På andra sidan pandemin – vad behöver dina medarbetarna för att må bra?

Vi är på väg ut ur en av vår tids största kriser. En kris som också blivit en katalysator för förändringar i arbetslivet, mot ökad flexibilitet, snabbare digitalisering och större fokus på hälsa än tidigare. Pandemin har skyndat på transformationen av arbetslivet och kommer fortsätta att göra så.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Nu mer än någonsin behöver företag internalisera helt nya lagar för att bevara och attrahera nyckelkompetens. De senaste pandemiåren har faktiskt förändrat  både arbetsgivarnas och arbetstagarnas förväntningar på arbete, arbetsvillkor och arbetseffektivitet och produktivitet på permanent basis. I Finland är frågan särskilt kritisk eftersom arbetskraften i framtiden kommer att minska betydligt på grund av den demografiska utvecklingen. Detta innebär en allt hårdare konkurrens om topptalanger.

Nya fokusområden på medarbetarnas önskelista

Bra relationer med kollegor och överordnade, tillit, flexibilitet och sund företagskultur står högst på medarbetarnas önskelista enligt en undersökning av Boston Consulting Group. Karriär och intressanta arbetsuppgifter som tidigare stod högst på tio-i-topp-listan har halkat ned till en bottenplacering. Välmående och social hållbarhet står högt upp på agendan. Nu utses ansvariga i styrelserummen för dessa områden.

Den nya arbetsmiljön kräver mer flexibilitet och balans när vi nu går från arbetsplats till mötesplats. Företag måste bygga förtroende, vara lyhörda och hjälpa medarbetare att prioritera för att skapa engagemang och fysiskt och emotionellt välbefinnande. Ett starkt tillitsbaserat ledarskap, transparent kommunikation och en tillitsfull kultur är nyckeln.

Att vara en god kommunikatör som chef blir med andra ord viktigare. Men det måste gå åt båda hållen –  medarbetarna måste också kommunicera med chefen. Den framtida ledaren spekulerar inte i vad personalen tänker, men ber öppet om en åsikt och tar hänsyn till den i sina beslut.

Kartläggning sätter grunderna

Genom att kartlägga arbetsmiljö, medarbetarnas hälsa, produktivitet och investeringsnytta, vidta åtgärder och följa upp, ökar möjligheterna till att få rätt medarbetare. I synnerhet är kartläggning värt när du vill ta reda på eller ange vem du är och vill vara som arbetsgivare, vad du erbjuder och vilken typ av anställda och partners du letar efter och värderar.

Det är bra att komma ihåg att ju bättre din medarbetarupplevelse i din organisation är, desto mer engagerar sig dina medarbetare och desto större är deras motivation att utveckla både organisationen och verksamheten. Engagerade medarbetare genererar ett betydligt större bidrag till verksamheten än missnöjda medarbetare.

Behöver du hjälp?

Erfarna experter från Söderberg & Partners erbjuder revisioner för att säkra och belöna personal samt för att säkerställa personalens välbefinnande. Vi hjälper dig gärna att identifiera vilka åtgärder som behövs i din organisation för att minska riskerna för nyckelpersoner och öka välbefinnandet och arbetseffektiviteten. Vi rekommenderar också åtgärder för att lyfta fram ditt företags ansvar och för att mer och mer påverka din organisations praxis i riktning mot principerna om socialt ansvar.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.