Att sköta om personalens psykiska resurser är inte endast en angelägenhet för coronatiden

Coronaviruset har försämrat många anställdas psykiska välmående.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Överallt i världen kämpar människor med rädslan för att bli sjuk, stränga karantänregler och isolering från familj och vänner. Företagen har under den senaste tiden vidtagit många olika slags åtgärder för att förbättra personalens välbefinnande

Men vad om satsningar på personalens psykiska välmående och trivsel på jobbet inte endast var en angelägenhet för coronatiden? Ett är säkert: en medarbetare som är vid god psykisk hälsa orkar bättre än en utbränd och deprimerad medarbetare.

Det finns många bra och välbeprövade metoder som kan användas för att förstärka medarbetarnas psykiska hälsa på förhand. Framtidens framgångsrika arbetsgivare är de som tar upp stödet för personalens psykiska välbefinnande i sin premierings- och personalförmånsstrategi.

Den psykiska hälsan har en allt viktigare inverkan på personalens arbetsförmåga särskilt i branscher där personalen utför tankearbete. Arbetshälsa har i sin tur länge gått ut på en ergonomisk arbetsställning och pausgymnastik.

Men vad göra när pausgympa eller rekreationssedlar inte längre har någon effekt?

Välplanerad verksamhetsmodell hjälper både personalen och arbetsgivaren

Aktörerna inom företagshälsovården har gjort utmärkta insatser inom behandlingen av kroppens sjukdomar och besvär, men också inom vården av den psykiska hälsan. I dag är det möjligt att tillsammans med företagshälsovården skapa en verksamhetsmodell för att dela ut information om olika metoder att stödja personalens psykiska hälsa.

Informationen kan delas ut till både anställda och chefer. Även företagens pensionsförsäkringsbolag erbjuder stödåtgärder för att förbättra personalens välmående.

Med hjälp av välplanerat samarbete mellan företagshälsovården, företaget och pensionsförsäkringsbolaget lär sig företaget att med god framförhållning identifiera signaler som berättar om försämring av personalens psykiska mående.

När oron för en medarbetares psykiska hälsa vaknar har företaget en färdig verksamhetsmodell, och experter på psykisk hälsa kan rycka in för att ge stöd i ett tidigt skede.

Vård av den psykiska hälsan betyder inte alltid flerårig terapi

I dag har aktörerna inom företagshälsovården bl.a. sinnesstämningscoacher, psykologer, psykiatrer och psykoterapeuter i sin tjänst. Alla situationer kräver inte långvarig terapi. När man ingriper i tid är det möjligt att förbättra personens välbefinnande med små åtgärder. Föregripande åtgärder är viktiga i det här arbetet.

Oro för personalens psykiska hälsa handlar absolut inte enbart om utveckling av arbetsgivarimagen eller personalupplevelsen. Ökade utmattnings- och depressionssymtom minskar nämligen arbetseffektiviteten redan länge innan medarbetaren slutligen hamnar på sjukledighet eller i värsta fall förlorar sin arbetsförmåga permanent.

Att vårda om personalens psykiska välbefinnande handlar om genuin omsorg om medarbetarna, men också om ekonomisk riskhantering som tryggar verksamhetens kontinuitet.

Problem med den mentala hälsan leder till förlust av arbetsinsatser. I Finland uppgår dessa förluster till mer än 2,5 miljarder euro varje år. De pengar som företaget lägger ned på att vårda personalens psykiska välbefinnande kommer tillbaka.

Är allting redan i ordning på din arbetsplats?

Man kan till och med påstå att pandemin också haft något gott med sig. Det är fint att allt fler arbetsgivare börjat sköta om personalens psykiska välbefinnande. Det vore bra om pandemin fick oss att se över våra tankar, ta reda på vad vi skulle kunna göra ännu bättre i framtiden, och fundera på vad som är genuint viktigt i livet.

Om du upptäcker att det finns ett behov att förbättra verksamhetsmetoderna som gäller psykiskt välbefinnande eller planera en långsiktigare helhet på din egen arbetsplats, står vi gärna till tjänst!

Vi jämför de tillgängliga tjänsternas priser och kvalitet åt dig och hjälper dig att dra nytta av ditt pensionsförsäkringsbolags tjänster ännu bättre än i dag.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.