Fungerar dina personalförmåner i hybridarbetets vardag?

Många organisationer har under det senaste året förklarat sig som platsfria eller platsoberoende.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

I de flesta organisationer innebär platsoberoendet i praktiken en slags arbetets hybridmodell, där en del av arbetet görs på distans hemifrån eller till exempel på sommarstugan och en del av arbetet på traditionellt sätt på kontoret.

I andra organisationer bestämmer arbetstagarna helt själva hur de arbetar och i en del har platserna där arbetet utförs reglerats lite.

Arrangemang av hybridarbete på personaladministrationens axlar

Hybridarbete medför utmaningar särskilt för personaladministrationens experter, eftersom de måste skapa en helt ny helhet för förvaltning av mänskliga resurser.

I vissa organisationer har man kunnat övergå till platsoberoende arbete utan att tänka på hur hybridarbete utförs i verkligheten och hurudana små och stora faktorer det involverar.

I teorin kan arbetstagarna nog arbeta precis var som helst så länge de har en fungerande internetanslutning och en bärbar dator. Vanligtvis är verkligheten lite med komplicerad.

Hybridarbetets utmaningar sträcker sig till flera nivåer

Under de senaste två åren har många blivit bekanta med olika för- och nackdelar kring kontors- och distansarbete.

Ur arbetsgivarens perspektiv kan utmaningarna vara både praktiska problem såsom hemkontorets ergonomi och större helheter såsom anpassning av gamla förmåns- och belöningspraxis till hybridarbete.

De kvickaste organisationerna har genast antagit utmaningarna. Arbetstagarna erbjuds nu bl.a.

  • hemlevererade ergonomiska möbler och hjälpmedel. Detta kan vara höjbara ståskrivbord, sadelstolar, specialmus och -tangentbord och så vidare.
  • distansarbetsförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden. Dessa försäkringar omfattar även olyckor som hänt i hemkontoret som inte täcks av arbetsolycksfallsförsäkringen.
  • utvidgad företagshälsovård som beaktar till exempel mentalvårdstjänster. Hybridarbete kan orsaka extra belastning på den mentala hälsan för en del arbetstagare, eftersom det i stort sett baserar sig på arbetstagarens förmåga till självständigt arbete samt att ta ansvar för sitt eget arbete.

Och dessa är endast ett par exempel. Men hur ska det gå för de traditionella personalförmånerna? Och de många kontorsbyggnaderna som nu står tomma?

Kan gamla förmåner och praxis anpassas till nytt arbete?

Under coronatiden har det varit svårt att bedöma betydelsen av traditionella personalförmåner såsom lunch- och fritidssedlar.

I Finland kan det vara svårt att utnyttja förmånerna speciellt på små orter när det knappt finns några tjänsteleverantörer. Däremot har idrottsanläggningar och restauranger varit föremål för olika slags restriktioner även i större städer.

Gör arbetstagaren egentligen något med en förmån som inte kan användas i verkligheten? Orsakar förmånerna istället friktion när en del av personalen kan utnyttja sina förmåner bättre än andra?

I företag där man även tänker fortsätta med hybridarbete skulle det egentligen vara bäst att helt planera om personalförmånerna utgående från hybridarbete.

Flexibilitet är det nya svarta

Såsom vi märkt under de senaste två åren är det svårt att förutspå framtida förändringar. Därför skulle en bra utgångspunkt vara en flexibel personalförmåns- och belöningshelhet som skulle anpassa sig till arbetstagarnas många olika slags behov.

Vad gäller kontorsbyggnader som står tomma borde utgångspunkten säkert vara helt ny. En del av personalen ser även i fortsättningen kontoret som en viktig bas, medan andra inte alls vill komma till kontoret.

Hur skulle det vara om man skulle utgå från att kontoret är så trevligt och trivsamt att var och en i personalen regelbundet vill komma dit för att träffa varandra? Då behöver man inte fundera över hur många gånger per vecka var och en måste tvingas till kontoret.

Involvera personalen i planeringen

Det lönar sig att ge din personal en möjlighet att påverka planeringen av den nya helheten.

Utgångspunkten för personalförmånerna och belöningarna är ju framför allt att binda och locka kunnigt folk samt förbättra företagets arbetshälsa och arbetstillfredsställelse. Glöm alltså inte att inkludera dem som förmånerna ursprungligen är ämnade för i planeringen.

Hos Söderberg & Partners är vi specialiserade på personalförmåner och försäkring på internationell nivå. Vi hjälper gärna till att bygga en helhet som passar vardagen på just ditt företag samt söka lösningar på marknaden för era behov till ett kostnadseffektivt pris.

Vi berättar gärna mer om olika bra tillvägagångssätt som vi påträffat på olika håll i världen.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.