7 tips som ökar engagemanget i arbetet

Anställdas brist på engagemang i sitt arbete kan leda till stora förluster för arbetsgivarna. Enligt en studie säger bara 13 % av finländarna att de är engagerade i sitt arbete. Se våra tips för att öka anställdas engagemang.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

När engagemanget ökar, vinner alla

Enligt den årliga undersökningen State of the Global Workplace känner endast 13 % av finländarna sig engagerade i sitt arbete. Detta dåliga resultat visar att det finns mycket utrymme för förbättring. Bättre engagemang skulle gynna både arbetsgivaren och arbetstagaren. Helén Hägglund, en expert som konsulterar globala HR-team, ser ett direkt samband mellan engagemang och företagets ekonomiska resultat.

“Ökat engagemang leder till ökad produktivitet, bättre hälsa för arbetstagarna, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Alla dessa faktorer påverkar företagets ekonomiska resultat betydligt”, säger hon.

Pandemitiden minskade tydligt arbetstagarnas engagemang. En stor del av arbetsgivarna vet inte hur man bygger upp en intern kultur och engagerar personalen i en ny hybrid arbetsmiljö.

Vad är då lösningen? I många finska företag har personalen börjat tvingas att återvända till kontoret åtminstone vissa dagar i veckan. En lösning som har föreslagits är också en obligatorisk återgång till heltidsarbete på kontoret. Men löser det problemet?

“Jag tror inte att det skulle fungera särskilt bra. Den yngre generationen kräver flexibilitet från sin arbetsgivare och har redan vant sig vid distansarbete under sina studier. Många andra har också vant sig vid flexibilitet när det gäller arbetsplatsen under pandemin. Om man inte tillåter distansarbete eller om det är svårt för arbetstagaren att utföra det, kan rekryteringen bli betydligt svårare”, säger Hägglund.

Hur man känner igen en engagerad anställd?

Eftersom så få är verkligen engagerade i sin arbetsgivare är engagerade anställda desto mer värdefulla för företag. Engagerade anställda är nästan alltid mer självgående än andra och strävar efter att hitta lösningar på de utmaningar som de står inför.

Engagerade anställda fungerar också som företagsambassadörer utanför företaget. De är stolta över att arbeta för sin arbetsgivare och representera företagets varumärke. Det är viktigt att inse att detta är en mycket viktig del av hela arbetsgivarvarumärket.

“Engagerade anställda söker ständigt efter utvecklingsmöjligheter och nya sätt att gå framåt. De drivs och motiveras av att se resultaten av sitt arbete. Engagemang förbättras ofta genom att anställda känner att de har en röst, är nära involverade i verksamheten och känner sig värdefulla för företaget. Dessa anställda förstår också vad ledningsgruppen vill och vad deras egen arbetsinsats betyder i helheten”, säger Hägglund.

Hägglund tror att högre engagemang än normalt är möjligt att känna igen: “Företags engagerade ledare känns igen på deras goda kommunikationsförmåga. De är skickliga på att klargöra gemensamma mål och skapa förtroende hos andra anställda.”

Missnöjda anställda medför dolda kostnader

Åtta av tio anställda säger att de bara gör vad som förväntas av dem, och inget annat. De tror helt enkelt inte att extra ansträngning lönar sig. Arbetet inspirerar dem inte på samma sätt heller. Dessa missnöjda anställda kostar företaget mest. De är trötta på sitt arbete, de har fler sjukdagar än andra eller de sprider dålig stämning och energi runt omkring sig.

“Om man vill ha engagerade anställda måste man skapa goda förutsättningar för engagemang. Du måste ta reda på hur din organisations situation ser ut nu och varför. Genom att ställa rätt frågor, analysera de svar du får och vidta åtgärder baserat på resultaten kan du rätta till saker och öka engagemanget”, säger Hägglund.

Många HR-chefer kan svara på hur personalomsättningen och frånvaron ser ut i siffror. Men hur många kan berätta varför? Sjukdagar kan nämligen kosta företaget mycket.

“Sjukfrånvarokostnaderna är en stor kostnadspost för många företag. Därför är det alltid värt att ta reda på varför sjukfrånvaron uppstår och om arbetsgivaren kan vidta åtgärder för att minska den. Åtgärderna kan handla om att förbättra arbetsmiljön och undersöka deras verkliga effekt, men också om organisationens egna interna arbetssätt”, säger Hägglund.

Antalet sjukdagar ger dock inte alltid en verklig bild av hur organisationens anställda mår. I vissa organisationer arbetar anställda till och med när de är sjuka - särskilt när arbetet kan utföras på distans. Då förvrängs statistiken betydligt. Därför är det viktigt för chefer att hålla sig uppdaterade om varje enskild anställds välbefinnande och arbetsbelastning på en personlig nivå.

7 tips för att öka engagemanget på jobbet

Vi har samlat tips som hjälper dig att omedelbart förbättra dina anställdas engagemang.

  1. Stärk dina anställdas yrkesidentitet. Träffa varandra och ge positiv feedback och hjälp. Skapa en atmosfär och arbetssätt där alla har möjlighet att satsa på sina styrkor och få beröm. Ge alltid “äran till den som den tillhör”.
  2. Skapa tydliga arbetsbeskrivningar. Se till att alla vet vad som ingår i varje persons arbetsbeskrivning och att rollerna är tydligt beskrivna. Vilka uppgifter ingår i en persons arbetsbeskrivning, vilka frågor kan hen besluta om självständigt och vad förväntas av hen? Är arbetsmängden realistisk? Tydlighet skapar engagemang.
  3. Släpp taget om makthierarkier och skydda företagskulturen. Ha nolltolerans mot mobbning och diskriminering och kommunicera detta tydligt och ofta. En giftig företagskultur är ohälsosam, medan vänlighet gör underverk för välbefinnande och engagemang. Se till att dina anställda tillsammans kan sätta regler för kulturen. Vad är viktigt för dem för att de ska kunna lyckas i sin roll?
  4. Var positiv och öppen för det nya. Vi är alla olika. Genom att acceptera olikheterna, utnyttja varje persons individuella styrkor och se möjligheter istället för hinder kan vi komma mycket längre. Var öppen för andras åsikter och acceptera att din åsikt inte alltid är den rätta.
  5. Lita på dina kollegor och anställda. Förtroende är en av de viktigaste sakerna att tänka på när man väljer arbetsgivare, eftersom alla vill bli litade på. Som ledare bör du inte kontrollera mer än nödvändigt, utan delegera uppgifter vidare. Erbjud istället din hjälp när det behövs. Förtroende ger möjlighet att vara sårbar, vilket stärker relationerna på arbetsplatsen och ökar engagemang och välbefinnande.
  6. Satsa på förmåner och gemensamma aktiviteter för personalen. För produktivitetens skull är det viktigt att ha en balans mellan arbete och fritid. Ge dina anställda möjlighet att röra på sig och delta i gemensamma aktiviteter, till exempel genom personalförmåner. Motion ökar välbefinnandet och minskar stress. Gemensamma intressen ökar sammanhållningen och det sociala stödet.
  7. Ledningsgruppens insats är avgörande. Ledningens förmåga att inspirera och visa rätt riktning för anställda är mycket viktig. Ledningen måste kommunicera tydligt vart företaget är på väg och varför. De måste också visa att de förstår att anställda är företagets viktigaste resurs. Därför är det värt att satsa på att engagera ledningen, arbetsmiljön och säkerställa arbetet.

Vill du veta mer om hur du kan öka dina anställdas engagemang med hjälp av fungerande förmåner och bättre arbetsmiljö? Kontakta oss genom formuläret nedan så återkommer vi snart!

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.