Så skyddar du din personal på vintern

Personliga risker är en av de största riskerna på vintern. Personskador kan orsakas till exempel av halka, fall, köldskador eller andra arbetsolyckor. Personskador kan inte bara leda till mänskligt lidande, utan också till skadeståndskrav, rättstvister, förlust av anseende och produktivitetsförluster. Därför är det viktigt för organisationer att göra allt för att förebygga och minska personskador.

Tapani Toppi
Tapani Toppi 
försäkringsmäklare

Halkolyckor är onödigt vanliga

Halka är den vanligaste orsaken till personskador på vintern. De kan orsaka allvarliga skador som frakturer, stukningar, kontusioner eller hjärnskakningar. För att förhindra halka är det bra att ta hand om följande:

  • Slipning: Slipa hala områden som trappor, ramper, parkeringsplatser, gångvägar och entréer tillräckligt tidigt. Det bästa slipmaterialet är sand, grus, salt eller andra halkfria material. Fundera på om det finns problemområden i din organisations lokaler som till och med borde värmas upp underifrån. Se till att sandningsmaterialet är lättillgängligt och se till att personalen har tydliga skyldigheter för sandning.
  • Belysning: Se till att det finns tillräcklig belysning utomhus så att hala områden syns tydligt. Kom ihåg att underhålla och kontrollera belysningen regelbundet och byt ut trasiga och svaga glödlampor så snart som möjligt. Om möjligt, anpassa belysningen efter tid på dygnet och vädret.
  • Gångvägar: Håll gångvägar så korta, raka, fria som möjligt och markera dem tydligt. Rengör regelbundet rutterna från snö, is och slask.
  • Snöröjning: Ta bort snö från tak, hängrännor, fönster, dörrar och andra platser där den kan falla och orsaka skador. Snöröj tillräckligt ofta och använd lämplig utrustning och utrustning. Se också till att följa säkerhetsinstruktionerna. Personal och kunder ska informeras om snöröjning, till exempel med varningsskyltar.

Vid egna tomter och fastigheter är det bra att komma ihåg att ersättningsansvaret sträcker sig till andra personer utöver den egna personalen. Enligt lagen om skicklighet och underhåll av gator och vissa allmänna områden ansvarar fastighetsägaren också för underhållet av trottoaren eller gångvägen som finns på tomten, om inte kommunen har tagit på sig ansvaret. Detta ansvar gäller också fastighetsägarens egen personal.

Att arbeta utomhus är utmanande i minusgrader

Att arbeta utomhus i minusgrader kan orsaka personskador, såsom köldskador, hypotermi, förkylningar eller luftvägssymtom. Personer som arbetar utomhus utsätts också för andra risker, såsom halka, fall, elchocker och brännskador. Om du har personal som arbetar utomhus på vintern, ta hand om åtminstone dessa saker:

  • Kläder: Förse personer som arbetar utomhus med varma, vindtäta arbetskläder som är lämpliga för både arbete och väder. Kläderna ska vara tillräckligt lösa för att inte störa blodcirkulationen eller rörelsen, och reflekterande eller ljusa för att vara synliga i svagt ljus eller mörker. 
  • Utrustning: Se till att personer som arbetar utomhus har lämplig skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselkåpor, andningsskydd, hjälmar och säkerhetsbälten. Se till att de har första hjälpen-utrustning tillgänglig på rimligt avstånd. Håll din utrustning så ren, torr och i gott skick som möjligt, samt ny och underhåll den tillräckligt ofta. Instruera och övervaka personal i användningen av utrustning.
  • Raster: Personer som arbetar utomhus i minusgrader bör ta tillräckligt med pauser för att inte överbelastas och för att temperaturen inte ska sjunka för mycket.  Gör det möjligt att ta pauser på en varm, torr och vindstilla plats med möjlighet att vila, dricka och äta. Längden och frekvensen av pauser bestäms av arbetets kvalitet och vädret, och det är en bra idé att komma överens om dem på förhand.

Om du vill ha mer information eller hjälp med riskhantering, vänligen kontakta någon av våra experter via formuläret nedan. Vi hjälper dig och din organisation att identifiera, bedöma och minska risker och förbereda er med försäkringar. Vi hittar lösningar som uppfyller din organisations behov. 

Vi hör av oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.