Dessa 5 trender syns inom kort på arbetsplatserna

Under pandemintiden har vi allt mer vaknat till att livet är begränsat, varför arbetstagare inte längre vill stanna kvar i ett otillfredsställande arbete.
Hannu Rosenqvist
Hannu Rosenqvist 
Senior Advisor

Även distans- och hybridarbete har gett nya möjligheter till att söka jobb på ett längre avstånd från bostaden och utföra arbetet flexibelt från det egna hemmet. Arbetstagarna har alltså blivit mer selektiva när det gäller val av arbetsplats.

Härnäst presenterar vi fem trender som har blivit mer populära i arbetslivet. Om inte förr så nu är det dags att granska den egna personalpolitiken, hanteringen av personalriskerna och utbudet av förbindnings- och belöningsmetoder.

1. Steget att byta arbetsplats är rekordlågt

I juli 2021 sade rekordhöga 4,9 miljoner arbetstagare upp sig i USA (sidan öppnas på finska), vilket motsvarar cirka 3 % av landets arbetskraft. Även i Finland upplever vi rekordhöga brister på arbetstagare i till exempel restaurangbranschen (sidan öppnas på finska), för att inte tala om vissa expertbranscher, där man har lidit av arbetskraftsbrist redan i åratal.  Många experter har också redan förutsett att det kommer att bli en aldrig tidigare skådad marknad för arbetstagare.

2. Distansarbetet knyter inte arbetstagaren till arbetsgemenskapen

När en arbetstagare arbetar enligt distans- och hybridmodellen knyts hen inte nödvändigtvis an som en del av arbetsgemenskapen på samma sätt som vid närarbete. Kopplingarna till arbetsgemenskapen kan bli mycket svaga, vilket gör att det är enklare och mer smärtfritt än tidigare att byta arbetsplats. Å andra sidan har många under pandemitiden vaknat till insikt om att livet är kort och man går inte längre med på att stanna i otillfredsställande förhållanden.

Det som gör det särskilt utmanande att komma in i ett företags kultur och verksamhetssätt är om organisationen inte alls har planerat sina verksamhetssätt utifrån distans- och hybridarbete.

3. Det är allt osäkrare hur pensionstryggheten räcker till

Utkomsten när man blir äldre är för allt fler en fråga som blir allt otydligare. Utmaningen är bl.a. pensionssystemets finansiella hållbarhet på lång sikt (pdf på finska). Även den förväntade livslängden ökar kontinuerligt, vilket även innebär fler utmaningar för det nuvarande pensionstrygghetssystemet.

En utmärkt tilläggspensionstrygghet som personalförmån kan också vara en mer värdefull metod att binda upp och anställa kunnig arbetskraft.

4. Beskattningen sjunker inte åtminstone

Om man fortsatt vill trygga servicen i välfärdssamhället och upprätthålla det nuvarande pensionssystemet kommer beskattningen i varje fall inte att sjunka inom den närmaste framtiden.

En stigande lön i Finland betyder alltid att en större del av lönen procentuellt sett går till skatter, vilket inte alltid motiverar en arbetstagare och kan ge arbetsgivaren orimliga löneförhöjningskrav. Därför är det metodutbud som finns i belöningar på annat sätt än med kontantlönen en viktigare metod än tidigare ur arbetsgivarens synvinkel.

5. Den åldrande befolkningen ska hållas sysselsatt

Enligt statistiken har sysselsättningsgraden för över 55-åringar ökat under 2000-talet. Riktningen är bra i synnerhet med tanke på befolkningens vårdförhållanden. När den förväntade livslängden ökar vill man att alla ska fortsätta i arbetet så länge som möjligt.

Även ur arbetsgivarnas synvinkel är detta en bra riktning, då en tillräcklig mängd arbetskraft kommer att vara en verklig utmaning. I vardagen betyder detta dock ofta även att man satsar på äldre arbetstagares arbetsförmåga samt eventuella incitament för att arbetstagare ska orka vara kvar i arbetslivet så länge som möjligt.

Hur hantera trender i det egna företaget?

Vi på Söderberg & Partners har som ett hjälpmedel för våra kunder skapat ett verktyg för personriskanalys samt en utvecklingsprocess, som hjälper företag att på ett betydande sätt hindra, flytta eller minska riskerna i anslutning till personalen.

Med hjälp av modellen garanteras företagets centrala styrka – personerna bakom affärsverksamheten. Under processen finner företaget även nya metoder att locka till sig nya förmågor även i framtiden. Kontakta oss om du blev intresserad så berättar vår expert mer.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.