Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkringar

Väl utformad företagsförsäkring säkerställer att du kan fokusera på ditt företag utan att oroa dig för de faror som lurar runt hörnet hela tiden. Våra experter på företagsförsäkringar hjälper gärna till - oavsett om ditt företag är litet eller stort. Vi tar hand om företagets försäkring för dig.

Företagsförsäkringar

Få ut det mesta av vår sakkunnighet – ta reda på mer om olika typer av försäkringar, om risker i olika sektorer och om olika försäkringsmarknader. Vi kartlägger noggrant ert företags risker och aktuella försäkringssituation och skapar sedan en heltäckande försäkringsplan för företaget.

Läs mer
riskienhallinta tuo merkittäviä säästöjä

Riskhantering

Vi går för att driva alla riskerade företag som vill täcka med försäkring. Nödvändiga bedömningar Bedömningsföretag går utöver riskhanteringsnivån och ansöker om kritiska risker heltäckande från olika områden: finansiella, strategiska och operativa riskfaktorer. Resultatet är en holistisk riskprofil.

Läs mer
riskienhallinta tuo merkittäviä säästöjä
yrityksen vakuutusten kilpailutus

Försäkringsanbud

Är er organisation för närvarande på jakt efter försäkringsofferter? Vår långa erfarenhet och professionella sakkunnighet ger oss utmärkta möjligheter att hjälpa er, oavsett vilken typ av frivilliga eller lagstadgade försäkringar ni letar efter.

Läs mer
yrityksen vakuutusten kilpailutus

Försäkringshantering

Situationen i organisationer och på marknader är i ständig förändring. Därför krävs konstant bevakning för att upprätthålla ett gott försäkringsskydd. Vi hanterar eventuella relevanta justeringar, kontrollerar försäkringsdokumenten från försäkringsbolagen och sparar alla dokument i vårt IT-system.

Läs mer

Skadeanmälan

Med oss kan ni göra en skadeanmälan utan krångel. Gör en skadeanmälan gällande resor, transport, fordon eller annat. När vi tagit emot er skadeanmälan begär vi in eventuell ytterligare nödvändig information och ser sedan till att ni får rätt ersättning utbetald.

Vi vägleder er genom skadeanmälansprocessen och hjälper er vid behov med överklaganden och klagomål gällande ersättningsbeslut. Vi står vid er sida i alla diskussioner med ert försäkringsbolag gällande ersättningar efter skadeanmälan.

Vi bevakar er skadeanmälan under hela processen så att ni kan fokusera på att driva er kärnverksamhet.

Skadeanmälan

Internationella försäkringar

Är det dags för ditt företag att nå ut till den internationella marknaden, men du vet inte riktigt hur försäkringsskydd ska hanteras? Oroa dig inte - vi hjälper dig gärna.

Läs mer
luottovakuutus tuo turvaa luottotappioiden varalta

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring är ett modernt proaktivt verktyg som hjälper till att skydda en av ert företags största tillgångar, nämligen era kundfordringar. Kreditförsäkring skyddar era inkomster och ert kassaflöde mot plötsliga kreditförluster och förluster orsakade av kunders konkurser. Försäkringen täcker vanligtvis förlust av kundfordringar orsakade av kunders insolvens. Försäkringen kan täcka kundfordringar både inom och utanför hemlandet. Vid utrikeshandel behövs också skydd mot politiska risker.

Läs mer
luottovakuutus tuo turvaa luottotappioiden varalta
takausvakuutus on hyvä vaihtoehto pankkitakaukselle

Garantiförsäkring

Era kunder kan be ert företag om säkerheter eller garantier för att försäkra sig om att ni kan uppfylla förpliktelserna i ett avtal. De företag som oftast använder sig av garantier är byggföretag och tillverkare av kapitalvaror. En garantiförsäkring är ett finansiellt instrument där ett försäkringsbolag för sin kunds räkning garanterar förpliktelserna i ett kontrakt tecknat med en tredje part (undertecknare, förmånstagare).

Läs mer
takausvakuutus on hyvä vaihtoehto pankkitakaukselle

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us