etätyö ulkomailla vaatii erityistä vakuutusturvaa

Distansarbete utomlands – förbered dig på detta

Distansarbete utomlands är något som allt fler drömmer om. Under coronatiden har många upptäckt att arbetet lika bra går att utföras på distans som på kontoret.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Nu drömmer man till och med om att permanent arbeta från utlandet. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren när det gäller arbetstagare som arbetar från utlandet?

– En arbetstagare som arbetar på distans från utlandet hör i regel till det lands socialskydd där distansarbetet utförs, berättar Söderberg & Partners expert på internationell personförsäkring och personalförmåner Helén Hägglund.

- När man arbetar inom EU, EES-länderna eller i Schweiz kan arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg för att omfattas av Finlands socialskydd. Om arbetstagaren vill arbeta utanför detta område är saken lite mer komplicerad.

En finländsk arbetsgivare har emellertid inte i sig någon skyldighet att möjliggöra distansarbete från utlandet när initiativet till flytten utomlands kommer från arbetstagarens sida.

Att låta arbetstagare arbeta från utlandet kan vara en betydande konkurrensfördel

– I vissa branscher där man tävlar om kompetent arbetskraft kan möjligheten att arbeta från utlandet vara en betydande fördel, påminner Hägglund.

Om man besluter sig för att möjliggöra distansarbete utomlands är det bra att komma ihåg att försäkringsskyldigheten alltid ligger hos den utstationerande arbetsgivaren i Finland.

En arbetstagare som arbetar i ett annat EU-land, i EES-området eller i Schweiz kan ha status som utstationerad arbetstagare om villkoren för att tillhöra Finlands socialskydd uppfylls, och man har ansökt om ett A1-intyg.

– Om arbetsgivaren inte har ansökt om ett A1-intyg kan den andra statens myndigheter tolka det som att lagstadgad försäkring har försummats. Även ersättningar för försäkringar i enlighet med Finlands lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar måste ansökas i Finland, eftersom de inte fungerar utomlands på ett sätt som motsvarar reseförsäkringen, förklarar Hägglund.

Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker till exempel inte ambulansflyg till hemlandet. Därför rekommenderar Hägglund alltid även reseförsäkring.

– Om man insjuknar eller råkar ut för en olycka och vill tillbaka till Finland kan kostnaderna för returresan vara höga. Att ordna med ambulansflyg på plats kan även i praktiken vara mycket svårt utan försäkringsbolagets hjälp, förklarar hon.

I fjärran länder blir många saker komplicerade

Om arbetet utförs i en stat som Finland inte har ingått ett socialskyddsavtal med, kan detta medföra en dubbel försäkringsskyldighet för arbetsgivaren.

– Detta innebär att arbetsgivaren måste ta ut lagstadgat försäkringsskydd för arbetsolyckor för arbetstagaren i Finland samt därtill motsvarande försäkringsskydd i destinationslandet på basen av dess lagstiftning, berättar Hägglund.

Utanför EU, EES-länderna och Schweiz behöver arbetstagaren i regel också arbetstillstånd, som beviljas av varje enskilt lands invandringsmyndighet.

En del länder kräver även att arbetstagaren har en giltig reseförsäkring när arbetstillstånd beviljas. Dessa länder är till exempel Nya Zealand, Thailand och Indonesien, som alla är omtyckta länder bland distansarbetare.

– Olika reseförsäkringar hör naturligtvis till företagens grundläggande försäkringspaket. Vid längre distansarbetsresor eller utlandsuppdrag lönar det sig emellertid att kontrollera försäkringarna separat. Om arbetsgivaren vill erbjuda ytterligare skydd för en arbetstagare som arbetar utomlands, kan man överväga försäkring för utstationering, nämner Hägglund.

Försäkring för utstationering är utvecklad för arbete utomlands, där en finländsk arbetsgivare uttryckligen skickar sin arbetstagare att arbeta utomlands.

Oftast varar arbetsperioden utomlands minst några månader och dess längd är ofta känd på förhand.

Skatterna betalas i regel till Finland

I princip omfattas en finländsk medborgare av Finlands beskattning om inte flytten är permanent. Arbete utomlands omfattas av vissa skattefrihetsregler, men de gäller inte automatiskt för distansarbete. Arbetstagaren fortsätter alltså att betala skatter till Finland.

Finlands beskattningsrätt kan emellertid begränsas av ett skatteavtal mellan Finland och distansarbetslandet, och distansarbetslandet kan lätt få rätt till att beskatta inkomsten.

Distansarbetslandets skatteskyldighetsstatus fastställs på basen av landets nationella lagstiftning. Ofta uppstår skattskyldighet om tiden som tillbringats i landet överskrider sex månader, men det finns undantag.

– Om skattskyldigheter uppstår i distansarbetslandet, ska den eventuella dubbla beskattningen avlägsnas. Därför är det viktigt att komma överens om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som betalar för de olika ländernas skyldigheter, konstaterar Hägglund.

Bestående verksamhetsmodell besparar från mycket

Det lönar sig alltid att skriftligen komma överens med arbetstagaren om spelreglerna för distansarbete och fullgörandet av skyldigheter. När man arbetar från utlandet måste man beakta många praktiska faktorer – såsom tidsskillnaden.

– Företaget borde ha bestående verksamhetsmodeller som både arbetstagaren och cheferna kan stödja sig på när man överväger distansarbete från utlandet. På så sätt undviker man överraskningar, som utöver svåra även kan bli dyra att reparera retroaktivt, rekommenderar Helén Hägglund.

Söderberg & Partners erbjuder konsultation, rådgivning och administration bl.a. för försäkringar, personalförmåner samt beskattning och pensioner.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.