivt verktyg som hjälper till att skydda en av ert företags största tillgångar, nämligen era kundfordringar.

Läs mer

Garantiförsäkring

En garantiförsäkring kan användas som ett alternativ till bankgarantier. En garantiförsäkring är ett finansiellt instrument där ett försäkringsbolag för sin kunds räkning garanterar förpliktelserna i ett kontrakt tecknat med en tredje part (undertecknare, förmånstagare).

Läs mer