Skip to main content Skip to main navigation

Nämä 5 trendiä näkyvät työpaikoilla pian

Pandemia-aikana on havahduttu entistä enemmän elämän rajallisuuteen, minkä vuoksi työntekijät eivät enää halua jäädä epätyydyttävään työpaikkaan.

Myös etä- ja hybridityö ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia etsiä työtä kauempaa kotoa ja tehdä sitä joustavammin omasta kodista käsin. Työntekijöistä onkin tullut valikoivampia työpaikkansa suhteen.

Seuraavassa esittelemme viisi trendiä, jotka ovat olleet nousussa työelämässä. Viimeistään nyt onkin hyvä aika tarkastella omaa henkilöstöpolitiikkaa, henkilöriskien hallintakeinoja sekä sitouttamis- ja palkitsemiskeinojen valikoimaa.

1. Kynnys vaihtaa työpaikkaa ennätysmatalalla

Heinäkuussa 2021 Yhdysvalloissa irtisanoutui ennätykselliset 4,9 miljoonaa työntekijää, mikä vastaa lähes 3 %:a maan työvoimasta. Myös Suomessa koetaan ennätyksellistä työntekijäpulaa esimerkiksi ravintola-alalla, puhumattakaan tietyistä asiantuntija-aloista, joilla työvoimapulasta on kärsitty jo vuosia.  Moni asiantuntija onkin ennustanut, että tulossa ovat poikkeukselliset työntekijän markkinat.

2. Etätyöelämä ei kiinnitä työyhteisöön

Etä- ja hybridimalleilla työskenneltäessä työntekijä ei välttämättä kiinnity osaksi työyhteisöä samalla tavoin kuin lähityössä. Side työyhteisöön saattaa jäädä hyvin löyhäksi, mikä tekee työpaikan vaihtamisesta aiempaa helpompaa ja kivuttomampaa. Toisaalta moni on pandemia-aikana havahtunut elämän rajallisuuteen, eikä suostu enää jäämään epätyydyttäviin olosuhteisiin.

Erityisen haastavaa yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin sisälle pääseminen on, jos organisaation toimintatapoja ei ole lainkaan suunniteltu etä- ja hybridityön lähtökohdista käsin.

3. Eläketurvan riittävyys yhä epäselvempi

Toimeentulo iän karttuessa on monelle aiempaa epäselvempi asia. Haasteena on mm. eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys pitkällä aikavälillä. Myös elinajan odote kasvaa jatkuvasti, mikä asettaa vielä lisää haasteita nykyiselle eläketurvajärjestelmälle.

Erinomainen lisäeläketurva henkilöstöetuna saattaakin olla luultua arvokkaampi keino sitouttaa ja palkata osaavaa työvoimaa.

4. Verotus ei ainakaan laske

Jos halutaan edelleen turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut sekä ylläpitää olemassa olevaa eläkejärjestelmää, ei verotus tule ainakaan laskemaan lähitulevaisuudessa.

Suomessa nouseva palkka merkitsee aina suurempaa prosentuaalista palkanosaa veroihin. Tämä ei aina ole työntekijälle motivoivaa, ja saattaa tuoda työnantajalle kohtuuttomia palkankorotuspaineita. Siksi palkan ulkopuoliseen palkitsemiseen liittyvä keinovalikoima nouseekin työnantajan näkökulmasta aiempaa merkittävämmäksi.

5. Ikääntyvät halutaan pitää töissä

Tilastojen mukaan yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on ollut kasvussa 2000-luvun aikana. Suuntaus on hyvä erityisesti väestöllisen huoltosuhteen näkökulmasta. Elinajan odotteen kasvaessa kaikkien halutaan jatkavan töissä mahdollisimman pitkään.

Myös työnantajien näkökulmasta tämä on hyvä suunta, sillä työvoiman riittävyys tulee olemaan todellinen haaste. Arjessa se tarkoittaa kuitenkin usein myös panostusta ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen sekä mahdollisia kannusteita työssä jatkamiseen mahdollisimman pitkään.

Miten taklata trendejä omassa yrityksessä?

Me Söderberg & Partnersilla olemme luoneet asiakkaidemme avuksi henkilöriskianalyysi-työkalun sekä kehitysprosessin, joka auttaa yrityksiä estämään, siirtämään tai pienentämään henkilöriskejään merkittävästi.

Mallin avulla turvataan yrityksen keskeisin voimavara – henkilöt liiketoiminnan takana. Prosessin aikana yritys myös löytää uusia keinoja houkutella lisää osaajia tulevaisuudessa. Ota yhteyttä meihin jos kiinnostuit, niin asiantuntijamme kertoo lisää.

 

Hannu Rosenqvist

Senior Advisor, Life & Pension, Partner

+358 40 703 5162
Ota yhteyttä