Hur du överlever i mörker - stödja dina anställdas psykiska välbefinnande

Vintern är en utmanande tid för många, då dagarna blir kortare och temperaturen ­sjunker. Många lider av depression, vilket visar sig t.ex. som trötthet, illamående och irritabilitet. Depression kan försvaga medarbetarnas arbetsförmåga och motivation, vilket också påverkar organisationens resultat. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tar hand om sina anställdas psykiska välbefinnande, särskilt under den mörka årstiden.

Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Vad handlar det om egentligen?

Psykisk hälsa är en allt viktigare faktor för medarbetarnas arbetsförmåga, särskilt som arbetslivet blir allt mer krävande och osäkert. Psykiska problem är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och förtidspensioner i Finland och kostnaderna för dem är upp till 2,5 miljarder euro årligen. Det är därför att ta hand om anställdas psykiska välbefinnande inte bara är humant, utan också ekonomiskt rimligt ur organisationens synvinkel.

Men vad innebär psykiskt välbefinnande och hur kan det främjas? God psykisk hälsa är förmågan att klara vardagens utmaningar, uppleva glädje och mening samt skapa och upprätthålla sociala relationer. Psykisk hälsa kan stödjas på många sätt, som att ta hand om tillräcklig vila, motion, kost, hobbyer och relationer. Arbetsmiljön och arbetskulturen har också stor inverkan på sinnets välmående.

Företagshälsovård i nyckelposition

Högkvalitativ företagshälsovård är en gemensam partner för arbetsgivare och anställda, som erbjuder hjälp inte bara för att främja annan hälsa, utan även för psykisk hälsa och problem.

Företagshälsovården bör omfatta psykisk välbefinnandesparring både på distans och på mottagningar. Företagshälsovården kan också tillsammans med arbetsgivaren ta fram en verksamhetsmodell som identifierar psykiska utmaningar och griper in i tid när det psykiska välbefinnandet försämras. Med detta är det möjligt att bättre stödja medarbetarnas återhämtning och ork på jobbet.

Om arbetsgivaren inte har möjlighet att erbjuda till exempel utökad företagshälsovård är det värt att använda t.ex. tjänster som pensionsförsäkringsgivaren tillhandahåller som bidrar till att förebygga arbetsoförmåga och främjar välbefinnande i arbetet .

Arbetsgivaren bör se till att det är tydligt för personalen vilka tjänster som finns inom deras företagshälsovård och uppmuntra dem att använda tidiga stödtjänster. På så sätt kan de bästa fördelarna erhållas från företagshälsovården och i bästa fall undviks fördjupning och förlängning av psykiska sjukdomar.

Tips för att stödja psykiskt välbefinnande

Vinterns mörker och kyla kan vara hårt. Du kan hantera dem bättre om du tar hand om dig själv och varandra. Här är några tips för att stödja dina anställdas psykiska välbefinnande vintertid:

  • Uppmuntra dina anställda att ta regelbundna pauser och njuta av dagsljuset när det är tillgängligt. Dagsljus hjälper till att justera den interna klockan och förbättrar humöret.
  • Organisera möjligheter för dina medarbetare att träna och träna tillsammans, till exempel genom personalförmåner . Träning ökar må-bra-hormonerna och minskar stress. Delade fritidsintressen ökar andan av samhörighet och socialt stöd.
  • Tänk på dina medarbetares individuella behov och önskemål. Vissa kan behöva mer flexibilitet i arbetstider eller distanspendling, medan andra kan behöva mer vägledning och feedback. Fråga dina anställda vad de behöver och hur du kan hjälpa dem.
  • Var öppen och uppmuntrande i frågor om psykisk hälsa. Uppmuntra dina anställda att säga ifrån om de upplever utmaningar eller problem med sitt psykiska välbefinnande. Ge dem information och stöd för att använda företagshälsovård och andra tjänster.

Att ta hand om den psykiska hälsan är inte bara ett genuint intresse för de anställda, utan också ekonomisk riskhantering för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. När du investerar i dina medarbetares välmående får du bättre arbetseffektivitet, motivation och engagemang tillbaka.

Vi erbjuder rådgivning och ledningshjälp för att försäkra anställda, konkurrensutsättning av företagshälsovård, planering och konkurrensutsättning av personalförmåner samt många andra HR-ärenden och pensioner. Vi gör även organisationsspecifika personliga riskbedömningar .

Kontakta oss via formuläret nedan om du vill prata med en expert.

 

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.