Personalförmåner – ett kostnadseffektivt sätt att belöna

Vi kan hjälpa er med alla lagstadgade försäkringar och med att erbjuda optimala och konkurrenskraftiga kompletterande försäkringar och förmåner för era anställda.
Helén Hägglund
Helén Hägglund 
Senior Advisor, HR & Employee Benefits

Alla företag erbjuder personalförmåner, för sina anställda. Som arbetsgivare måste ni erbjuda vissa lagstadgade anställningsförmåner. Dessa bör också vara attraktiva för de anställda. Förbättra personalens välbefinnande och bilden av företaget som arbetsgivare med hjälp av konkurrenskraftiga personalförmåner. Kontakta vår expert på personalförmåner så hjälper vi er att hitta de bästa alternativen för ert företag.

Locka nya arbetssökande och motivera era anställda

Personalförmåner ses ofta som ett lämpligt sätt att ge ett företag en bättre bild som arbetsgivare och ökad konkurrenskraft på rekryteringsmarknaden. För en arbetssökande kanske förmåner inte är det allra viktigaste kriteriet vid val av arbetsplats, men de kan fungera som en extra fördel som underlättar valet mellan två i övrigt likvärdiga arbetsgivare.

Förmåner kan också användas för att förbättra bilden av ett företag. Förmåner som främjar och ger tillfälle till fysisk aktivitet kan t.ex. locka till sig idrottsintresserade arbetssökande. Om ett företag kompletterar lagstadgad företagshälsovård med ytterligare sjukförsäkring visar det att man värdesätter de anställdas hälsa.

Förutom att förbättra ett företags bild som arbetsgivare kan förmåner bidra till en långsiktig strategi. Det kan t.ex. vara bra att överväga vad som i slutänden är fördelaktigare – en kostnadseffektivare lösning som kan leda till fler sjukskrivningar, eller en mer omfattande företagshälsovård.

Det finns många fördelar med personalförmåner

Personalförmåner kan vara ett ekonomiskt sätt för en arbetsgivare att belöna arbetstagare eftersom de inte medför några lönebikostnader. Å andra sidan kan de vara beskattningsbara för de anställda, särskilt om de utgör betydande ekonomiska förmåner, t.ex. tjänstebil eller tjänstebostad.

En arbetsgivare kan naturligtvis också erbjuda kostnadsfria förmåner. De kan underlätta de anställdas dagliga liv, stärka det ömsesidiga förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare och återspegla arbetsgivarens flexibilitet. Sådana förmåner kan t.ex. vara flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån eller på deltid.

Det finns många fördelar med förmåner, både för arbetsgivaren och arbetstagaren, och det är viktigt att höja den allmänna kunskapen om dessa fördelar. Det är en god idé för arbetsgivaren att rådgöra med personalrepresentanter då man överväger nya förmåner.

Det är också viktigt att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar om förmåner. Genom att diskutera förmåner med de anställda kan företaget stärka känslan av gemenskap och försäkra sig om att förmånerna verkligen uppskattas och utnyttjas fullt ut.

Experterna på förmåner på Söderberg & Partners kan också hjälpa till att informera era anställda om era personalförmåner.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.